plik pdf

Anatomia i fizjologia serca

Serce jest narządem centralnym układu krążenia. Jest narządem mięśniowym, jamistym. Serce jest pompą ssąco-tłoczącą, położoną w klatce piersiowej w śródpiersiu środkowym. Z zewnątrz otoczone jest workiem osierdziowym.
Anatomia i fizjologia serca Serce jest narządem centralnym układu krążenia. Jest narządem mięśniowym, jamistym. Serce jest pompą ssąco-tłoczącą, położoną w klatce piersiowej w śródpiersiu środkowym. Z zewnątrz otoczone jest workiem osierdziowym. The thorax Pericardium...

plik pdf

Anatomia i fizjologia serca

Serce jest narządem centralnym układu krążenia. Jest narządem mięśniowym, jamistym. Serce jest pompą ssąco-tłoczącą, położoną w klatce piersiowej w śródpiersiu środkowym. Z zewnątrz otoczone jest workiem osierdziowym.
Anatomia i fizjologia serca Serce jest narządem centralnym układu krążenia. Jest narządem mięśniowym, jamistym. Serce jest pompą ssąco-tłoczącą, położoną w klatce piersiowej w śródpiersiu środkowym. Z zewnątrz otoczone jest workiem osierdziowym. The thorax Pericardium...

plik pdf

anatomia

anatomia
ANATOMIA Skrypt dla studentów medycyny opracowany na podstawie „Anatomii prawidłowej człowieka” prof. T. Marciniaka Michu® Wrocław 2008 Wersja 1.1 -1- SPIS TREŚCI Wstęp 3 Spis pytań egzaminacyjnych 5 Układ kostny szkielet osiowy 11 kończyna górna 13 kończyna dolna 15 czaszka 18 Połączenia kości 28 Układ mięśniowy głowa i szyja 35 kończyna górna 39 tułów 42 kończyna dolna 49 Układ krwionośny serce 52 tętnice 56 żyły 67 Trzewia Układ pokarmowy i oddechowy głowa i szyja 71 klatk...

plik doc

anatomia

anatomia
Anatomia jako nauka zajmuje się poznawaniem budowy ludzkiego ciała. Nazwa anatomii pochodzi od greckiego słowa „ anatamnein”, które oznacza rozcinać, rozczłonkowywać, gdyż na tym polega najstarsza metoda badania w tej nauce. Obecnie mamy wiele innych metod diagnostycznych prowadzących do poznania budowy ludzkiego ciała: Ultrasonografia RTG Tomografia komputerowa Spiralna tomografia komputerowa Jądrowy rezonans magnetyczny Metody te pozwalają na wydzielenie poszczególnych c...

plik pdf

Anatomia - uklad kostno-stawowy

uklad kostno-stawowy - anatomia
Anatomia człowieka Wykład 2: Układ kostno stawowy dr n.med. Agata Przyborska Układ kostno-stawowy •Jego podstawowym elementem jest kość (łłac. os), część tkanki ść ęść łącznej zbudowana z: łą substancji organicznych (ok. 30%): kolagen, białka, proteoglikany i fosfolipidy tworzą osseinę (osteoid), która nadaje kości sprężystość. ę nieorganicznych (ok. 70%): tj. sole wapnia i fosforu tworzące hydroksyapatyty nadające kości odpowiednią twardość. komórek (o...

plik doc

Anatomia ucha

Praca zaliczeniowa z anatomii
Anatomia ucha. Ucho zewnętrzne -małżowina uszna Małżowina uszna jest tworem zbudowanym na chrzęstnym szkielecie (chrząstka sprężysta). Składa się on z chrząstki małżowiny usznej, która przyłącza się do chrząstki przewodu słuchowego. To od szkieletu zależy kształt ucha, jest on bardzo osobniczy i stanowi ważną część identyfikacji. Dolną część małżowiny usznej stanowi płatek. Nie ma on chrząstki, bywa różnie rozwinięty, może być przyrośnięty do policzka lub w...

plik doc

Ratownictwo medyczne

Anatomia
ANATOMIA Z FIZJOLOGIĄ I PATOLOGIĄ Anatomia ? nauka o budowie ciała ludzkiego Fizjologia ? nauka o czynnościach organizmu Fizjopatologia - /fizjologia patologiczna/patofizjologia/ - dział patologii zajmującej się czynnościami organizmu zmienionymi w skutek choroby Komórka ? jest to najmniejsza zorganizowana jednostka żywej materii, podstawowy element strukturalny i czynnościowy organizmów roślinnych i zwierzęcych. Może stanowić samodzielny organizm. Składa się z jądra, cytopla...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,