plik doc

Pojęcie prawa,wzajemne relacje między syst,związki treściowe i funkcj.

Przedmiot: Prawoznawstwo wykład 1 notatka z wykładu Pojęcie prawa, konflikt między normami prawnymi a moralnymi, dura lex sed lex, nieposłuszeństwo obywatelskie, autonomia,związki treściowe, związki funkcjonalne
Prawoznawstwo Wykład 1 POJĘCIE PRAWA. WZAJEMNE RELACJE MIĘDZY SYSTEMAMI NORMATYWNYMI I REGULUJĄCYMI ZACHOWANIA SPOŁECZNE. ZWIĄZKI TREŚCIOWE I FUNKCJONALNE Prawo Prawo to normy ustanowione przez organy władzy publicznej, których przestrzeganie gwarantuje pańs...

Ostatnie wyszukiwania