plik rtf

sterylizacja suchym gorącym powietrzem.rtf

aaaaa
Agnieszka Kluczniokhttp://www.sterylizacja.org.pl/pliki/KURS_Dezynfekcja_Blok2.pdf Sterylizacja suchym gorącym powietrzem ‎       ‏Wyjaławianie suchym,gorącym powietrzem przeprowadza się w sterylizatorach powietrznych,zapewiających krążenie gorącego powietrza.‭ ‬Warunkiem prawidłowego przebiegu procesu jest odpowiednio wysoka temperatura i czas wyjaławiania.‭ ‬Zazwyczaj,‭ ‬o ile nie podano inaczej,zaleca się wyjaławianie‭( ‬wg FP VI‭ ) ‬: ‎       ‏-w t...

plik doc

Test z socjologii ~PIOTR SZTOMPKA~

Test sprawdzający rozumienie pojęć socjologicznych
Test sprawdzający rozumienie pojęć socjologicznych Zakreśl prawidłową odpowiedź, którą znajdziesz wśród pięciu wskazanych wariantów. We wszystkich przypadkach jest tylko jedna prawidłowa odpowiedź, a pozostałe cztery są błędne. Właściwą odpowiedź znajdziesz w kluczu, który zamieszczony jest na końcu. Korzystaj jednak z klucza dopiero po zakreśleniu własnych wyborów. W normalnej praktyce uniwersyteckiej egzamin zdany to co najmniej 120...

plik doc

sciąga psychologia

Sciąga na tematy; pchychologia jako nauka biologiczna podstawy zachowania myślenie inteligencja
Psychol. Jako nauka Introspekcjonizm-Wundta kier. W psych empir kładła nacisk na bezpośrednie i subiektywne badanie świadomości-intrspekcja.olegał na wew. Obserw. Własnych stanów przeżyć psych przez dana jednostkę(samoobserwacja) Wiedza ta była uznana za pewną. Behawioryzm-Watson twierdził ze zjawiska psych, są swoistymi, ubocznymi efektami działania mózgu, których nie da się skutecznie bad...

plik doc

pediatria


Diagnoza pielęgniarska Cel opieki Działania pielęgniarskie Napad ostrego bólu w przebiegu kolki nerkowej 1. Zniwelowanie lub ograniczenie bólu wywołanego kolką nerkową. - Zebranie wywiadu dotyczącego bólu, - Ocena towarzyszących dolegliwości - Pomiar podstawowych parametrów życiowych - Prowadzenie dobowej zbiórki moczu - Podaż leków p/bólowych na zlecenie lekarza - Dokumentacja i ocena działań leczniczych Obrzęki pochodzenia nerkowego 1. Poprawa jakości życia, 2. Zapobieganie...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,