plik doc

o słuchaniu i przeżywaniu muzyki

O słuchaniu i przezywaniu muzyki
O słuchaniu i przeżywaniu muzyki. Muzyka jest sztuką przeznaczoną dla słuchu, sztuką niewykraczającą w swej istocie poza sferę brzmień muzycznych. Różni się ona pod tym względem bardzo od sztuki poetyckiej, w której wyrazy i zdania trafiają nie tylko do słuchu (jako brzmienia słowne), lecz przed wszystkim do intelektu, gdzie od razu nabierają określonego znaczenia. Muzykę trzeba zagrać, by ją usłyszeć, ale - w rezultacie- grający gra po to, by usłyszeć do...

plik doc

muzyka łagodzi obyczaje

wypracowanie na temat czy muzyka łagodzi obyczaje
      Czy we współczesnym świecie aktualne jest stwierdzenie: „muzyka łagodzi obyczaje”.       Uważam, że muzyka w każdym swoim wydaniu potrafi wpływać na nasz sposób bycia. Słuszność tego stwierdzenia postaram się udowodnić w dalszej pracy.       Muzyka wpływa na sposób, w jaki ludzie się ubierają. Towarzyszy nam w każdej dziedzinie życia, nawet w życiu prywatnym. Spotykamy ją na pogrzebach,...

plik doc

Guzy mózgu

opis guzów mózgu - podział, obajwy
guz mózgu ? wewnątrzczaszkowe procesy ekspansywno ? uciskowe EPIDEMIOLOGIA: ? ETIOLOGIA: ? nowotwory - guzy pierwotne - guzy przerzutowe : ? płuca ? gruczoł tarczowy ? sutek ? czerniak ? nadnerczak ? prostata (rzadko) ? układ kostny ? ropnie ? ziarniniaki ? krwiaki ? pasożyty PATOGENEZA: ? guzy powodują miejscowy ucisk na struktury wewnątrzczaszkowe, a wraz ze zwiększaniem objętości guza pojawia się zespół wzmo...

plik doc

Menopauza

krótka wzmianka o menopauzie
T: Menopauza a otyłość 1. Klimakterium to zazwyczaj kilkunastoletni okres w życiu kobiety charakteryzujący się stopniowym narastaniem niewydolności hormonalnej jajników. Menopauza natomiast to ostatnie fizjologiczne krwawienie miesięczne po którym nastąpiła co najmniej półroczna-roczna przerwa bez zaistnienia oczywistych przyczyn takich jak ciąża lub laktacja. Ponieważ zanikanie czynności jajników jest procesem zachodzącym w czasie, to klimakterium w życiu...

plik doc

Rodzina a uzależnienia

krótka charakterystyka dysfunkcji rodzin w których występuje uzależnienie, symptomy, a także czynniki chroniące przed uzależnieniem
Rodzina a uzależnienia Przemiany współczesnej rodziny. Czynniki i zjawiska brane pod uwagę w genezie uzależnień:       Jednym ze skutków industrializacji i urbanizacji jest niestabilność rodziny; zmniejszenie się wpływu rodziców na dzieci oraz brak skutecznych form kontroli nad nimi,       Atomizacja rodziny, rozpad rodziny wi...

plik odt

uzależnienie

definicje i cechy uzależnienia, rodzaje uzależnień, rodzaje środków
„Uzależnienie – definicja, mechanizm i rodzaje środków uzależniających.” DEFINICJA UZALEŻNIENIA Zespół uzależnienia to kompleks zjawisk fizjologicznych, behawioralnych i poznawczych, wśród których przyjmowanie substancji dominuje nad innymi zachowaniami, które poprzednio miały dla pacjenta większa wartość. Głównym objawem jest pragnienie (często silne) przyjmowania substancji. Przyjęcie substancji nawet po bardzo długim...

plik doc

PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ

notatka na temat uzależnień i ich profilaktyki
PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ Temat: Charakterystyka uzależnień… Pojęcie uzależnienia używane jest zazwyczaj w odniesieniu do konkretnej substancji lub zachowania. Uzależnienie to nabyta silna potrzeba wykonywania jakiejś czynności lub zażywania jakiejś substancji. W praktyce określenie te ma kilka znaczeń. W języku potocznym uzależnionym jest ten, który nadużywa narkotyków, leków, alkoholu i papierosów. W szerszym kontekście może o...

plik doc

Scenariusz zajęć o uzależnieniach

Scenariusz zajęć o uzależnieniach
Wyższa Szkoła Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych w Łodzi (Legnica) Metodyka edukacji zdrowotnej Scenariusz zajęć o uzależnieniach Mariusz Wolski 1579M       Legnica 2012             Scenariusz zajęć o uzależnieniach Miejsce: klasa lekcyjna, I klasa liceum Czas: 45 minut Ilość osób: 25 Temat:„ Żyj normalnie i zdrowo, bez nałogów bądź sobą” I. Literatura: Lidia Cierpiałkowska, Psychop...

plik doc

Scenariusz zajęć o uzależnieniach

Scenariusz zajęć o uzależnieniach
Scenariusz zajęć o uzależnieniach Miejsce: klasa lekcyjna, I klasa liceum Czas: 45 minut Ilość osób: 25 Temat:„ Żyj normalnie i zdrowo, bez nałogów bądź sobą” I. Literatura: Lidia Cierpiałkowska, Psychopatologia, Scholar 2007 Problemy Alkoholizmu, nr.12, 1996       S. Kozak, Patologia wśród dzieci i młodzieży, Delfin2007 Edukacja i dialog, nr3/2001 II. Punkt wyjścia: Rozmowa z młodzieżą na temat uzależnień oraz skutkach zdrowotnyc...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,