plik docx

Opis działania leków

Opis działania leków

AMINOPHYLLINUM sposób działania: aminofilina działa rozkurczająco, szczególnie na mięśnie gładkie naczyń krwionośnych i oskrzeli, rozluźnia również drogi żółciowe i moczowe. Podana dożylnie powoduje rozkurcz naczyń krwionośnych, co z kolei obniża ciśnienie krwi. Działa lekko moczopędni...

plik doc

pielegnowanie niepelnosprawnych

fizjoterapia, udar, afazja, sm, choroba Alzheimera SLA uszkodzenie wzroku niedoslyszenie gluchota urazy kręgosłupa niepełnosprawność dysfunkcje rodzaje rehabilitacji RZS
Fizjoterapia, stosowanie w celach: rehabilitacyjnych, leczniczych lub zapobiegawczych czynników fizycznych, takich jak: woda, światło, powietrze, ciepło, zimno, elektryczność, energia promienna, drgania, ruch bierny i czynny. Regularnie prowadzone zabiegi fizykoterapeutyczne poprawiają czynność narządów, zwiększają wydol...

plik doc

leki

przykładowe leki
AMINOPHYLLINUM – sposób działania: aminofilina działa rozkurczająco, szczególnie na mięśnie gładkie naczyń krwionośnych i oskrzeli, rozluźnia również drogi żółciowe i moczowe. Podana dożylnie powoduje rozkurcz naczyń krwionośnych, co z kolei obniża ciśnienie krwi. Działa lekko moczopędnie, przeciwobrzękowo. Zastosowanie: zastrzyki stosuje się w ostrym stanie nagromadzenia wody w płucach, ostrych atakach astmy, w stanie bezdechu u noworodków. Aminofilina znajduje zastosowan...

plik docx

paciorkowce

paciorkowce

Praca samokształceniowa z zakresu opieki położniczej

Rola położnej w zapobieganiu, wczesnym wykrywaniu, opiece i leczeniu chorób zakaźnych w ciąży,  mogących powodować wewnątrzmaciczne zakażenie płodu.  (Zakażenia bakteryjne - Streptococcus agalactiae-GBS-paciorko...

plik docx

Mózgowe porażenie dziecięce

Problemy pielegnacyjne dzieci z porażeniem mózgowym

Problemy pielęgnacyjne dziecka z porażeniem mózgowym.

Mózgowe porażenie dziecięce dotyka około 2-5 dzieci na każde 1000 urodzonych. Choroba ta oznacza trwałe lecz niepostępujące uszkodzenie mózgu, które powoduje różnorodne zaburzenia. Do uszkodzenia tego może dojść w czasie ciąży, podczas porodu lub nawet po tym o...

plik pdf

ecmo

zastosowanie ecmo
PERFUZJA ECMO jako metoda ratowania nie tylko noworodków, ale i dorosłych z niewydolnością krążenia i/lub oddychania ECMO – a successful way to support an acutely failing heart/lungs. A chance everyone should be given Marcin Borowicz1, Ewa Urbańska2, Roman Przybylski3, Jacek Wojarski3, Adam Grzybowski2, Tomasz Szary1, Grzegorz Włoczka1, Janusz H. Skalski4, Marian Zembala3 1Zespół Perfuzji, Śląskie Centrum Chorób Serca, Zabrze Kliniczny Kardioanestezji i Intensywnej Te...

plik docx

Zapalenie pieluszkowe

Pieluszkowe zapalenie skóry u noworodka

Noworodek dziecko od urodzenia do ukończenia 4 tygodni (28 dni)

Okres noworodkowy jest czasem, w którym następuje pełne przystosowanie dziecka do zmienionych warunków po urodzeniu. U Noworodków donoszonych okres ten wynosi 28 dni, u wcześniaków może ulec...

plik doc

wczesne

rehab
Wczesne wykrywanie uszkodzeń słuchu jest zagadnieniem bardzo ważnym i stale aktualnym. Wysiłki lekarzy muszą być skierowane na stałe obniżanie granicy wieku rozpoznawania zaburzeń słuchu. Istnieje optymalny okres dla rozwoju percepcji słuchowej i wykorzystania jej dla rozwoju mowy. Za taki okres uważa się pierwszy i drugi rok życia, stąd też w tym okresie powinno zacząć się rehabilitację dziecka z uszkodzonym słuchem. Na rozwój mowy duży wpływ ma plastyczność ośrodkowego układu nerwow...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,