plik doc

?Zderzenie etycznej teorii Arystotelesa z rzeczywistością przedstawion


?Zderzenie etycznej teorii Arystotelesa z rzeczywistością przedstawioną w utworach wielkich antycznych tragedii? Kompleks Fedry Fedra pożąda swojego pasierba Hippolyta. Kobieta czuje się niewinna, ponieważ sądzi, że trapi ją potworna choroba. Uważała swoją dolegliwość jako moralnie wstydliwą, haniebną i szpetną. ?Wbrew woli grzeszą, lecz jednak grzeszą? Z drugiej strony pożądającą Fedre męczą wyrzuty sumienia. Rodzi się kłopot...

plik docx

Problem granic w rodzinach rekonstruowanych

W rodzinach rekonstruowanych istnieje niejasność związana z określeniem granic. Granica pozwala zrozumieć różnice charakteryzujące przynależność członków do grupy, np. doświadczenia, rytuały, wierzenia. Granice mogą być: ? Fizyczne, np. odgrodzenie płotem od sąsiadów, ? Psychologiczne, np. zażyłość członków rodziny. Wg E. Shoter?a rodzinę nuklearną wyróżnia poczucie solidarności. Fizyczne granice wytyczają obszar, gdzie członkowie rodziny żyją, psychiczne zaś tyczą się autorytetu i uczuć....

plik docx

poglady locke'a

rodzina,definicja rodziny, rodzaje rodziny itp.

Rodzina

Definicja rodziny

   Podstawowy rodzaj grupy społecznej występujący we wszystkich typach społeczeństwa, utworzony przez osoby połączone pokrewieństwem, małżeństwem lu...

plik doc

MYCIE I DEZYNFEKCJA SKÓRY POLA OPERACYJNEGO. CEL MYCIA POLA OPERACYJNE

opis z rysunkami mycia, dezynfekcji pola operacyjnego
MYCIE I DEZYNFEKCJA SKÓRY POLA OPERACYJNEGO. CEL MYCIA POLA OPERACYJNEGO, PRZYGOTOWANIE ZESTAWU, ZASADY DEZYNFEKCJI, SPOSÓB I TECHNIKA DEZYNFEKCJI ORAZ PREPARATY STOSOWANE DO DEZYNFEKCJI POLA OPERACYJNEGO. Wykonała: Sylwia Frąckiewicz Gr.III. Przygotowanie pola operacyjnego ma duży wpływ na gojenie się rany pooperacyjnej. Obszar skóry, który powinien być zdezynfekowany pokrywa się z obszarem, który został ogolony/ostrzyżony. Zesta...

plik doc

finanse

finanse sciaga
Wykład I Istota pieniądza i gospodarki pieniężnej I. Typowe postaci i rodzaje pieniądza: 1) Pierwotną (w stosunku do towarowo-pieniężnej) formę gospodarstwa społecznego była gospodarka oparta na bezpośredniej wymianie i na dokonywanym w naturze podziale. Zasadniczą rolę odgrywała w niej produkcja na potrzeby własne co powodowało, że oszczędzanie przybierało również postać oszczędzania naturalnego. Gospodarka naturalna- operuje dobrami i usługami, które posiadają wartoś...

plik doc

Poród uliczny

poród uliczny
PORÓD ULICZNY ? POSTĘPOWANIE RATOWNIKA Poród fizjologiczny przebiega zwykle samoistnie, jeśli nie występują powikłania. Rolą ratownika jest: zapewnienie rodzącej spokoju, dodanie otuchy, udzielenie podstawowej opieki medycznej (w możliwym zakresie), oraz jeśli to konieczne resuscytacja noworodka, pomóc rodzącej w regulacji oddechów podczas skurczów macicy, okazać cierpliwość i życzliwość, Podjęcie decyzji o tym, czy transportować rodzącą czy udzielić jej po...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,