plik pdf

tematy prac licencjackich pielegniarstwo

Przykladowe tematy pra dyplomowych na pielegniarstwie
Proponowane tematy prac licencjackich kierunek Pielęgniarstwo studia stacjonarne na rok akademicki 2006/2007 Liczba studentów: 115 Liczba tematów: 117 Wybór tematu powinien być dokonany do 21.01.2007 roku. W tym celu należy pobrać odpowiedni druk z Dziekanatu, uzyskać na nim akceptację Promotora wybranego tematu, złożyć podpis oraz odnieść do Dziekanatu. PRACOWNIA PATOFIZJOLOGII BŁON BIOLOGICZNYCH Adres : ul. Święcickiego 6, 60-781 P...

plik docx

Model opieki według teorii Doroty Orem

Model opieki według teorii Doroty Orem

Model opieki według teorii Doroty Orem. Odzyskać witalność

Przemiany demograficzne, których jesteśmy świadkami, to poważny problem współczesnych społeczeństw. Zjawisko starzenia się dotyczy nie tylko wzrostu populacji ludzi starszych, jak również starzenia się tej grupy.   Prognozy de...

plik doc

samokształcenie z prawa

praca opisuje odpowiedzialnosc w dzialaniach pielegnacyjnych i zagadnienia farmakoterapii
Zasady podawania leków (z uwzględnieniem przeciwwskazań) przez pielęgniarkę bez zlecenia lekarza - samodzielność i odpowiedzialność w zawodzie pielęgniarki.       Zawód pielęgniarki jest bardzo cenioną profesją, jednak wiążącą się z ogromną odpowiedzialnością za podopiecznego. Pielęgniarka musi wykazać się dużą wiedzą medyczną i jednocześnie znajomością przepisów prawnych reguluj...

plik docx

Geriatria wyklady

Materialy z wykladow z przedmiotu geriatria

Tematy oraz konspekty wykładów z przedmiotu Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne do opracowania w oparciu o e-learning.

Sytuacja zdrowotna ludzi w podeszłym wieku w Polsce

Wybrane modele opieki geriatrycznej na świecie

Choroby układu ruchu

Infekcyjne stany chorobowe w wieku podeszłym

Specyficzne problemy geriatryczne (stan odżywiania, odleżyny, nie trzymanie zwieraczy)

plik docx

realizowanie przez pielegniarke funkcji rehabilitacyjnych ukladu oddec

Nie moja praca

Spis treści          

Choroby układu oddechowego............................................................... 3

 Ostre zapalenie oskrzeli i płuc…………………………………………………………. 3

Gruźlica…………………………………………………………………………………………… 4<...

plik pdf

Wielkie Zespoły Geriatryczne

charakterystyka wielkich problemów w geriatrii
KURS SPECJALISTYCZNY – KOMPLEKSOWA PIELĘGNIARSKA OPIEKA NAD PACJENTEM Z NAJCZĘSTSZYMI SCHORZENIAMI WIEKU PODESZŁEGO WYBRANE WIELKIE ZESPOŁY GERIATRYCZNE Mgr piel Mariusz Pająk Kielce 2014 Kurs opracowany w ramach projektu systemowego pn.: „Rozwój kwalifikacji i umiejętności kadry pielęgniarskiej w kontekście zmian epidemiologicznych będących następstwem starzejącego się społeczeństwa „ współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europ...

plik docx

Pielęgnowanie chorych z chorobami układu oddechowego

Pełny tytuł brzmi: Udział w pielęgnowaniu chorych z ostrymi i przewlekłymi chorobami układu oddechowego. W referacie znajduje się: opis wybranych chorób układu oddechowego, problemy pacjentów,udział pielęgniarki w opiece nad chorymi.

Spis treści          

Choroby układu oddechowego............................................................... 3

plik odt

zapalenie płuc u starszych pacjentów

zapalenie płuc u starszych ludzi
Starzenie się jest naturalnym, nieuniknionym procesem, którego nie można w żaden sposób cofnąć ani odwrócić. U każdego człowieka przebiega inaczej, inne jest jego tempo i nasilenie. Skutkiem starzenia się jest spadek wydolności fizycznej i umysłowej oraz pogorszenie funkcjonowania poszczególnych układów: krążenia, ruchu, pokarmowego, oddechowego. Choroby układu oddechowego coraz częściej dotyczą osób starszych. Według raportu WHO są najczę...

plik odt

ocena staruszka

ocena sprawności osób starszych
OCENA ZALEŻNOŚCI MIĘDZY AKTYWNOŚCIĄ A STANEM ZDROWIA LUDZI W PODESZŁYM WIEKU Zakład Promocji Zdrowia Państwowego Zakładu Higieny Kierownik Zakładu Promocji Zdrowia: M. Miller Dokonano oceny zależności pomiędzy aktywnością fizyczną, prospo­ łeczną i intelektualną a stanem zdrowia osób w podeszłym wieku. Ana­ liza wyników badania potwierdziła korzystny i wielostronny wpływ różnych form aktywności na stan zdrowia, oceniany w wymiarze biologicznym i...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,