plik doc

Szkolnictwo w starożytności Sokrates,Platon,Arystoteles,Kwintylian

Przedmiot: Historia wychowania i myśli pedagogicznej wykłady 1-4 notatki z wykładów Sokrates,Ksenofont,Platon,Arystoteles,Kwintylian,rozumienie wychowania (paidei), podział duszy na 3 części,indukcja, dedukcja, szkoła gramatyczna i retoryczna
Historia wychowania i myśli pedagogicznej Wykład 1, 2, 3, 4 Zagadnienia: Grecja Ateny Ksenofont Mowa sokratyczna Rozumienie wychowania (paidei) przez Platona Nauki humanistyczne i niehumanistyczne i zawody Aryst...

plik doc

Sokrates i jego uczniowie

Życie Sokratesa
SPIS TREŚCI I SOKRATES RYS HISTORYCZNY II POGLĄDY SOKRATES Poglądy etyczne Poglądy logiczne III SOKRATYZM IV UCZNIOWIE SOKRATESA Antystenes i Arystyp Platon V DOROBEK MYŚLI FILOZOFICZNYCH SOKRATESA I PLATONA VI BIBLIOGRAFIA I SOKRATES RYS HISTORYCZNY Sokrates, to jeden z najwybitniejszych greckich myślicieli starożytności. Był synem rzeźbiarza Sofroniskosa i akuszerki Fai...

plik doc

Sokrates i jego uczniowie

Sokrates i jego uczniowie
Intelektualizm etyczny Sokratesa. Sokrates (469 ? 399 p. n. e.) Sokrates jest filozofem greckim urodził się w Atenach, żył w latach 469-399 p.n.e. Był synem Fajnarety i Sofroniska. W młodości trudnił się rzeźbiarstwem tak jak jego ojciec. Z upływem lat wyuczony zawód pozostawił, aby zająć się filozofią. Sokratesa trudno zakwalifikować tylko do jednego określonego prądu filozoficznego. Możemy powiedzieć że był sofistą, nauczycielem który przygotowywał swych słu...

plik doc

Koncepcja człowieka wegług Sokratesa i Platona

koncepcja człowieka według Sokratesa i Platona
Koncepcja człowieka według Sokratesa i Platona. Sokrates który żył w latach 469-399 p.n.e. był synem ateńskiego rzeźbiarza Soforniska oraz położnej Fianarety. Urodził się w Atenach w których sędził cale swoje życie oraz również tam zmarł. Na samym początku zajmował się filozofią przyrody oraz matematyki jednak później zarzucił ją. W swoim mieście cieszył się dużym autorytetem w którym działał jako moralista i polit...

plik doc

Apologia - Obrona Sokratesa

Praca na temat książki Platona \"Obrona Sokratesa\".
APOLOGIA – OBRONA SOKRATESA Bibliografia:       St. Kalinkowski, „Wczesnochrześcijańska apologia grecka (II-V w.). Zarys rozwoju, w: Atenagoras z Aten, przeł. Stanisław Kalinkowski, Warszawa 1985 IW PAX, s. 5-23.       I. Krońska, „Sokrates”, wyd. Wiedza Powszechna, Warszawa 2001.       R. Legutko, „Platon Obrona Sokratesa”, wyd. Księgarnia Akademicka, Kraków 2003.     &nb...

plik doc

Obrona Sokratesa - filozfia

Obrona Sokratesa - przemówie do Trybunu Ludowego
OBRONA SOKRATESA Szanowny Trybunie Ludowy, droga Rado Pięciuset! Stoję w dzisiejszym dniu przed Wami, ponieważ mój znakomity nauczyciel, a zarazem cudowny człowiek, Sokrates, jest chory. Zdecydowałem się go reprezentować, ponieważ nie wyobrażam sobie świata bez niego. Postaram się go obronić. Dam z siebie wszystko, aby udowodnić Wam, iż Sokrates jest niewinnym, fałszywie oskarżonym obywatelem Aten. Nazywam się Obra...

plik doc

Sokrates i jego poglądy

Najważniejsze poglądy Sokratesa, informacje zaczerpnięte z \"Historia Filozofi\" W. Tatarkiewicz. Bardzo pomocniczne notatki.
SOKRATES Wbrew relatywizmowi Sofistów usiłował odnaleźć powszechne zasady poznania i działania. Poświęcił się działalności nauczycielskiej, uczył bezinteresownie. Uczył ludzi cnoty, inaczej mówiąc rozumu, aby przez to doprowadzić do cnoty. Ogół ludzi widział w nim dziwaka. Uważano, że jego działalność jest szkodliwa. POGLĄDY: Zajmował się tylko człowiekiem. Inter...

Ostatnie wyszukiwania