plik pdf

anatomia- mięśnie (prezentacja)

prezentacja
MIĘŚNIE brzucha Mięśnie brzucha ​ • prosty brzucha ✓ zgina ✓ „sześciopak mięśniowy, kaloryfer” tułów, ściska trzewia brzucha • • • skośny zewnętrzny brzucha skośny wewnętrzny brzucha poprzeczny brzucha IE N O K IO P A W – Ć I N K E W IO P O Ć A piątek, 13 listopada 2015 66 MIĘŚNIE brzucha Mięśnie brzucha ​ • prosty brzucha • • • m. międzyżebrowe zewnętrzne m. międzyżebrowe wewnętrzne skośny zewnętrzny brzucha kresa biała skośny wewnętrzny brzucha popr...

plik doc

Politologia zagadnienia

Politologia
Wpływ położenia geograficznego na politykę państwa. Polityka państwa ? realizacja zdefiniowanego przez władze interesu państwa. Położenie geograficzne ? wewnętrzne (ukształtowanie, obszar, surowce) ? zewnętrzne (bliskość wrogów i przyjaciół, istotność geopolityczna) Nie liczy się bliskość matematyczna, tylko realny czas potrzebny na pokonanie odległości (zwłaszcza wojsku). Bliżej dzisiaj Amerykanom do Iraku, niż kiedyś Hitlerowi d...

plik doc

różne zagadnienia z politologii

Różne zagadnienia z politologii.
Wpływ położenia geograficznego na politykę państwa. Polityka państwa ? realizacja zdefiniowanego przez władze interesu państwa. Położenie geograficzne ? wewnętrzne (ukształtowanie, obszar, surowce) ? zewnętrzne (bliskość wrogów i przyjaciół, istotność geopolityczna) Nie liczy się bliskość matematyczna, tylko realny czas potrzebny na pokonanie odległości (zwłaszcza wojsku). Bliżej dzisiaj Amerykanom do Iraku, n...

plik doc

PLC - Powerline Communication

POWERLINE COMUNNICATION
Lokalne sieci komputerowe na instalacjach energetycznych obiektów ? przegląd i charakterystyka ogólna aktualnie oferowanych rozwiązań InHousePLC. POWER LINE COMMUNICATION (PLC) to transmisja danych za pomocą sieci elektroenergetyczne. PLC pozwala wykorzystywać linie wysokiego, średniego jak i niskiego napięcia. Największą zaletą transmisji PLC jest brak konieczności inwestycji w infrastrukturę, ponieważ do transmisji danych...

plik pdf

rysunki gwintów

rysunki gwintów
5. Połączenia rozłączne – połączenia gwintowe Połączenia gwintowe są najczęściej wykorzystywane spośród wielu połączeń rozłącznych, jakie stosuje się w budowie maszyn i innych gałęziach przemysłu. Wykorzystanie jakiegokolwiek połączenia rozłącznego pozwala często na zmianę elementu konstrukcyjnego, jeżeli ten nie spełnia określonych wymogów lub na jego wymianę, gdy jest uszkodzony, pod warunkiem, że pozostałe elementy wciąż nadają się do użytku. Zastosowanie połączeń rozłąc...

plik doc

KRYTERIA OCENY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH wg Jerzego Nowackiego

..
KRYTERIA OCENY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH wg Jerzego Nowackiego Lp.Kryterium6543211.Czynności organizacyjne nauczyciela /ład zewnętrzny, ekonomia czasu/2.Właściwości formułowania celów lekcji /uświadomienie celów uczniom/3.Motywowanie uczniów do realizacji celów lekcji4.Dobór i układ treści lekcji /zgodność z programem nauczania/5.Formy organizacyjne pracy uczniów /celowość stosowania/6.Metody prowadzenia lekcji /stopień aktywności uczniów/7.Rodzaje i sposób wykorzystania środków dydakty...

plik doc

Jakość życia kobiet z zaburzoną statyką narządu płciowego i nietrzyman

Wstęp do pracy magisterskiej na temat: Jakość życia kobiet z zaburzoną statyką narządu płciowego i nietrzymaniem moczu
Jakość życia kobiet z zaburzoną statyką narządu płciowego i nietrzymaniem moczu 1. Teoretyczne podstawy pracy 1. 1. Fizjologia trzymania moczu Prawidłowe trzymanie moczu zależy od poprawnie funkcjonującego ośrodkowego układu nerwowego. Za prawidłowe trzymanie moczu odpowiadają również:       prawidłowa anatomia,       funkcjonalna c...

plik doc

Ocena stanu psychicznego

z psychiatri ciekawe notatki tu jest naprawde wiele
Ocena stanu psychicznego Jest podstawowym narzędziem oceny zaburzeń psychicznych. Pełni taką samą rolę jak badanie fizykalne w innych dziedzinach medycyny Jest niezbędnym narzędziem do postawienia diagnozy pielęgniarskiej Do oceny stanu psychicznego niezbędna jest wiedza na temat : objawów stanu psychicznego pojęć z zakresu psychopatologii różnicowania objawów psychopatologicznych zmienności objawów psychicz...

plik docx

Wypracowanie - Społeczeństwo polskie w krzywym zwierciadle. Co i w jak

Idealne to ono nie jest, ale lepsze to niż nic. Ja dostałem z tego 3

        Ignacy Krasicki w swoich satyrach ostro krytykował społeczeństwo polskie. W „Palinodii” czyni to samo w sposób szczególny; nie ganiąc lecz chwaląc. (Tytuł „Palinodia” oznacza odwołanie stawianych zarzutów). Autor mówi na wstępie: „Na co pisać satyry? Choć się złe zbyt wzniosło. Przestańmy[…] łajać przestanę, a pochlebiać wolę…”. W efekc...

plik doc

meighan

socjologia
EDUKACYJNE SZANSE ŻYCIOWE - jako prawdopodobieństwo tego, że osoba o określonym statusie osiągnie określony cel lub poniesie określone niepowodzenia. Szanse życiowe to prawdopodobieństwo uzyskania społecznie cenionych dóbr- majątku, władzy, prestiżu, edukacji czy zdrowia. Edukacyjne szanse życiowe uzależnione są od wielu czynników, takich jak: płeć, klasa społeczna, pochodzenie etniczne, przynależność do mniejszości, wielkość rodziny, wykształcenie, wyposażenie rodziców, szkoły,...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,