plik doc

ankieta, matody badań pedagogicznych


WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNA TOWARZYSTWA WIEDZY POWSZECHNEJ W SZCZECINIE Opracowanie ankiety lub kwestionariusza na wybrany temat DR C. PLEWKA EBIHP ROK II GR.21 KATARZYNA HRECZYŃSKA ADAM CHODYNIECKI PAWEŁ CIEŚLA LEON GRYCZYŃSKI ŁUKASZ SACZYŃSKI SZCZECIN 2009 CHARAKTERYSTYKA METOD SOCJOMETRYCZNYCH A. Bjerstedt określa metodę socjometryczną jako ilościowe badanie stosunków międzyludzkich w aspekcie faworyzowania, obojętności i odrzucen...

plik doc

ankieta na temat błędów wychowawczych

ankieta na temat błędów wychowawczych na diagnostykę pedagogiczną
ANKIETA Zwracamy się do Pana/Pani z prośbą o wypełnienie ankiety. Odpowiedzi są dla nas bardzo ważne, ponieważ pozwolą nam bliżej poznać Państwa poglądy na dane sytuacje. Ankieta jest anonimowa. Jej wyniki nie będą nikomu udostępniane, jedynie zostaną wykorzystane do sporządzenia analizy. Proszę o szczere odpowiedzi na pytania wybierając i zakreślając jedną z podanych możliwości. 1. Płeć: kobieta mężczyzna....

plik doc

Ankieta dla rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi

Ankieta dla rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi
Ankieta dla rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi. Ankieta jest kierowana dla rodziców / opiekunów dzieci niepełnosprawnych. Badania te są anonimowe. W związku z powyższym prosimy Pana / Panią szczere i rzetelne udzielenie odpowiedzi na zawarte w ankiecie pytania. Za wypełnienie ankiety serdecznie dziękuje. I Dane o badanych osobach. 1 płeć badanych dzieci (właściwe proszę podkreślić) dziewczynka ? chłopiec 2 wiek badanych w...

plik doc

METODOLOGIA ankieta wywiad obserwacja eksperyment focus monografia

Metodologia badań pedagogicznych wykład 2 Ankieta,wywiad,obserwacja,focus,badanie monograficzne,eksperyment - wyjasnienie pojęć, wady i zalety, standaryzacja
Metodologia badań pedagogicznych wykład 3 temat: ANKIETA, WYWIAD, OBSERWACJA, EKSPERYMENT, BADANIA MONOGRAFICZNE, FOCUS ANKIETA Ankieta – najprostsza technika badawcza Podstawowe rodzaje ankiet       audytoryjna       pocztowa       otwarta       internetowa An...

plik odt

ankietaSzanowna Pani !
Jestem studentką II roku socjologii w Państwowej Szkole Wyższej w Białej Podlaskiej.
Razem z kolegami prowadzimy badania na temat problemu bezrobocia wśród młodzieży
Została Pani wytypowana spośród wszystkich mieszkańców.
Gdy uważamy że Pani zadanie na ten temat znacznie przybliży nas do problemu.
Prosilibyśmy aby wypełniła Pani krótką ankiet&#...

plik doc

Ankieta dotycząca spędzania czasu wolnego przez młodzież

Ankieta dotycząca spędzania czasu wolnego przez młodzież. Opracowanie własne.
ANKIETA DOTYCZĄCA SPĘDZANIA CZASU WOLNEGO PRZEZ MŁODZIEŻ Drodzy ankietowani! Poniższa ankieta jest anonimowa. Dotyczy spędzania czasu wolnego przez młodzież. Prosimy o szczere odpowiedzi na pytania. Dziękujemy. 1) Czy masz czas wolny?       tak       nie 2) O jakiej porze masz czas wolny?       rano,       przed południem,     &...

plik docx

Ankieta

Praca dot. badań metodologicznych - Ankiety

ANKIETA

                                                                                       

         Metoda

plik doc

Ankieta

Ankieta.
      Ankieta jest niesamodzielną techniką gromadzenia informacji, polegającą na wypełnieniu, najczęściej samodzielnie, przez badanego specjalnych kwestionariuszy, na ogół o wysokim stopniu standaryzacji, w obecności (lub też nie) ankietera.       Ankieta jest jako narzędzie poznawania cech zbiorowości i faktów.       Pytania w ankiecie są konkretne, zamknięte, zaopatrzone (najczęściej) w kafeterię.       Wyróżnia...

plik doc

Ankieta wg Rubachy


ANKIETA WG RUBACHY Ankieta - jedna z metod ilościowych zbierania danych. Polega na zadawaniu pytań osobie badanej wg kwestionariusza ankiety, czyli zorganizowanego zbioru pytań. Najpierw musi zostać skonstruowany kwestionariusz, a potem konieczne jest przeprowadzenie pomiaru właściwego. Etapy konstruowania kwestionariusza:       sformułowanie pytań badawczych       sporządzenie listy i definicji zmiennych punkty 1 i 2 stanowią etap przygotowania kwes...

Ostatnie wyszukiwania