plik doc

Odleżyny

konspekt odlezyny
PLEN MERYTORYCZNY KONSPEKT DO ZAJĘĆ TEORETYCZNYCH Nazwa szkoły: Uniwersytet Medyczny Miejscowość: Białystok Data: 17.03.2014 Godzina: 15.00 – 15.45 Zespół/klasa: grupa II Nazwisko osoby prowadzącej: Nejfert Katarzyna, Trzcińska Justyna Przedmiot: Pielęgniarstwo internistyczne Dział programowy: Odleżyny Temat lekcji: Profilaktyka i leczenie odleżyn Typ lekcji: Lekcja poświęcona opracowaniu nowego tematu ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE CELE KSZTAŁCENIA...

plik pdf

Wielkie Zespoły Geriatryczne

charakterystyka wielkich problemów w geriatrii
KURS SPECJALISTYCZNY – KOMPLEKSOWA PIELĘGNIARSKA OPIEKA NAD PACJENTEM Z NAJCZĘSTSZYMI SCHORZENIAMI WIEKU PODESZŁEGO WYBRANE WIELKIE ZESPOŁY GERIATRYCZNE Mgr piel Mariusz Pająk Kielce 2014 Kurs opracowany w ramach projektu systemowego pn.: „Rozwój kwalifikacji i umiejętności kadry pielęgniarskiej w kontekście zmian epidemiologicznych będących następstwem starzejącego się społeczeństwa „ współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europ...

plik doc

Rola Pielęgniarki w opiece nad pacjentem nieprzytomnym

przygotowane na samokształcenie z anestezjologii
Temat 1 : Rola Pielęgniarki w opiece nad pacjentem nieprzytomnym Pacjent nieprzytomny , a więc całkowicie bezbronny i ubezwłasnowolniony wymaga wzmożonych działań i opieki pielęgniarskiej. Pozbawiony odruchów i możliwości poruszania jest całkowicie zależny od służby zdrowia i rodziny. Dlatego też zadaniem pielęgniarki jest zastąpienie jego zmysłów, odruchów i zapewnienie mu kompleksowej opieki. Pielęgniarka tak jak u pacjenta przytomnego peł...

plik docx

udar mózgu

udar mózgu notatki

WSTĘP

          Opieka nad pacjentem jest bardzo złożonym zjawiskiem, który stanowi fundament systemu opieki medycznej. Współczesne podejście do pacjenta to traktowanie go w sposób holistyczny. Opieka pi...

plik docx

Udział pielęgniarki w opiece nad pacjentem z chorobą Parkinsona.

udział pielęgniarki w opiece nad chorym z chorobą Parkinsona. Główne problemy

Udział pielęgniarki w opiece nad pacjentem z chorobą Parkinsona.

Głównym zadaniem w opiece nad chorym z tą chorobą jest uzyskanie jak najlepszej poprawy stanu zdrowia. Celem działań jest utrzymanie pacjenta jak najdłużej w dobrej formie, tak aby mógł aktywnie uczestniczyć w życiu zawodowym i społecznym, funkcjonował i samo...

plik docx

Udział pielęgniarki w opiece nad pacjentem z chorobą Parkinsona.

Udział pielęgniarki w opiece nad pacjentem z chorobą Parkinsona.

Udział pielęgniarki w opiece nad pacjentem z chorobą Parkinsona.

Głównym zadaniem w opiece nad chorym z tą chorobą jest uzyskanie jak najlepszej poprawy stanu zdrowia. Celem działań jest utrzymanie pacjenta jak najdłużej w dobrej formie, tak aby mógł aktywnie uczestniczyć w życiu zawodowym i społecznym, funkcjonował i samodzielnie wyko...

plik docx

Rola pielęgniarki w profilaktyce prrzewlekłej niewydolności żylnej.

Rola pielęgniarki w profilaktyce przewlekłe niewydolności żylnej kończyn dolnych.

          Istota  współczesnego pielęgnowania zawiera się w realizacji funkcji i zadań zawodowych, których celem jest umacnianie i podtrzymywanie zdrowia. Dlatego zakres zadań pielęgniarki i pielęgniarza realizowanych w ramach funkcji profilaktycznej            i promocji zdrowia jest równie ważny, jak udział w czynnościach podstawowych fun...

plik docx

pielęgnacja pacjenta z SM

pielęgniarstwo, neurologia, zasady postępowania w SM

                                                                                                                      Justyna Tomczewska

                                                                                                                    Pielęgniarstwo semestr  IV

                                                     ...

plik doc

opieka nad pacjentem z gastrostomią

Problemy pielęgnacyjne pacjenta z gastrostomia
Najczęstsze problemy pielęgnacyjne w opiece nad pacjentem z gastrostomia odżywczą- doświadczenia własne.       Definicja: Gastrostomia- przetoka żołądkowo- skórna wytworzona głównie w celu dostarczania substancji odżywczych bezpośrednio do żołądka. Taki model odżywiania stosuje się w chorobach nowotworowych, neurologicznych oraz w urazach okolicy twarzoczaszki, w których spożywanie pokarmów droga fizjologiczną jest niemożliwe...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,