plik doc

Andragogika

Notatki z ćwiczeń z andragogiki
Andragogika ćwiczenia CZŁOWIEK DOROSŁY W RÓŻNYCH SYTUACJACH ŻYCIA I PRACY Zadania rozwojowe w okresie dorosłości Wczesna dorosłość Zaczyna się około 18 roku życia a kończy około 35 roku życia Dylematem rozwojowym jest zdolność do nawiązania intymnych stosunków emocjonalnych i miłości To okres pełni sił fizycznych i sprawności intelektualnej, okres samodzielności życiowej i twórczej ekspansji prowadzącej jednostkę do samorealizacji w...

plik doc

andragogika opracowania na egz


ANDRAGOGIKA A OŚWIATA DOROSŁYCH. Andragogika jest dyscyplina naukową, której przedmiotem jest refleksja na temat istoty, treści i uwarunkowań procesów rozwojowych ludzi dorosłych, rozumianych jako swoistych i względnie autonomicznych. Oświata dorosłych jest działalnością mającą na celu zapewnienie osobom dorosłym i młodzieży zaspokajanie potrzeb i zainteresowań kulturalnych, uzupełnienia kwalifikacji oraz wzbogacania wiedzy i rozwijanie umiejętności. Do lat 30. XX wieku ? funkcjo...

plik doc

Andragogika - wykłady i ćwiczenia

notatki z wykładów i ćwiczeń dla studentów zaocznych pedagogiki opracowane pod kątem egzaminu
EDUKACJA DOROSŁYCH W WIELKIEJ BRYTANI R.OWEN ? utopijny socjalista, który wierzył, że wiedza nie tylko rozszerza poznanie człowieka, ale również sprzyja społecznemu wyzwoleniu robotników. Stworzył Wzorowe Gminy ? system oświatowo ? wychowawczy z przedszkolami, szkołami i świetlicami. Niestety pomysł upadł z przyczyn finansowych BARNET - stworzył Toynbee Hall, ogniska wychowawcze, wzorowane...

plik doc

Andragogika

notatki z wykładów
TEMAT I: ETYMOLOGIA,GENEZA I ZAKRES TREŚCIOWY ANDRAGOGIKI (ander)andros- mężczyzna, mąż, człowiek dorosły (agein) ago ? prowadzę Stąd pochodzi nazwa ped.dorosłych, a zatem andrag. oznacza naukę ?o prowadzeniu dorosłych?. Andrag. to jedna z nauk, która wyodrębniła się z pedag. ogólnej i filozofii wychow., jako samodzielna dyscyplina mająca ściśle określony przedmiot, problematykę i metody badań. Po raz pierwszy terminu andrag. użył w 1833 r. niem. ped. Aleksander...

Ostatnie wyszukiwania