plik doc

Dwór w literaturze polskiej

wypracowanie
Dwór w literaturze polskiej Dwór był w dawnej Polsce siedzibą ziemiańską , wraz z zabudowaniami gospodarczymi i mieszkalnymi. Były to często dość duże posiadłości , zatrudniające wiele osób. Dwór w literaturze był przedstawiany bardzo rożnie , raz jako kraina Arkadii , innym razem przypominający teatr kukieł ,a jeszcze innym razem po prostu zwyczajną codzienność. Soplicowo zostało nam ukazane jako piękny dwór ,kraina mlekiem i miodem płynąca. ?Wśród takich pól przed laty...

plik odt

samobójstwo formą rozwiązania problemów

na podstawie pozycji Ireny Pospiszyl \' Patologie spoleczne.
Samobójstwo formą rozwiązania problemów Najbardziej niepokojącym faktem jest to, że wśród ludzi, a coraz częściej wśród młodzieży , jedyną właściwą formą rozwiązania problemów życiowych jest odebranie sobie życia. Czyn ten czasem realizowany jest z całkowitym okrucieństwem, innym razem niezauważalnie, nie wpływa to jednak na pozostawiony smutek i cierpienie wśród rodziny i bliskich, ciągłe zadawanie sobie pytań: „dlaczego? ” czy...

plik doc

Jarosław Mikołajewski

kompilacja różnych informacji z internetu jakie mi udało się tylko zebrać ;) trochę moich dopisków, ale to jest ok. 2% ogólnej treści :P
Jarosław Mikołajewski urodził się w 1960 roku w Warszawie. Jest poetą, tłumaczem z języka włoskiego; pisuje o literaturze i sztuce. Wydał sześć tomów poetyckich: A świadkiem śnieg (1991), Kołysanka dla ojca (1994), Zabójstwo z miłości (1997), Mój dom przestały nawiedzać duchy (1998), Nie dochodząc Pięknej (2001), Którzy mnie mają (2003). Jego wiersze by...

plik odt

proces pielęgnowania

proces pielęgnowania osoby z alzheimerem
ie Proces pielęgnowania pacjenta z chorobą Alzheimera.       Choroba Alzheimera, inaczej Alzheimer, to postępujące, przewlekłe oraz nieodwracalne zaburzenie funkcjonowania mózgu, które prowadzi do demencji (otępienia). Demencja zakłóca życie rodzinne, zawodowe, życie społeczne, relacje z najbliższymi. Choroba Alzheimera powoduje utratę pamięci i zdolność oceniania sytuacji, wiąże się też z trudnościami w myśleniu abstrakcyjnym oraz...

plik doc

rodzina w obliczu śmierci

Śmierć jest minimum. Minimum wszystkiego. Podczas tych godzin, gdy jesteś tak blisko drugiej osoby, z dwojga niemal stajecie się jednym... Minimum... Miłość jest śmiercią: śmiercią odrębności, śmiercią dystansu, śmiercią czasu….” — Jonathan Carroll
„Śmierć jest minimum. Minimum wszystkiego. Podczas tych godzin, gdy jesteś tak blisko drugiej osoby, z dwojga niemal stajecie się jednym... Minimum... Miłość jest śmiercią: śmiercią odrębności, śmiercią dystansu, śmiercią czasu….” — Jonathan...

plik doc

Prostytucja

opisuje prostytucje
Poniższy artykuł został opublikowany w książce pt. „Psychospołeczne determinanty niedostosowania społecznego oraz nowatorskie prądy działań zaradczych”, red. A. Jaworska, Ł. Wirkus, P. Kozłowski, Słupsk 2007 Kontakt z autorką: ankababicka@gmail.com Anna Babicka Uniwersytet Szczeciński Zjawisko prostytucji ukazane na łamach blogów prostytutek. Początek Trzeciego Tysiąclecia jest wiekiem „społeczeństwa informacyjnego”. Bardzo dynamiczny rozwój elektroniki oraz Inter...

plik doc

"czy jesteśmy egoistami" Maria jarymowicz

opracowanie tekstu Marii Jarymowicz \"czy jesteśmy egoistami?\" z książki J. Czaplińskiego \"Złudzenia, które pozwalają żyć\" . dokładnie opracowane pojęcia, z współzależności między nimi. :) przedmiot: emocje i motywacje
EGOIZM Na podstawie ?czy jesteśmy egoistami? Marii Jarymowicz ? rozdział z Czeplińskiego Bardzo często słyszymy że człowiek z natury jest egoistą. I nawet wtedy, gdy poświęca się ?dla sprawy?, dla dobra innych, czyni to w imię interesów własnych. Jak patrzmy na...

plik doc

Postawa rodzicielska - wiek szkolny dziecka

Rodzina jest miejscem, w którym dziecko styka się i doświadcza swych pierwszych kontaktów z otoczeniem. Rodzice są wzorem, z którym dzieci się identyfikują. Również rodzina, a przede wszystkim postawy rodziców wobec dzieci mają wpływ na kształtowanie się osobowości dziecka, na jego życie uczuciowe, zachowanie i rozwój intelektualny.
Postawy rodziców, a samoocena dziecka w wieku szkolnym WSTĘP Rodzina jest miejscem, w którym dziecko styka się i doświadcza swych pierwszych kontaktów z oto...

plik doc

Rodzina jako struktura w Podstawowej Opiece Zdrowotnej

Nowoczesna pielęgniarka rodzinna realizuje swoje zadania zgodnie z zasadą holizmu. Podmiotem tej opieki jest człowiek (jednostka, klient), postrzegany całościowo, w ujęciu biopsychospołecznym. Jednostka, grupa (rodzina, społeczność lokalna) obejmowana jest opieką pielęgniarską w miejscu bytowania (zamieszkania, nauki, pracy). Ideą pielęgniarstwa środowiskowego jest więc holistyczna opieka nad człowiekiem zdrowym, chorym i niepełnosprawnym., od 3-4 miesiąca życia aż do naturalnej śmierci. Podm...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,