plik doc

andragogika egzamin

andragogika, dorosłość, fazy rozwoju człowieka, kryzys dorosłości, formy kształcenia dorosłych
Wykład 1 Charakterystyka andragogiki Andragogika jest nauką interdyscyplinarną, która wyrosła na refleksji o człowieku jego zachowaniu i działalności w okresie dorosłości. Choć wśród dyscyplin pedagogicznych jest jedną z najmłodszych to nie można powiedzieć, że refleksji takowej nie było wcześniej. Starożytność – Platon (człowiek dorosły to człowiek, który mus jeszcze nad sobą popracować), Sok...

plik doc

andragogika rehabilitacyjna

Andragogika rehabilitacyjna (rewalidacyjna) - to obszar andragogiki skupiający swoje zainteresowania na problematyce rewalidacyjnej (od validus – silny, zdrowy) obejmuje kształcenie i wychowanie osób niepełnosprawnych.
Andragogika rehabilitacyjna (rewalidacyjna) - to obszar andragogiki skupiający swoje zainteresowania na problematyce rewalidacyjnej (od validus – silny, zdrowy) obejmuje kształcenie i wychowanie osób niepełnosprawnych. W Polsce Aleksander Hulek rehabilitację zdefiniował nas...

plik docx

ANDRAGOGIKA

ANDRAGOGIKA

Joanna Parchem

nr albumu 13575

Andragogika to subdyscylpina pedagogiki, zajmująca się kształtowaniem dorosłych. Dziedzina ta powstała w XX wieku. Początkowo stanowiła część pedagogiki i filozofii wychowania. Andragogika to nauka o celach, treściach, formach, metodach, zasadach nauczania, kształcenia, wychowania i samokształcenia. Człowi...

plik doc

Andragogika

Andragogika- zajmuje się procesem edukacji ludzi dorosłych. Charakteryzuje ją interdyscyplinarne podejście do problemu socjalizacji ludzi dorosłych. Jest to subdyscyplina pedagogiki.
ANDRAGOGIKA Andragogika- zajmuje się procesem edukacji ludzi dorosłych. Charakteryzuje ją interdyscyplinarne podejście do problemu socjalizacji ludzi dorosłych. Jest to subdyscyplina pedagogiki. Wyodrębniła się z fazy życia człowieka. Andragogika- nauka teoretyczna i praktyczna ściśle akademicka. Teorie an...

plik doc

Andragogika

andragogika w pigułce- wykłady
BADANIA E. THORNDIKE’A: *William James – z wyjątkiem spraw związanych ze swoim zawodem człowiek po 25 r. ż nie może się już niczego nauczyc, jego dzialaniem zaczyna kierowac rutyna. *E. Thorndike – badania: - objely uczenie się sprawności manualnych i umysłowych. - badani byli ludzie w roznym wieku i roznym poziomie inteligencji. KRYTYKA BADAŃ THORNDIKE’A: • wg. Hilgarda istnieje różnica między uczeniem się jakichś ruchów a uczeniem się języ...

plik pdf

Andragoika - wprowadzenie

Andragogika - wprowadzenie
Andragogika (gr. anēr, dop. andrōs – mężczyzna, agō - prowadzę), najprostsze i dosłowne tłumaczenie nazwy andragogika oznacza „prowadzenie człowieka dorosłego”. Nie można jednak traktować tego tłumaczenia zbyt dosłownie, gdyż nie pozwala ono zrozumieć współczesnego znaczenia tego pojęcia. Pedagogika dorosłych jest jedną z nauk pedagogicznych zajmujących się badaniem zagadnień kształcenia, samokształcenia i wychowywania młodzieży pracującej i dorosłych.1 Jako dyscy...

plik doc

andragogika

opracowanie zagadnień z andragogiki
Andragogika. -Edukacja całożyciowa -Edukacja ustawiczna -Edukacja permanentna Nauka o edukacji dorosłych. Andragogika w terminologii naukowej, 1833 r. Aleksander Kapp (Niemcy) Helena Radlińska, Andrzej Niesiołowski (Polska) Polska przełom XIX – XX w. Uwarunkowania rozwoju andragogiki: -Dostępność oświaty -Bogactwo źródeł metod, form edukacji -Edukacja jako proces całożyciowy -Wychowanie nie kończy się wraz z zakończeniem szkoły -Edukacja m...

plik doc

andragogika

materiały egzamin z andragogiki
1.WSPÓŁDZIAŁANIE ANDRAGOGIKI Z DYSCYPLINAMI NAUKOWYMI Andragogika wchodzi w skład nauk społecznych z wyodrębnionym przedmiotem badań i swoistymi zadaniami. Jest ona ściśle związana z wieloma dyscyplinami naukowymi: społecznymi, przyrodniczymi, z których czerpie niezbędna dla siebie przesłanki teoretyczne. Przy formułowaniu celów wychowania dorosłych wykorzystuje ona wyniki badań takich nauk jak: historia, filozofia, etyka, estetyka, socjologia, ekonomika, pe...

plik odt

andragogika

praca zaliczeniowa z andragogiki
Jakie są relacje pomiędzy obszarem badawczym a aktualnym rozwojem andragogiki? W jakim kierunku powinna się ona rozwijać? Aktualny stan rozwijającego się społeczeństwa, znaczące zmiany demograficzne,rozwój cywilizacyjny, technologiczny, gospodarczy, problemy dotykające rynku pracy, zagrożenia, jakie pojawiają się przed współczesnym człowiekiem – są nie tylko determinantem do poddania ich obserwacji i analizie, lecz niewątpliwie stają się...

plik odt

mądrość szczególną cechą ludzi dorosłych

refleksje nad mądrością
Alfabetyzacja Bł. Jan Paweł II w swoim Orędziu na Wielki Post z roku 1995 dotykając problemu analfabetyzmu na świecie ukazuje jego rozmiar i efekt, jaki niesie za sobą – szczególnie w krajach Trzeciego Świata- w pamięci tego, czego sam był świadkiem, ale ukazuje również ze swojej strony postawę zaangażowania jako chrześcijanin i humanista. Jego wołanie, apel do świata, a szczególnie tych ludzi, którzy mogą mieć wpływ na przemianę i poprawę tej sytuacji...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,