plik docx

Kształcenie integracyjne

proces nauczania w klasach integracyjnych

Intergracja w procesie kształcenia

Samo pojęcie integracja, występujące w dokumentach reform w różnych kontekstach znaczeniowych, pozbawiono mocy definicji w odniesieniu do koncepcji, którą ma określać.

Dowiadujemy sie tylko, że w przy...

plik doc

dydaktyka ogólna - ściągi

Dydaktyka ogólna - ściągi (II rok,pedagogika pracy..)
Dydaktyka jest nauką o nauczaniu i uczeniu się, jej przedmiot stanowi nauczanie i uczenie się. Nauką o kształceniu. Dydaktyka to nauka o celach, treściach, metodach i środkach i organizacji. CHARAKTERYSTYKA TEORII KSZTAŁCENIA WILOSTRONNEGO Twórcą kształcenia wielostronnego jest W. Okoń – to złożony proces rozwoju człowieka dokonujący się pod wpływem kształcenia. Opiera się na trzech funkcjach osobowości człowieka: 1. poznawanie sieb...

plik docx

METODY UCZENIA SIĘ WG WINCENTEGO OKONIA

Metoda jest to dynamiczny proces formowania się człowieka, polegający na ciągłym wyborze treści, sposobów działania nauczyciela i ucznia oraz takim doborze warunków, aby wychowanek przeżywał kształcenie jako jego własny proces, sprawiający jemu samemu satysfakcję , a zarazem , aby jak najchętniej przystępował do jego realizacji i kontynuacji.

...

plik doc

Metodologia- ściąga

Ściąga z metodologii badań społecznych.
Metodologia  [gr. methodikós 'metodyczny' od méthodos 'badanie; meto-da Nauka zajmująca się poznaniem naukowym: *procesem poznania naukowego, *regułami poznania ? metodą naukową efektami poznania ? wiedzą naukową można dodać Metodologia wytycza normy prawidłowego poznania, analizuje błędy poznawcze po to aby ich uniknąć w trakcie procesu badawczego. Funkcje metodologii Opis reguł poznania naukowego, wzorów prowadzenia ba dań naukowych: *Me...

plik doc

teoretyczne podstawy wychowania


WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA I TERAPIA PEDAGOGICZNA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA, STUDIA NIESTACJONARNE PRZEDMIOT: Teoretyczne Podstawy Wychowania Temat pracy: Proszę scharakteryzować metody indywidualne i grupowe, techniki, formy i zasady wychowania. Przestrzeganie, których zasad (proszę wybrać 3), uznał, /aby Pani/Pan, za priorytetowe w wychowaniu dzieci i młodzieży. Proszę uzasadnić wybór....

plik doc

WARTOŚĆ ODŻYWCZA BIAŁEK ŻYWNOŚCI

WARTOŚĆ ODŻYWCZA BIAŁEK ŻYWNOŚCI
Wartość odżywcza białek żywności 1. Podział aminokwasów (egzogenne, endogenne). 2. Wzór ideowy aminokwasu oraz wiązania peptydowego. 3. Bilans azotowy (definicja i wzór). 4. Podział metod oceny wartości odżywczej białek żywności (metody chemiczne i metody biologiczne) oraz przypisanie każdej z metod odpowiednich wskaźników). 5. Szczegółowe omówienie wskaźnika aminokwasu ograniczającego oraz wskaźnika białkowo-energetycznego.

plik rtf

Metody nauczania oparte na słowie


METODY NAUCZANIA OPARTE NA SŁOWIE Metody nauczania oparte na słowie Metody nauczania – to sposób postępowania nauczyciela z uczniami, w celu osiągnięcia celu. Wg Okonia – systematycznie stosowany sposób pracy nauczyciela z uczniami, umożliwiający opanowanie wiedzy wraz z umiejętnością posługiwania się nią w praktyce, jak również rozwijanie zainteresowań umysłowych i zdolności. Wg Zaczyńskiego – celowo i systematycznie stosowany sposób kierowania pracą uczniów w procesie dydaktycznym...

plik rtf

Metody nauczania oparte na słowie


METODY NAUCZANIA OPARTE NA SŁOWIE Metody nauczania oparte na słowie Metody nauczania – to sposób postępowania nauczyciela z uczniami, w celu osiągnięcia celu. Wg Okonia – systematycznie stosowany sposób pracy nauczyciela z uczniami, umożliwiający opanowanie wiedzy wraz z umiejętnością posługiwania się nią w praktyce, jak również rozwijanie zainteresowań umysłowych i zdolności. Wg Zaczyńskiego – celowo i systematycznie stosowany sposób kierowania pracą uczniów w procesie dydaktycznym...

plik odt

metody kształcenia dorosłych

metody kształcenia dorosłych
W procesie kształcenia dorosłych mogą być wykorzystane różne metody, które moga się przyczynić do łatwiejszego przyswajania wiedzy. Nadal można zauważyć dominację metod opartych na przekazywaniu „gotowej” wiedzy. Jednak człowiek dorosły uczy się także przez doświadczenie, refleksję, obserwację itp. Techniki- czynności praktyczne podporządkowane metodzie. Metody- to określony sposób działania, który jest wypróbowany, to pewien układ czynności realizowan...

plik doc

MKWIS

WEj 3
WEJ 3 MKWIŚ 1. Dlaczego przed oznaczeniem żelaza dodaje się wody utlenionej. 2. Co przeszkadza w oznaczaniu 3. Metody oznaczania żelaza 4. Na czym polega metoda kolorymetryczna?

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,