plik pdf

Rachunek prawdopodobieństwa - wzory

Zbiór wzorów z rachunku prawdopodobieństwa.
Rachunek prawdopodobieństwa Klasyczna definicja prawdopodobieństwa ( ) Warunki: s- liczba zdarzeń sprzyjających 1. m musi być skończone m- liczba wszystkich możliwych zdarzeń 2. wszystkie zdarzenia elementarne są równo prawdopodobne Zdarzenie przeciwne do zdarzenia A Zdarzenia A i B są rozłączne Zdarzenia niezależne ( ) ( ) ( ) ( | ) ( ) ( ) Jeżeli zdarzenia A i B są niezależne i to ( ) Prawdopodobieństwo warunkowe zdarzenia A ( | ) pod warunkiem...

plik pdf

Elektrotechnika - 100 zagadnień

100 zagadnień na egzamin z elektrotechniki
EGZAMIN Z ELEKTROTECHNIKI (mgr inŜ. Włodzimierz śywno)  edited by grabi_p Spis treści: 1.Co to jest - półprzewodnik? 2.Jakie warunki muszą być spełnione aby półprzewodnik przewodził? 3.Własności przewodnictwa samoistnego. 4.Po co domieszkuje się półprzewodniki? 5.Jaka jest róŜnica pomiędzy półprzewodnikiem samoistnym i niesamoistnym? 6.Jaki półprzewodnik nazywamy półprzewodnikiem typu"n". 7.Jaki półprzewodnik nazywamy półprzewodnikiem typu"p"?...

plik pdf

L04NEFiR

Lista 4 | Wydział: NE | Kierunek: FiR | dr Arkadiusz Maciuk (UE Wrocław)
Lista zadań nr 4 do zajęć z matematyki – LS NE FiR Funkcja, ciąg, złożenie funkcji, własności funkcji A1. Która z poniższych zależności jest funkcją? Która jest funkcją różnowartościową, która funkcją na, a która jest bijekcją? a) x f y ⇔ x ∈ (0,1] , y ∈ [1, ∞) i y = 1 ; b) x f2 y ⇔ x ∈ [ −1,1] , y ∈ R i y = 1 ; x x c) x f3 y ⇔ x ∈ (0,2] , y ∈ (0, ∞) i y2 = x ; e) x f5 y ⇔ x ∈ (0, ∞) , y ∈ [ −1,1] i y = sin x ; d) x...

plik doc

cw.autocad

ćwiczenia do samodzielnej realizacji
ĆWICZENIE 1. Narysuj przedstawione poniżej figury korzystając z szablonu rysunkowego A4. Ćwiczenie zapisz na dysku A:\ pod nazwą „imię”1. Zastosowane polecenia: LINIA, OKRĄG, ELIPSA, ŁUK (POCZĄTEK, ŚRODEK, KONIEC), WIELOBOK. Warstwy: RYSUNEK. ĆWICZENIE 2. Narysuj zgodnie z wymiarami (bez wymiarowania) płaską część maszynową przedstawioną na rysunku korzystając z szablonu rysunkowego A4. Ćwiczenie zapisz na dysku A:\ pod nazwą „imię”2. Zastosowan...

plik pdf

Pompy Skowroński

Opracowanie pomp do dra Skowrońskiego
1. Narysuj przekrój merydionalny pompy diagonalnej. 2. Z czego wynika stabilność pracy układu pompowego (samoregulacja)? Charakterystyka przepływu może być stabilna lub niestabilna. Charakterystyka przepływu jest stabilna jeśli jednej wartości wysokości podnoszenia odpowiada jedna wartość strumienia objętości. (rys z zeszytu). 3. Wyjaśnij zjawisko niedoboru mocy wirnika pompy (poprawka). W pompach rzeczywistych wirniki mają skończoną liczbą łopatek o o...

plik doc

Matematyka ściąga


ZESTAW I Zadanie 1. Funkcję określoną w zbiorze X nazywamy ograniczoną z góry w zbiorze X wtedy i tylko wtedy gdy: Zadanie 13. Pierwsza pochodna funkcji f(x) = ma postać: Zadanie 2. Prostą y = xm+n nazywamy asymptotą ukośną obustronną jeżeli: Zadanie 3. Wykres funkcji f(x) w przedziale jest wypukły jeżeli: Zadanie 4. Prawdziwy jest wzór rachunku różniczkowego: Zadanie 5. Niech Z(x) ozna...

plik pdf

Regresja liniowa (metoda najmniejszych kwadratów)

Objaśnienie jak wyliczyć regresję liniową za pomocą excela oraz \"na piechotkę\". Osobiście polecam ten pierwszy sposób ;) Jest to metoda \"łatwa, szybka i przyjemna\".
Regresja liniowa – klasyczna (metoda najmniejszych kwadratów) Jeśli pomię dzy dwiema wielkościami fizycznymi wystę puje zale ność liniowa (a niemal zawsze mo e tak być , wystarczy tylko odpowiednio dobrać osie wykresu) regresja liniowa jest prostą (choć pracochłonną ) metodą wyznaczenia parametrów najlepiej dopasowanej pr...

plik pdf

Wybrane zagadnienia z teorii sygnałów Jan Purczyński

Książka jest kompendium wiedzy na temat przetwarzania sygnałów
JAN PURCZYŃSKI WYBRANE ZAGADNIENIA TEORII SYGNAŁÓW SERIA TEMPUS WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY POLITECHNIKI SZCZECIŃSKIEJ SZCZECIN 2000 SPIS TREŚCI 1. Podstawowe pojęcia teorii sygnałów 1.1. Klasyfikacja sygnałów 1.2. Sygnały determistyczne 1.3. Sygnały dystrybucyjne 1.4. Rozkład sygnałów deterministycznych na składowe 2. Przekształcenia Fouriera 2.1. Szereg Fouriera 2.2. Transformata Fouriera 2.3. Uwagi na temat przekształcenia Four...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,