plik doc

testy na grupę kulszowo-goleniową

testy na grupę kulszowo-goleniową
Testy funkcjonalne dla mięśni kulszowo-goleniowych 1.pozycja wyjściowa badanego: siad prosty, jedną kończynę zgina w stawie kolanowym i biodrowym, przyciągając ja do tułowia, natomiast duga kończyna dolna jest wyprostowana. Ruch: badany ma dotknąć palców stóp wyprostowanej nogi. Test powtarzamy po stronie przeciwnej. W przypadku skrócenia tych mięśni pojawi się ból pod kolanem i badany nie wykona tego skłonu. 2.test palec- podłoga pozycja wyjściowa: po...

plik doc

Statyczna próba rozciągania

sprawozdanie z lab. wytrzymałość materiało, do ćwiczenia, statyczna próa rozciągania.
Protokół statycznej próby rozciągania wg PN-EN 10002-1:2004 Data : 27.10.09 Imię i nazwisko wykonującego próbę : Wydział : BMiZ Grupa :ZP4 Typ maszyny wytrzymałościowej : HECKERT Temperatura otoczenia : 21,4°C Oznaczenie próbki--Gatunek materiału--Średnice zmierzoned11mm10,07d12mm10,08d21mm10,08d22mm10,09d31mm10,08d32mm10,08Średnica próbki na długości roboczejdmm10,07Maksymalna...

plik pdf

Podstawy chemi analitycznej

Może się komuś przyda
PODSTAWY CHEMII ANALITYCZNEJ (wykład kursowy) 1. WPROWADZENIE: Chemia Analityczna. Analityka chemiczna. Analiza jakościowa i ilościowa. Równowagi jonowe, zapis jonowy równań reakcji. Stężenia całkowite i równowagowe, aktywności. 2. RÓWNOWAGI PROTOLITYCZNE: Skala pH i pOH. Teoria mocnych elektrolitów. Teoria Bronsteda. Środowisko wodne reakcji, efekt wyrównujący i różnicujący rozpuszczalnika. Mocne kwasy i zasady. Słabe kwasy i zasady, stałe i stopnie dysocjacji, prawo...

plik doc

Materiałoznawstwo cw 4

cw 4 z materialoznastwa PŁ
Maciej Pietrzak                                                       14.03.2011 MiBM M1 Nr albumu 166060 LABORATORIUM NAUKI O MATERIAŁACH Ćwiczenie nr 4 Temat: Rekrystalizacja metali. Cel ćwiczenia:       Celem ćwiczenia jest poznanie wpływu nagrzewania na zmianę własności mechanicznych i...

plik docx

sprawozdanie silnik pierścieniowy

sprawozdanie z silniki pierscieniowego

POLITECHNIKA POZNAŃSKA

INSTYTUt elektrotechniki przemysłowej

plik doc

Sprawdzanie maszyn wytrzymałościowych

PROTOKOL POMIAROWY. sprawdzanie maszyn wytrzymałościowych
ĆWICZENIE NR TEMAT ĆWICZENIA: Sprawdzanie maszyn wytrzymałościowych WIADOMOŚCI WSTĘPNE Każda próba , pomiar czy doświadczenie powinno jak najbardziej oddawać wynik rzeczywisty, dlatego też tak istotną sprawa jest sprawdzanie wszelkich narzędzi i maszyn pomiarowych. W celu wyeliminowania wszelkich nieścisłości i możliwych niepewności pomiarowych sprawdzanie maszyn...

plik pdf

Obrabiarki skrawające

Opisy, schematy, budowa, wszystko o obrabiarkach
3. Obrabiarki skrawające 3.1. Przeznaczenie, cechy charakterystyczne i podział obrabiarek Obrabiarki skrawające (w skrócie obrabiarki) to maszyny technologiczne przeznaczone do kształtowania za pomocą narzędzi skrawających przedmiotów z materiałów metalowych, np. stali, żeliwa, metali kolorowych oraz innych materiałów skrawalnych. Istota pracy obrabiarek polega na tym, że żądany kształt przedmiotu obrabianego uzyskuje się zawsze jako wynik...

plik pdf

Obrabiarki skrawające


3. Obrabiarki skrawające 3.1. Przeznaczenie, cechy charakterystyczne i podział obrabiarek Obrabiarki skrawające (w skrócie obrabiarki) to maszyny technologiczne przeznaczone do kształtowania za pomocą narzędzi skrawających przedmiotów z materiałów metalowych, np. stali, żeliwa, metali kolorowych oraz innych materiałów skrawalnych. Istota pracy obrabiarek polega na tym, że żądany kształt przedmiotu obrabianego uzyskuje się zawsze jako wynik względnych ruchów narzędzia i przedmiotu. Główny...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,