plik docx

Ankieta o migracjach zarobkowych

Ankieta o wyjazdach migracyjnych

Jestem studentką Wielkopolskiej Wyższej Szkoły Społeczno- Ekonomicznej w Środzie Wlkp. Zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielenie odpowiedzi na zamieszczone w ankiecie pytania, które dotyczą zarobkowych wyjazdów rodzicielskich i ich wpływu na funkcjonowanie rodziny na terenie gminy Września. Ankieta jest anonimowa. Proszę spośród podanych odpowiedzi wybrać tę, która Waszym zdaniem jest  prawdziwa i ją zakreślić lub wp...

plik doc

Ankieta dotycząca spędzania czasu wolnego przez młodzież

Ankieta dotycząca spędzania czasu wolnego przez młodzież. Opracowanie własne.
ANKIETA DOTYCZĄCA SPĘDZANIA CZASU WOLNEGO PRZEZ MŁODZIEŻ Drodzy ankietowani! Poniższa ankieta jest anonimowa. Dotyczy spędzania czasu wolnego przez młodzież. Prosimy o szczere odpowiedzi na pytania. Dziękujemy. 1) Czy masz czas wolny?       tak       nie 2) O jakiej porze masz czas wolny?       rano,       przed południem,     &...

plik doc

Ankieta i kwestionariusz jako przykład metody diagnostycznej.

Ankieta i kwestionariusz jako przykład metody diagnostycznej.Aby przedstawić jak ważnym elementem badawczym w pracy pedagoga jest ankieta, zacznę może od wyjaśnienia, czym jest sama metoda badawcza. Metody badawcze są warunkiem wszelkiego postępu, wiedzy i działalności ludzkiej. Wszystkie rozwijające się w historii nauki korzystały z metod badawczych w sposób świadomy i celowy. Te zaś, które odwoływały się jedynie do osobistych odczuć naukowych badaczy, czy tez do ich intuicji, nie wniosły nic...

plik docx

ankieta

ankieta na temat agresjiw szkole

Pedagogika

ANKIETA O AGRESJI

W celu rozpoznania sytuacji w szkole pragniemy przeprowadzić ankietę,

w której pytania związane są z agresją i przemocą w szkole. A...

plik doc

Ankieta

Ankieta.
      Ankieta jest niesamodzielną techniką gromadzenia informacji, polegającą na wypełnieniu, najczęściej samodzielnie, przez badanego specjalnych kwestionariuszy, na ogół o wysokim stopniu standaryzacji, w obecności (lub też nie) ankietera.       Ankieta jest jako narzędzie poznawania cech zbiorowości i faktów.       Pytania w ankiecie są konkretne, zamknięte, zaopatrzone (najczęściej) w kafeterię.       Wyróżnia...

plik odt

ankieta

ankieta dotycząca alkoholizmu i nikotynizmu wśród dzieci i młodzieży
ANKIETA DOTYCZĄCA PALENIA PAPIEROSÓW I SPOŻYWANIA ALKOHOLU K M Wiek A. 10-13 B. 13-16 1. Czy kiedykolwiek paliłeś/łaś papierosy? A. TAK B. NIE 2. W jakim wieku po raz pierwszy zapaliłeś/łaś pierwszego papierosa? ….............................................................................................................. 3. W jakich okolicznościach zapaliłeś/łaś pierwszego papiero...

plik doc

ankieta

Ankieta skierowana do pacjentów ze schorzeniami kardiologicznymi przebywającymi w sanatorium
FIZJOTERAPIA PACJENTÓW KARDIOLOGICZNYCH W UZDROWISKACH Szanowni Państwo jestem studentką Fizjoterapii na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Przygotowana przeze mnie ankieta ma charakter anonimowy i zostanie wykorzystana w celach naukowych. Skierowana jest do osób korzystających z leczenia uzdrowiskowego ze szczególnym uwzględnieniem pacjentów z chorobami układu krążenia. Bardzo proszę o...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,