plik docx

anestezjologia

anestezjologia

Opis przypadku

Pacjent 26 letni trafił do Oddziału Intensywnej Terapii po wypadku komunikacyjnym. Z urazem głowy, nieprzytomny, oddech własny zachowany, zaintubowany w celu zabezpieczenia układu oddechowego przed ewentualnym bezdechem. Oczekuje na wyniki badań laboratoryjnych, tomografii komputerowej  i podjęcie dalszej decyzji terapeutycznych. Założone wkłucie centralne...

plik doc

Anestezja

Materiały z anestezji i IT
Anestezjologia i Intensywna Terapia Rodzaje znieczulenia Napis na nagrobku W.Mortona ?Wynalazca i propagator wziewnej metody anestezji :Przed którym zabieg chirurgiczny był zawsze cierpieniem: Dzięki któremu chirurgia stała się bezbolesna ; Od którego nauka zyskała kontrolę nad bólem ? Znieczulenie: Odwracalne zniesienie czucia bólu w całym organizmie -znieczulenie ogólne lub w jego części/ znieczulenia przewodowe, blokady/ przy uży...

plik doc

anestezjologia

wyklad 1
Ból nowotworowy- epidemiologia       Choruje 1% populacji w Polsce 400-420 tys. osób       Ból jest pierwszym objawem choroby u 40% pacjentów       Z powodu nowotworu umiera 80 tys. chorych       80% cierpi silne dolegliwości bólowe Dlaczego choroba nowotworowa przebiega z bólem? Patogeneza bólów nowotworowych:       Rozrost nowotworu w narządach posiadających torebkę       Nacie...

plik doc

anestezjologia

wykład
Ból nowotworowy- epidemiologia       Choruje 1% populacji w Polsce 400-420 tys. osób       Ból jest pierwszym objawem choroby u 40% pacjentów       Z powodu nowotworu umiera 80 tys. chorych       80% cierpi silne dolegliwości bólowe Dlaczego choroba nowotworowa przebiega z bólem? Patogeneza bólów nowotworowych:       Rozrost nowotworu w narządach posiadających torebkę       Nacieka...

plik docx

anestezjologia proces pielegnowania

Proces pielęgnowania z anestezjologi

PROCES PIELĘGNOWANIA PROWADZONY W OPARCIU O TEORIE………………………………………………………

plik docx

anestezjologia proces

proces pielegnowania

PROCES PIELĘGNOWANIA PROWADZONY W OPARCIU O TEORIE………………………………………………………

plik doc

proces anestezjologia

przykład procesu pielęgnacji
Diagnoza pielęgniarska Problem Planowanie Realizacja Ocena działań pielęgniarskich Możliwość powstania powikłań ze strony układu krążenia spowodowane wysokimi wartościami ciśnienia. Cel: Zapobiegać wystąpieniu powikłań ze strony układu krążenia. Obniżenie wartości ciśnienia tętniczego.       Podaż leków obniżających ciśnienie tętnicze wg zlecenia lekarza.       Pomiar podstawowych parametrów życiowych (ciśnieni...

plik docx

anestezjologia

anestezjologgia

Opis przypadku

Pacjent 26 letni trafił do Oddziału Intensywnej Terapii po wypadku komunikacyjnym. Z urazem głowy, nieprzytomny, oddech własny zachowany, zaintubowany w celu zabezpieczenia układu oddechowego przed ewentualnym bezdechem. Oczekuje na wyniki badań laboratoryjnych, tomografii komputerowej  i podjęcie dalszej decyzji terapeutycznych. Założone wkłucie centralne...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,