plik docx

ankieta

ankieta na temat agresjiw szkole

Pedagogika

ANKIETA O AGRESJI

W celu rozpoznania sytuacji w szkole pragniemy przeprowadzić ankietę,

w której pytania związane są z agresją i przemocą w szkole. A...

plik doc

agresja i przemoc w szkole

agresja i przemoc w szkole
                              Agresja i przemoc w szkole Agresywne zachowanie uczniów i nauczycieli jest bolączką ostatnich lat. Coraz częściej słyszymy o sytuacjach, w których jednej ze stron „puszczają nerwy”. Nie tylko nauczyciele stają się bezradni, dotyczy to także uczniów. Różnica między pedagogiem a jego wychowankiem polega na tym, że ten pierwszy jest osobą dorosłą o ukszt...

plik rtf

Przemoc

Prawie wszystko o przemocy:)
Przemoc- działania które zmierzają do zranienia innego człowieka lub istoty żywej albo do uszkodzenia jakiejś rzeczy Przejaw przemocy-1 fizyczna wszystkie celowe formy zachowania, w konsekwencji których ofiara doznała bólu i cierpienianp;kopanie, molestowanie seks, maltretowanie-2emocjonalna-3 psychiczna. Dlaczego uczniowie zach. się agresywnie?a)przyczyny tkwiące w rodzinie-brak ciepła- pobłażliwość na stosowanie przmocy wobec innych-brak jasnego przekazu co je...

plik doc

Agresja i przemoc w szkole

Agresja i przemoc w szkołach jest w ostatnich czasach coraz częstszym zjawiskiem. Jest również coraz częstszym tematem rozmów i oburzenia za sprawą mediów, które wyłapują i nagłaśniają drastyczne wydarzenia. Jednak, jak do tej pory, zjawisko to jest często krytykowane natomiast zbyt mało jest propozycji rozwiązań tego problemu.
Agresja i przemoc w szkole Agresja i przemoc w szkołach jest w ostatnich czasach coraz częstszym zjawiskiem. Jest również coraz częstszym tematem rozmów i oburzeni...

plik doc

Agresja i przemoc w szkole

Agresja i przemoc w szkołach jest w ostatnich czasach coraz częstszym zjawiskiem. Jest również coraz częstszym tematem rozmów i oburzenia za sprawą mediów, które wyłapują i nagłaśniają drastyczne wydarzenia. Jednak, jak do tej pory, zjawisko to jest często krytykowane natomiast zbyt mało jest propozycji rozwiązań tego problemu.
Agresja i przemoc w szkole Agresja i przemoc w szkołach jest w ostatnich czasach coraz częstszym zjawiskiem. Jest również coraz częstszym tematem rozmów i oburzeni...

plik docx

adhd u dzieci

adhd u dzieci, objawy, sposoby radzenia sobie i postępowania

ADHD - Attention Deficit Hyperactivity Disorder (  zespół  nadpobudliwości    psychoruchowej  z zaburzeniami koncentracji uwagi)  wg amerykańskiej klasyfikacji chorób DSM-IV oraz „zespół hiperkinetyczny” wg ICD-10, czyli Światowej Organizacji Zdrowia.

...

plik doc

gotowość szkolna

gotowość szkolna
Gotowość szkolna Gotowość szkolna to poziom rozwoju dziecka potrzebny do podjęcia działań, związanych z rozpoczęciem nauki w szkole. Według psycholog M. Przetacznik "dojrzałość szkolna to zespół tych cech psychofizycznych ukształtowanych w okresie pierwszych 6 lat życia, które umożliwiają dziecku przystosowanie się do nauki w szkole". Natomiast W. Okoń twierdzi, iż "dojrzałość szkolna to inaczej gotowość szkolna, to osiągnięcie przez dziecko takiego stopnia rozwoju...

plik docx

stadia rozwoju nauczyciela

stadia rozwoju nauczyciela

Stadium przedkonwencjonalne - wchodzenie w rolę zawodową

Stadium przedkonwencjonalne dotyczy wchodzenia w rolę zawodową przede wszystkim przez kopiowanie (naśladowanie) wzorów zachowań uchodzących za typowe w otoczeniu nauczyciela. Naśladuje on głównie te zachowania, które są nagradzane, akceptowane i przyzwalane. Nauczyciel prz...

plik docx

Stadium przedkonwencjonalne

jlk

Stadium przedkonwencjonalne - wchodzenie w rolę zawodową

Stadium przedkonwencjonalne dotyczy wchodzenia w rolę zawodową przede wszystkim przez kopiowanie (naśladowanie) wzorów zachowań uchodzących za typowe w otoczeniu nauczyciela. Naśladuje on głównie te zachowania, które są nagradzane, akceptowane i przyzwalane. Nauczyciel przechodzi od przygotowani...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,