plik doc

historia mysli pedagogicznej

Polska mysl pedag. przed zaborami
Temat: Polska myśl pedagogiczna pod zaborami.       Pracę tę pragnę rozpocząć od ogólnego nakreślenia sytuacji panującej w Polsce po rozbiorach polskich, gdyż dopiero wtedy można najpełniej zanalizować problemy, z jakimi się borykano,sukcesy i porażki ówczesnych pedagogów, motywy ich działań i dążeń. Wytrwała praca Komisji Edukacyjnej (przodująca europejskiej reformie szkolnej) przecięta została przez rozbiory. Ziemie polskie rozdzielone mi...

plik doc

Szkolnictwo polskie pod okupacją hitlerowską

Praca na historie wychowania
KWSNH Sominka Malwina Semestr II grupa II Historia wychowania i myśli pedagogicznej Praca kontrolna Temat: Szkolnictwo polskie pod okupacją hitlerowską. mgr Mirella Kozłowska Powstanie i organizacja tajnej oświaty Wybuch drugiej wojny światowej i okupacja ziem polskich przez armię hitlerowską rozpoczęły tragiczny, ale pełen chwały rozdział dziejów polskiej oświaty. Okupowane ziemie polskie podzielono n...

plik doc

Sytuacja Polski i Polaków pod zaborami w latach 1815 - 1914

Wiele ciekawych informacji!
Sytuacja Polski i Polaków pod zaborami w latach 1815 - 1914 Okres, obejmujący lata tuż po kongresie wiedeńskim, którego akt końcowy podpisano 9 VI 1815 roku, aż do początku pierwszej wojny światowej ( rok 1914), był okresem niezwykle trudnym dla Polaków. Borykali się oni z wieloma problemami. Największym z nich był niewątpliwie problem niewoli narodowej. W XIX w. nasza ojczyzna znalazła się pod zaborami: rosyjskim, pruskim i niemieckim. Polska znalazła się w bar...

plik doc

historia mediów

:)
Historia mediów w Polsce i na świecie ks. dr Dariusz Raś (dello@poczta.fm) I. Cele wykładu: Zaznajomienie z historią przeobrażeń mediów jako narzędzi komunikacji społecznej na przestrzeni dziejów. Poszerzenie wiedzy na temat sposobów komunikowania poprzez media w historii świata ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji w Polsce. II. Zagadnienia egzaminacyjne: Zadania historii mediów i sposoby segmentacji procesu historycznego. Cywilizacja medialna: komunikowanie jako proces....

plik doc

Administracja w Ksiestwie Warszawskim

praca zaliczeniowa, referat o administracji w Księstwie Warszawskim
Księstwo Warszawskie Sukces Napoleona pod Austerlitz spowodował istotne zmiany w europejskim układzie sił. Przestał istnieć Cesarstwo Rzymskie Narodu Niemieckiego, Franciszek II został cesarzem tylko Austrii. Napoleon stworzył pod swoim protektoratem Związek Reński, obejmujący wszystkie większe państwa niemieckie , oprócz Prus i Austrii. W 1806 r. wybuchła wojna francusko- pruska, która d...

plik doc

Pierwsze polskie partie polityczne

PPS, Endecja, PSL...
Pierwsze polskie partie polityczne Ludność W 1870 roku w Królestwie Polskim mieszkało około 4 milionów Polaków, w zaborze pruskim 2,4 miliona, w Galicji - 2,7 miliona, a w zachodnich guberniach Rosji - 900 tysięcy. Łącznie pod zaborami żyło prawie 10 milionów Polaków. Do 1914 eoku liczba ta uległa podwojeniu - mimo że w tym okresie wyemigrowało ponad 3,5 miliona osób polskiego pochodzenia. Los robotników W połowie lat 70. XIX wieku w zakładach przemysłowcyh Królest...

plik pdf

mmm


1 Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie 2009 Opis pracy pielęgniarskiej. Taksonomia jako narzędzie po prawy jakości opieki i wynagradzania Międzynarodowa Rada Pielęgniarek/ International Council of Nurses Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie (PTP)/Polish Nurses Association (PNA) 2009 Tłumaczenie: dr n hum. Małgorzata Kisilowska dr n med. Bożena Gorzkowicz Opracowanie techniczne: D Kilańska Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie 2009 Opis pracy pielęgniarskiej. Taksonomia jako narzędzie po praw...

plik doc

Przemiany w polskim szkolnictwie

praca wykonana na 4 roku pedagogiki, z dziedziny historii polskiego szkolnictwa, zaliczona na 4+, sprawdzona przez prof. oparta w całości o literature, sama w sumie nic w niej nie napisałam jest wiec poządnym źrodłem informacji, polecam
Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim Wydział Nauk Społecznych Kierunek: Pedagogika IV rok Specjalność: Praca socjalna Katarzyna Urazińska Nr Albumu:22628/dz Przemiany w polskim...

plik docx

Kontrreformacja i szkolnictwo jezuickie/ Historia wychowania - pedagogika


Andrzej Frycz-Modrzewski - W rzeczpospolitej powstały nowe koncepcje szkolnictwa. Jego działalność związana była z walką o wzmocnienie władzy królewskiej, reformę w sprawie państwa i prawa, walczył przeciw ustawodawstwu. Swoje poglądy zawarł w dzieleO prawie RP,O obyczajach,O szkoleitd. Uważał ze najważniejsza jest szkoła, bo kształci ona zdolnych uczniów. Obowiązkiem...

plik DOC

Konfederacja targowicka

Konfederacja targowicka
Konfederacja targowicka Po uchwaleniu przez Sejm Czteroletni w dniu 3 maja 1791 nowej Konstytucji ustrojowej, część magnaterii i bogatej szlachty polskiej nie zamierzała poddać się prawom ustanowionym przez tę Konstytucję i w dniu 14 maja 1792 zawiązała w niewielkim miasteczku Targowicy na kresach konfederację w celu jej obalenia. W rzeczywistości spisek został zawiązany wcześniej w Petersburgu, pod patronatem carycy Katarzyny II, która od 1768 występowała jako...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,