plik doc

Aktywność wody

sprawozdanie z laboratorium technologi zywnosci z aktywnosci wody
Politechnika Białostocka Wydział .............................Mechaniczny........................... sprawozdanie z zajęć laboratoryjnych ..............Technologia żywności............... (Nazwa przedmiotu) Kod: ???????????????? Ćwiczenie numer: ...12... Temat: Wiązanie wody w produktach spożywczych. Pomiar aktywności wody. .................Emilia Klimczuk.................

plik doc

Filozofia w pigułce dla polonistów

Główne założenia filozoficzne, krótko i treściwie: Filozofia przedsokratejska, Sokrates, Platon, Arystoteles, Stoicyzm, Epikureizm, T. z Akwinu, św. Augustyn, Hume, Volter, Rousseau, Kant, Fichte, Schelling, Hegel, Schopenhauer, Bergson, egzystencjalizm.
1. Filozofia przedsokratejska: Tales z Miletu Cały świat został stworzony z wody. Arche (zasadą) świata jest woda. Wszystko z niej powstaje bo jest życiodajna. Wszystko co żywe jest wilgotne, a gdy umiera ? wysycha. Tales to hylozoista (h...

plik odt

Proces pielęgnowania pacjenta oparzonego

Referat z chirurgii
Skóra odgrywa ważna rolę dla całego organizmu człowieka, Jej rolą jest ochrona organizmu przed czynnikami fizycznymi, chemicznymi i biologicznymi. Ponadto bierze udział w termoregulacji organizmu i zapewnieniu równowagi wodno-elektrolitowej i współdziała w syntezie witaminy D. Przyczyny oparzeń *TERMICZNE – kontaktowe (przedmioty), płomienie, gorący płyny *CHEMICZNE – kwasy, zasady *ELEKTRYCZNE- niskie napięcie ( do 1000V ), wysokie nap...

plik doc

Teoria litaratury - sztuka jako ikonostas

Omówienie tegoż artykułu.
Sztuka jako ikonostas Grzech pychy szatana ? chęć odróżnienia się ? binarius (dwoistość) ? semiotyka W raju nie było podziału na odrębne kody, była ?komunia? ? całość człowieka i przyrody. Język był jednością znaczącego i znaczonego ? nie można wyróżnić obszaru nieznaczącego. Słowo Boże nie jest znakiem ? gdy Bóg mówi ?światło?, to staje się jasność. Tak samo robił Adam, gdy nadawał nazwy zwierzętom. Wąż nauczył Ewy semiotyki na przykładzie jabłka, a p...

plik doc

"Giaur" Byrona, o autorze

Notatka o tym utworze i jego autorze
Powieść ?Giaur?, zgodnie z zasadą poetyki romantycznej, nosi charakter narracji urywanej, której poszczególne fragmenty składają się w logiczną całość dopiero na końcu. Chronologicznie losy tytułowego bohatera rozpoczynają się od tego, że kiedyś jego przyjaciel przestrzegł młodego Wenecjanina przed tragicznym losem. Gdy ten przybył na Bliski Wschód, zakochał się z wzajemnoscią w jednej z niewolnic z haremu Hassana. Gdy ten dowiedział się o jej zdradzie,...

plik doc

leki stosowane w resuscytacji

leki stosowane w resuscytacji wg wytycznych Europejskiej Rady Resuscytacji z 2005
LEKI STOSOWANE W RESUSCYTACJI Wg wytycznych Europejskiej Rady ds. Resuscytacji 2005 Najważniejszym lekiem jest tlen       jak najszybciej       najlepiej 100 % (maximum tlenu w reanimacji...)       pożądana saturacja > 95 % ADRENALINA Wskazania :       zatrzymanie krążenia (wszystkie mechanizmy - VF, asystole, PEA ) &nb...

plik pdf

fizjologia skrypt

fizjologia- skrypt studencki
Właściwości fizykochemiczne krwi oraz jej funkcja. pH krwi jest dość stabilne wynosi 7,34 dzięki buforowi węglanowemu, fosforanowemu, białczanowemu krew jest dobrym przewodnikiem prądu lepkość krwi jest większa od lepkości wody i przez to płynie wolniej napięcie pow. krwi jest mniejsze od napięcia powierzchniowego wody (w związku z tym krew lepiej się pieni) lepkość i napięcie pow. wpływają na transport ciężar elementów morfotycznych 1,095-1,101 ciężar osocza 1,...

plik txt

Syrop

Syropy -wykonanie
Syrop - w medycynie: p³ynna postaæ leku przeznaczona do podawania doustnego, charakteryzuj¹ca siê s³odkim smakiem oraz zwiêkszon¹ lepkoœci¹ i gêstoœci¹. Syropy sporz¹dza przez zawieszenie lub rozpuszczenie substancji leczniczej w stê¿onym (45 - 66.7%) roztworze sacharozy (ewentualnie innych cukrów). Rozpuszczalnikiem jest najczêœciej woda, lub wyci¹gi roœlinne, soki owocowe albo ich mieszaniny. W postaci syropu podaje siê czêsto leki dla dzieci. W wiêksz...

plik odt

Pielęgnowanie chorego z udarem krwotocznym

Podstawowe problemy pielęgnacyjne i ich zaspakajanie,pogrupowane w podpunktach.

PROCES PIELĘGNOWANIA
CHOREGO Z UDAREM KRWOTOCZNYM.
UDAR KRWOTOCZNY
jest
jednym z 3-ech
umieszczonych
w klasyfikacji,
wyróżnia ona też
-
udary niedokrwienne
( 80% przypadków)
krwawienia podpajęczynówkowe.
BEZPOŚREDNIĄ
PRZYCZYNĄ UDARU
KRWOTOCZNEGO,
JEST PĘKNIĘCIE
NACZYNIA KRWIONOŚNEG...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,