plik doc

Studium przypadku z neurologi

Studium przypadku z ćwiczeń z pielęgniarstwa neurologicznego u pani mgr Sokołowskiej, UWM
Marta Grabarczyk grupa II Rok studiów II, SL I˚ kierunek pielęgniarstwo STUDIUM PRZYPADKU Chory  A.K. lat 73  emeryt, został przywieziony do szpitala z powodu utraty przytomności. Pacjenta znalazła sąsiadka, która się nim opiekowała. W chwili przyjęcia  do oddziału stan pacjenta bardzo ciężki. Powłoki skórne blade,  kontakt słowny z chorym utrudniony z powodu uszkodzenia ośrodka artykulacyjnego, c...

plik doc

PROBLEMY PIELĘGNACYJNE PACJENTÓW Z CHOROBĄ PARKINSONA I SPOSOBY ICH EL

PROBLEMY PIELĘGNACYJNE PACJENTÓW Z CHOROBĄ PARKINSONA I SPOSOBY ICH ELIMINOWANIA. z ćwiczeń z pielęgniarstwa neurologicznego u pani mgr Sokołowskiej. UWM
Marta Grabarczyk grupa II Rok studiów II, SL I˚ ,kierunek pielęgniarstwo Praca z samokształcenia z przedmiotu pielęgniarstwo neurologiczne. PROBLEMY PIELĘGNACYJNE PACJENTÓW Z CHOROBĄ PARKINSONA I SPOSOBY ICH ELIMINOWANIA. Żeby pomóc chorym na chorobę Parkinsona...

plik doc

Studium przypadku z interny

Studium przypadku z pielęgniarstwa internistycznego u pani mgr Bielan, UWM
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Wydział Nauk Medycznych Kierunek: Pielęgniarstwo II rok Licencjat studia stacjonarne Rok 2010/2011 Marta Grabarczyk gr. II STUDIUM PRZYPADKU Pacjent lat 51, przyjęty do oddziału chorób wewnętrznych z powodu odczuwanego bólu, kłucia i pieczenia w klatce piersiowej, oraz z powodu zbyt wysokiego poziomu cukru we krwi. W wywiadzie u pacjenta rozpoznane nadciśnienie tętn...

plik doc

studum przypadku z chirurgi

Studium przypadku z pielęgniarstwa chirurgicznego z zajęć praktycznych. UWM
Marta Grabarczyk, grupa II Rok studiów II, semestr 4, SL I˚ ,kierunek pielęgniarstwo STUDIUM PRZYPADKU Pacjent lat 47 przyjęty do oddziału chirurgii ogólnej w terminie planowym z powodu kamicy pęcherzykowej. Chory w pierwszej dobie po zabiegu kamicy pęcherzykowej - cholecystektomii laparoskopowej. Pacjent ma założony w prawym nadbrzuszu drenaż...

plik doc

ogólna uprawa

ogólna uprawa UWM
Skład chemiczny roślin okopowych: ziemniak (sucha masa 15-25%, białko 2%, skrobia 12-25%, solanina <0,02%, witaminy CBA), burak cukrowy (sucha masa 20-26%, białko 1,3%, sacharoza 15-22%), burak pastewny ( sucha masa 12-14%, białko 1,2%, cukry 8-10%), marchew pastewna (sm 10-13%, białko 0,5-1%, węglowodany 10%, karoten) cykoria korzenie (sm 24-25%, białko 1,1%, węglowodany 20%, inulina 15%),brukiew pastewna(sm 8-9%, białko 1,0%, węglowodany 7%), rzepa korzenie ( sm 6-7%, bi...

plik doc

ratownictwo


Monitorowanie ośrodkowego ciśnienia żylnego (OCŻ) Cel procedury: pomiar ciśnienia w górnej żyle głównej. Odzwierciedla obciążenie wstępne prawej komory oraz stan napięcia ścian dużych naczyń, jest też pomocne w ocenie wypełnienia łożyska naczyniowego. Ulega wahaniom pod wpływem m.in. oddychania (obniżenie w fazie wdech, podwyższenie w czasie wydechu), zwłaszcza u chorych wentylowanych mechanicznie, z dodatnimi ciśnieniami oddechowymi (PEEP). Kompetencje – lekarz, pielęgniarka Niezbędny...

plik doc

sprawozdanie z wytrzymałości materiałów

sprawozdanie z wytrzymałości materiałów, pełny tytuł: charakterystyka sprężyn i próba udarowego zginania, wersja poprawiona i przyjeta przez wykładowce :)
Laboratoria Wytrzymałość materiałówKierunek: ZimRok:2 Grupa: 1Aneta BaraniakJowita BoczulakAgnieszka KolendaTEMAT ĆWICZENIACharakterystyka sprężynPróba udarowego zginaniaData wykonania:13.12.07.rData oddania:21.01.08.r 1.Opis przeprowadzonego doświadczenia i aparatu pomiarowego Badaną sprężynę w przypadku ściskania umieszcza się m...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,