plik docx

Dziecko z zaburzeniamu

Analiza i synteza słuchowa. Bardzo niski poziom pamięci słuchowej słownej, niska synteza słuchowa słów. Obniżony w stosunku do wieku rozwój sprawności grafomotorycznej. Zauważone problemy: - trudności w zrozumieniu bardziej skomplikowanych poleceń słownych, - trudności w zapamiętaniu i powtórzeniu trudnych wyrazów i dłuższych wypowiedzi, - trudności w słuchowej analizie wyrazu, a więc jego podziale na głoski, sylaby oraz syntezie z tych elementów składowych całości, - trudności w zapis...

plik doc

budowa komórki bakteryjnej

jak w tytule
Budowa komórki bakteryjnej cytoplazma nukleoid (DNA) rybosomy błona cytoplazmatyczna (błona wewnętrzna) ściana komórkowa dodatki powierzchniowe: otoczka, rzęski, fimbrie, przetrwalniki (endospory), wtręty cytoplazmatyczne (ziarnistości), inne plazmidy, transpozony Cytoplazma - (protoplazma) - skład : woda, nieorganiczne jony, metabolity niskocząsteczkowe, wysokocząsteczkowe polimery kwasów nukleinowych, białka, rybosomy, substancje zapasowe. Nukleoid - w komó...

plik pdf

O technologi organicznej

Technologia organiczna
Technologia chemiczna organiczna zajmuje się wytwarzaniem produktów związanych z codziennością: tworzyw sztucznych, kosmetyków, barwników, detergentów. Głównie przetwarza się surowce kopalne oraz surowce naturalne (odnawialne). W technologii chemicznej organicznej można wyodrębnić cztery zasadnicze kierunki przetwarzania surowców: - fizyko-chemiczny przerób surowców naturalnych: są to proste operacje fizyczne, którym poddaje się rozmaite surowce naturalne np.: destyla...

plik doc

Biochemia, aminokwasy, enzymy

Aminokwasy, enzymy
AMINOKWASY Wszystkie aminokwasy zawierają przynajmniej dwie grupy funkcyjne: aminową i karboksylową Rodziny aminokwasów Aminokwasy dzielimy według charakteru łańcuchów bocznych na: - polarne z ładunkiem - kwaśne: kwas asparaginowy i kwas glutaminowy - zasadowe: lizyna, arginina, histydyna - polarne bez ładunku: seryna, treonina, tyrozyna, asparagina, glutamina - niepolarne: alanina, walina, leucyna, izoleucyna, prolina, fenyloalanina, metionina, tryptofan,...

plik doc

Fitopatologia

fitopatologia, wirusy i bakterie, rolnictwo
WIRUSY są bytami biologicznymi, które mają geny replikujące się wykonuja pewne interakcje ze swoimi żywicielami i podlegaja presj selekcyjnej, a wiec ulegaja specjacj i ewaluacj. Zbudowana z białka tworzącego kapsyd.Moga przybierac rózne kształty:nitkowe,paleczkowate,kuliste,izomeryczne.Wnikaja przez mikroskopijne zranienia powstale po odpadnieciu lisci,namnazaja się. NAMNAZANIE SIĘ WIRUSA W KOMORCE ROSLINNEJ: FAZA 1 1)wnikanie wirusa do komor...

plik doc

brak tytułu ponieważ notatka jest zbyt obszerna, odsyłam do opisu :)

Kiełkowanie, Fotorespiracja, Charakterystyczne cechy wody, Transport aktywny, Transport bierny, Gospodarka wodna roślin, Bilans wodny, FAZA JASNA, FAZA CIEMNA, C4,Oddychanie komórkowe, GLIKOLIZA , CYKL KREBSA, Łańcuch oddechowy, RE, jądro kom.
Kiełkowanie (germinacja) ? zespół procesów zachodzących wewnątrz nasienia, które prowadzą do aktywacji zarodka. Rozpoczęcie wzrostu siewki jest zakończeniem kiełkowania i rozpoczęciem następnej fazy rozwojowej. Makroskopowym objawem zakończonego kieł...

plik doc

Miejsce interpretacji Sławinski

Streszczenie artykułu Janusza Sławinskiego.
Miejsce interpretacji Janusz Sławiński WSTĘP Sławiński informuje nas, na samym początku, że proces interpretacji jest ciągle przedmiotem spornym kręgów naukowych. Według nich nie obowiązuje takie pojęcie jak interpretacja dzieła, bo nie istnieje nic takiego jak dzieło ? jest to tylko pamiątka w naszej świadomości po przodkach. Bardziej skłaniają się ku interpretacji tekstu ? wskazując od razu na to, że jest ona od razu skazana na klęs...

plik doc

pedagogiki specjalna

notatka dotyczy wiadomości dotyczących głównych zagadnień pedagogiki specjalnej, jak również podzialy na tyflo i surdopedagogikę. poza tym są informacje dotyczące autyzmu
Tyflopedagogika ? jest nauką o wychowaniu i kształceniu jednostek z wadami wzroku. W zależności od stopnia utraty wzroku wyróżniamy: - jednostki niewidome - jednostki z resztkami wzroku Przyczyny wad wzroku (trzy główne zespoły czynników etiologicznych): - dziedziczne i wrodzone (zniekształcenia, niedorozwój, degene...

plik doc

podstawowe zmiany w zakresie rozwoju spostrzegania u dzieci

praca na temat zmian w zakresie rozwoju spostrzegania u dzieci przedszkolnych i młodszym wieku szkolnym
Spostrzeganie jak i inne cechy ludzkie kształtuje się z wiekiem. Ludzie rodzą się z umiejętnością spostrzegania poszczególnych rzeczy, osób, kształtów, jednakże na początku jest to proces nieświadomy. Podczas zabaw dziecko rozwija ową zdolność poprzez styczność z większą ilością nowych przedmiotów. Aczkolwiek maluchy spostrzegając jakąś rzecz lub też osobę, nie dostrzegają jej cech szczeg...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,