plik doc

Sztuczna inteligencja

Wykład ze sztucznej inteligencji.
WYKŁAD I – 2002.02.28 Sztuczna inteligencja - dotyczy prób zrozumienia istot inteligentnych - formalnie powstała w 1956 r. wcześniejsze badania od 1951 - dziedzina nauki o charakterze teoretycznym i eksperymentalnym - ze względu na próby zastosowań we wszystkich dziedzinach działalność człowieka ma prawdziwe uniwersalny charakter Poddziedziny AI: - percepcja - rozumowanie logiczne - rozumienie mowy - uczenie mechaniczne - odkrywanie nowej wie...

plik pdf

Płód jako podmiot porodu

Budowa główki płodu, wymiary, płaszczyzny miarodajne
Mgr Jolanta Sadek PŁÓD JAKO PODMIOT PORODU W diagnostyce położniczej wyróżniamy części duże i części drobne płodu.  części duże płodu: głowa, barki, klatka piersiowa, miednica (pośladki),  części drobne płodu: kończyny górne, kończyny dolne, pępowina. BUDOWA I WYMIARY GŁÓWKI PŁODU Główka płodu jest najważniejsza pod względem położniczym. W 96 % porodów jest częścią przodującą. Stosunek jej wielkości do wielkości miednicy ma decydujący...

plik pdf

Nauka o organizacji - wyklad 2

Nauka o organizacji - wyklad 2
Modele rozwoju organizacji materiał opracowany przez mgr Bartłomieja Gabrysia Fazy rozwoju systemów społecznych WYJŚCIA Rozpoczęcie i Wzrost W Stabilizacja i Dynamiczna Równowaga Ró Zmiana lub upadek i rozwiązanie i i J.H.Jackson, C.P.Morgan 1982. Organization Theory. A Macro Perspective for Management. Prentice Hall: New York. Duża ż Faza I Faza II Faza III Faza IV Faza V Kryzys „?” Kryzys Biurokracji Wzrost przez współdziałanie Wielkość Orga...

plik doc

zarządzanie strategiczne

zarządzanie strategiczne STRATEGIA I MODELE STRATEGICZNE, ALIANSE STRATEGICZNE
(UWAGA !!! ? Wykłady z zeszłego roku) 23.02.99. STRATEGIA I MODELE STRATEGICZNE Strategia ? sztuka prowadzenia wojen, sztuka prowadzenia i wygrywania kampanii. Nie ma jednego pojęcia strategii; pojęcia uformowane na różnych etapach rozwoju nauki i strategii podkreślały osiągnięcia danego etapu. Na ba...

plik doc

Bibliografia dot. Zakładów Karnych

Bibliografia dotycząca Zakładów Karnych. Niezbędne do pracy dyplomowej. Spis książek i czasopism o tematyce Zakładów Karnych
ZAKŁADY KARNE Zestawienie bibliograficzne w wyborze WYDAWNICTWA ZWARTE BOROWSKI R., WYSOKI Dariusz : Instytucje wychowania resocjalizującego. - Płock : "Novum", 2001 CIĄGŁOŚĆ i zmiana w obszarze profilaktyki społecznej i resocjalizacji / pod red. Doroty Rybczyńskiej. - Kraków : "Impuls", 2003. Zawiera m.in.: Agata Matysiak-Błaszczyk: Resocjalizacja...

plik doc

psychotechnika, socjotechnika, kulturotechnika w resocjalizacji

notatka
Psychotechnika, socjotechnika i kulturotechnika w procesie resocjalizacji. Czym jest resocjalizacja? PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA ? ?jest dyscypliną teoretyczną i praktyczną zajmującą się wychowaniem osób z zaburzeniami w procesie socjalizacji, objawami nieprzystosowania i wykolejenia społecznego, paroprzestrzennego, przestępczości.? (Pytka 2000, s.10) Pedagogika resocjalizacyjna interesuje się osobami w stosunku do których proces wychowania i socjalizacji nie powiódł...

plik odt

Okresy rozwojowe Debesse "Etapy wychowania"

Ogólna charakterystyka okresów rozwojowych wg Debesse. Wiek dziecinnego pokoju, wiek koziołka, wiek szkolny, wiek niepokojów dojrzewania, wiek młodzieńczego entuzjazmu, dorosłość, starość
WIEK DZIECINNEGO POKOJU (HODOWANIA) 1. Wiek: 0-3 2 fazy wzrastania: I – trwa 12 m-cy – okres przebudzenia II – 2-3 rok życia – rozwój dziecka 2. Rozwój fizyczny (dominujący) I – spanie, jedzienie, poruszanie się (gesty), gaworzenie II – chodzenie, mowa, samodzielne jedzenie, kontrola wypróżniania k...

plik doc

1. Ergoterapia w rehabilitacji osób upośledzonych umysłowo w stopniu l

Ergoterapia w rehabilitacji osób upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim
      Ergoterapia w rehabilitacji osób upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim. Rehabilitacja zawodowa . Początkiem naszej prezentacji jest omówienie zagadnienia rehabilitacji zawodowej, która jest ważną częścią rehabilitacji kompleksowej, w ramach której wyróżnia się rehabilitację leczniczą, psychiczną, zawodową i społeczną. Dotyczy ona niepełnosprawnej młodzieży oraz osób w wieku aktywności...

plik docx

biomedyczne podstawy rozwoju


BIOMEDYCZNE PODSTAWY ROZWOJU I WYCHOWANIA 1. Człowiek i przyroda. 2. Człowiek jako istota biologiczna. 3. Pojęcie i czynniki rozwoju fizycznego. 4. Czynniki endogenne. Czynniki genetyczne. Czynniki niegenetyczne. 5. Czynniki egzogenne w życiu płodowym. Choroby matki.  Tryb życia matki w okresie ciąży. Zatrucia związkami chemicznymi. Szkodliwe rodzaje promieniowania. Wady i choroby płodu. 6. Czynniki egzogenne w życi...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,