plik doc

psychologia kliniczna - zaburzenia osobowości

Czym jest zaburzenie osobowości? Zaburzenia osobowości (F60-F69), są to głębokie zaburzenia osobowości i behawioralnych tendencji jednostki, które nie są bezpośrednim następstwem choroby, urazu czy innego uszkodzenia o.u.n. lub innego zaburzenia psychicznego. Zazwyczaj obejmują kilka wymiarów osobowości, prawie zawsze skojarzonych z odczuwaniem znacznej przykrości osobistej (distress) i zerwaniem więzi społecznych.
ZABURZENIA OSOBOWOŚCI             C...

plik doc

zaburzenia osobowości

Zaburzenia osobowości
Termin „ osobowość ” dotyczy stosunkowo stabilnych psychicznych i behawioralnych właściwości jednostki, jej sposobu patrzenia na świat i jej odniesień do niego. Osobowość w rozmaitych sytuacjach pozostaje w zasadzie niezmienna. Trwałe wzorce niefunkcjonalnego postępowania określa się mianem zaburzeń osobowości. U cierpiących na nie obserwuje się długotrwałe, nieelastyczne i nieprzystosowawcze wzorce lub cechy, które wpływają na ich sposób myślenia, reakcje emocjonal...

plik doc

zaburzenia osobowości

Zaburzenia osobowości
Termin „ osobowość ” dotyczy stosunkowo stabilnych psychicznych i behawioralnych właściwości jednostki, jej sposobu patrzenia na świat i jej odniesień do niego. Osobowość w rozmaitych sytuacjach pozostaje w zasadzie niezmienna. Trwałe wzorce niefunkcjonalnego postępowania określa się mianem zaburzeń osobowości. U cierpiących na nie obserwuje się długotrwałe, nieelastyczne i nieprzystosowawcze wzorce lub cechy, które wpływają na ich sposób myślenia, reakcje emocjonal...

plik doc

Nieprzystosowanie społeczne

nieprzystosowanie społeczne a wybrabe zaburzenia osobowości(narcyzm itp.)
Nieprzystosowanie społeczne a wybrane zaburzenia osobowości. NIEPRZYSTOSOWANIE SPOŁECZNE Mianem nieprzystosowanych społecznie określa się dzieci i młodzież, u których na skutek zaburzeń wewnętrznych lub niekorzystnych warunków środowiskowych występują utrwalone zaburzenia w zachowaniu. Za zagrożonych niedostosowaniem uważa się te dzieci i młodzież, które wychowują się w warunkach niekorzystnych dla ro...

plik doc

psychologia kliniczna

notka dotyczy ogolnej psychologii klinicznej.
Psychologia kliniczna wykład. Zaburzenia osobowości. 1 wiązka paranoiczne zaburzenia osobowości, schizoidalne, schizotypowe 2.zaburzenia typu osobowości pogranicznej , narcystycznej, histionicznej 3. zaburzenia, które charakteryzują się obecnością lęku, który jest we wszystkich, ale tu najbardziej i tu jest lęk jawny- przejawia się bezpośrednio w zachowaniu i drugi lęk ukryty czyli taki który nie przejawia się bezpośrednio w...

plik doc

teoria uczenia się w kontekście osobowości

uczenie się, osobowość, koncepcje uczenia się
Teoria uczenia się w kontekście osobowości. Rozpatrując teorie uczenia się w kontekście osobowości trzeba zacząć od omówienia osobowości. Najpopularniejszą definicją osobowości jest ta, która przedstawia ją jako zespół cech wzajemnie wpływających na siebie, które manifestowane są poprzez ludzkie zachowania. Etymologia osobowości wywodzi się od słowa – osoba. Oznacza ono byt o rozumnej naturze, cechujący się odrębnością od innych bytów, posiad...

plik pdf

zaburzenia psychiczne

Notatka nt zaburzeń psychicznych
ORGANICZNE ZABURZENIA PSYCHICZNE Organiczne zaburzenia psychiczne i zespoły objawowe według ICD-10 F00 Otępienie w chorobie Alzheimera - początek wczesny - początek późny Otępienie naczyniowe Otępienie w innych chorobach, np.: Picka, Creutzfeldta-Jakoba, Huntingtona, Parkinsona, otępienie na tle upośledzenia odporności HIV Organiczny zespół amnestyczny, niewywołany alkoholem Majaczenie niewywołane substancjami psychoaktywnymi - bez otępienia - nało one...

plik doc

OSOBOWOŚĆ

Definicje, teorie rozwoju osobowości. Praca z przypisami
Henryk Rojczyk Administracja I rok, studia zaoczne, semestr I OSOBOWOŚĆ JAKO MECHANIZM REGULACYJNY: POJĘCIE OSOBOWOŚCI, WSPÓŁCZESNE KONCEPCE, TYPY OSOBOWOŚCI Pojęcie osobowości jest terminem niezwykle skomplikowanym, zdeterminowanym poprzez różne stanowiska teoretyczne. W potocznym rozumieniu osobowością nazwać możemy pewne wzorce zachowania, postępowania, myślenia czy też odczuwania, który jest charakterystyczny i in...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,