plik docx

Postępowanie fizjoterapeutyczne po zerwaniu ścięgna Achillesa

Cele po operacji: likwidacja następstw wczesnego okresu po operacji, zapobieganie tworzeniu się zrostów Po okresie unieruchomienia stopniowo przywracać: zakresy ruchu w stawach, odczuwanie i stabilność stawów, odpowiednią siłę mięśniową, skurcze i pracę koncentryczno-ekscentryczną mięśnia, aktywność rekreacyjno-sportową pacjenta Planowanie indywidualne powinno opierać się o : udział lekarz prowadzący, fizjoterapeuci i pacjent; miejsce i stopień zerwania ścięgna; wiek i płeć pacjenta; dodat...

plik doc

psychologia ogólna

Testy inteligencji i zdolności – tradycyjnie stosowane narzędzia do pomiaru sprawności intelektualnej. Przeznaczone są do wykrycia dzieci z deficytami intelektualnymi uniemożliwiające odnoszenie im sukcesów w szkole.
TESTY INTELIGENCJI, TECHNIKI BADAWCZE Testy inteligencji i zdolności – tradycyjnie stosowane narzędzia do pomiaru sprawności intelektualnej. Przeznaczone są do wykrycia dzieci z deficytami intelektualnymi uniemożliwiające odnoszenie im sukcesów w szkole. * założenie podst...

plik doc

c.d. metody grupowej

c.d. metody grupowej
Diagnoza metody grupowej:       def. polega na oddziaływaniu na jednostkę za pośrednictwem małej grupy, do której przynależy.       wyróżniamy grupy:       rozwojowo-wychowawcza       psychoterapeutyczna       rewalidacyjna       etapy procesu grupowego:       tworzenie grupy       stabilizacja struktury, norm tejże grupy   &...

plik rtf

PSYCHOLOGIA

Psychologia terminy rozne I rok poloznictwa
Wykład psychologia‭ ‬17.12.2008r. INTELIGENCJA-‭ ‬ogólna zdolność umysłowa wpływająca na przebieg sprawności działań wymagających udziału procesu uczenia się i myślenia. ZDOLNOŚCI-właściwości psychiczne warunkujące pomyślne rezultaty w pewnej dziedzinie.‭ TALENT-‭ ‬szczególnie rozwinięte zdolności PODŁOŻE INTELIGENCJI-‭ ‬zadatki wrodzone czyli cechy struktur nerwowych,‭ ‬ogromne znaczenie ma odpowiedni trening umożliwiający rozwój posiadanych...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,