plik doc

Mózgowe porażenie dziecięce - postępowanie pielęgniarskie

Mózgowe porażenie dziecięce
Mózgowym porażeniem dziecięcym określa się grupę zaburzeń neurologicznych wywołaną uszkodzeniem mózgu w okresie płodowym, okołoporodowym lub wczesnym niemowlęcym. Porażenie mózgowe jest wynikiem uszkodzenia mózgu już w okresie płodowym. Do czynników ryzyka zaliczyć można asfiksję, niedotlenienie, uraz okołoporodowy, infekcje wrodzone lub okołoporodowe, zaburzenia metaboliczne, jak hiperbilirubinemia i hipoglikemia. Wcześniactwo jest najważniejszym pojedynczym...

plik doc

gimnastyka na wesoło

gimnastyka na wesoło
Gimnastyka na wesoło Z wykorzystaniem nietypowych przyborów. Propozycje dla rodziców „Dla zdrowia przedszkolaka i prawidłowego rozwoju psychoruchowego ważne jest zaspokojenie jego ruchu”. Rola zabawy w rozwoju dziecka. Główną potrzebą dziecka w wieku przedszkolnym są niewątpliwie zabawy i gry ruchowe. Dbałość o zdrowie, harmonijny rozwój, sprawność i zaradność ruchową jest ważnym celem w wychowaniu przedszkolnym. Ciało ludzkie powinno być punktem wyjścia, jed...

plik doc

Aktywność ruchowa

Aktywność ruchowa młodzieży
Aktywność ruchowa młodzieży Podmiotem badań w poniższej pracy była grupa młodzieży w wieku 17 i 18 lat w Liceum Ogólnokształcącym w Puszczy Mariańskiej. Wprowadzenie i cel pracy Wprowadzenie do pracy Wprowadzenie do pracy licencjackiej przygotowane zostało w oparciu o wspólne prace ? w czasie seminarium licencjackiego przez studentów, którzy przeprowadzili badania nad aktywnością ruchową dzieci w wieku szkolnym. Wychowanie fizyczne oraz spor...

plik odt

scenariusz 6 latki metodą B.Strauss

Scenariusz zajęć dla dzieci 6-letnich. Metoda B. Strauss
Justyna Kafarska III SPS PWiP SCENARIUSZ ZAJĘĆ Z ELEMENTAMI AKTYWNEGO SŁUCHANIA MUZYKI BATTI STRAUSS TEMAT: Wiosenne zabawy z muzyką klasyczną. Grupa wiekowa: 6 – latki. Cel ogólny:  - zainspirowanie dzieci do aktywnego słuchania muzyki klasycznej, - rozwijanie wrażliwości słuchowej i umiejętności odbierania muzyki, - rozbudzanie zainteresowania grą na instrumentach, - rozwijanie twórczej aktywności dziecka podczas interpret...

plik doc

monitorowanie i ocena stanu dziecka po porodzie

ocena stanu noworodka po urodzeniu, badanie kliniczne i neurologiczne, ocena dojrzałości
Monitorowanie i ocena stanu dziecka po porodzie Ocena stanu ogólnego Badanie kliniczne noworodka powinno być dwuetapowe. Pierwszej oceny noworodka należy dokonać bezpośrednio po urodzeniu na Sali porodowej. W tym etapie należy zwrócić uwagę na : Adaptacje pourodzeniową noworodka, ze szczególnym uwzględnieniem czynności oddychania i krążenia, Istotne wady wrodzone mające wpływ na stan noworodka, Usz...

plik docx

proces opiekunczo pielegnacyjny dziecka niepelnosprawnego

notatka zawiera proces pielęgnacyjny opiekuńczo dziecka niepełnosprawnego

Justyna Kozłowska

,,OD

Kasia lat 10 z dziecięcym porażeniem mózgowym. Jest leżąca, niedowład kończyn dolnych. Rozumie ale nie mówi. Nie zgłasza swoich potrzeb fizjologicznych.

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Dyjur Unlimited Witold Dyjur z siedzibą w Wysokiej, adres: Cztery Podkowy 5/12, 52-200 w celu otrzymywania informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. 2013 poz. 1422).
Wyrażam zgodę na udostępnianie moich danych osobowych przez Dyjur Unlimited Witold Dyjur z siedzibą w Wysokiej, adres: Cztery Podkowy 5/12, 52-200 (dalej jako: "Wymiennik") partnerom biznesowym Wymiennika, w celu otrzymywania od tych podmiotów informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. 2013 poz. 1422).
Administratorem danych osobowych zawartych w formularzu jest Dyjur Unlimited Witold Dyjur z siedzibą w Wysokiej, adres: Cztery Podkowy 5/12, 52-200. Informujemy o przysługującym Pani/ Panu prawie dostępu do treści danych osobowych oraz prawie ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne.