plik odt

postępowanie w krwotokach i rzucawce


Postępowanie w krwotokach, krwawieniach we wczesnej i późnej ciąży. Krwotok poporodowy późny i wczesny. Poronienie (abortus) – przedwczesne ukończenie ciąży przez wydalenie z jamy macicy jaja płodowego przed 22 tyg. jej trwania o urodzeniowej masie ciała do 500 g (nie podlega rejestracji w USC) Podział poronień:       Sztuczne (abortus ortificalis) – celowe ukończenie ciąży przez działania instrumentalne lub farmakologiczne       Samoistne (a. spontaneu...

plik doc

Diagnostyka w położnictwie i ginekologii (DPG)

Materiały dzięki uprzejmości dr hab. B. Dębniaka :)
Metody diagnostyczne w perinatologii i ginekologii ? Komentarz Uwaga. Rozdać wszystkim słuchaczom Perinatologia (12 godzin) Metody diagnostyczne w I trymestrze ciąży. Rozpoznanie ciąży. (objawy kliniczne, markery biochemiczne, USG przezpochwowe ?-2 godz.). Objawy kliniczne: nudności, wymioty, odmienne samopoczucie, niechęć do określonych pokarmów, częste oddawanie moczu, które jest spowodowane działaniem progesteronu. U...

plik doc

diagnostyka prenatalna

diagnostyka prenatalna
DIAGNOSTYKA PRENATALNA- ma na celu ocenę prawidłowego rozwoju anatomicznego i fizjologicznego płodu, w tym wykrywania wad rozwojowych i chorób genetycznie uwarunkowanych. 8% ciąż- ryzyko wystąpienia chorób genetycznych. 50% wad rozwojowych jest uwarunkowana wieloczynnikowo, 7,5% jednogenowo, 6,5% aberracje chromosomalne. Techniki badań prenatalnych są inwazyjne (biopsja kosmówki, amniopunkcja, kordocenteza, fetoskopia). Nieinwazyjne: USG, badanie dopplerowskie stosowa...

plik doc

test ginekologia

pielęgniarstwo
TEST II 1. W skład aparatu wieszadłowego macicy wchodzą: A. Więzadła obłe B. Więzadła cewki moczowej C. Więzadła właściwe jajnika D. Wszystkie powyższe 2. Wewnętrzne narządy płciowe kobiety unaczynione są przez: A. Tętnice sromowe B. Tętnice krezkową dolną C. Tętnice biodrowe zewnętrzne D. Tętnice biodrowe wewnętrzne 3. Owulacja u kobiety w cyklu 28 dniowym występuje około: A. Pierwszego dnia cyklu B. W 7 dniu cyklu C. W 24 dniu cyklu...

plik doc

test 2 z pielęgniarstwa ginekologicznego

test z pielęgniarstwa ginekologicznego
TEST II 1. W skład aparatu wieszadłowego macicy wchodzą: A. Więzadła obłe B. Więzadła cewki moczowej C. Więzadła właściwe jajnika D. Wszystkie powyższe 2. Wewnętrzne narządy płciowe kobiety unaczynione są przez: A. Tętnice sromowe B. Tętnice krezkową dolną C. Tętnice biodrowe zewnętrzne D. Tętnice biodrowe wewnętrzne 3. Owulacja u kobiety w cyklu 28 dniowym występuje około: A. Pierwszego dnia cyklu B. W 7 dni...

plik doc

stany nagłe w ginenekologii

stany nagłe w ginekologii
Przedwczesne oddzielenie łożyska Dotyczy 0,5-1,5% wszystkich ciężarnych 80% przed rozpoczęciem czynności porodowej. Przyczyny -wstrząs -nadciśnienie tętnicze -palenie tytoni, zażywanie narkotyków -zakażenie wewnątrzmaciczne -gwałtowny skurcz macicy -uraz brzucha -krótka pępowina -żywa czynność skurczowa Czynniki ryzyka -zaawansowany wiek -liczne porody -przebyte przedwczesne oddzielenie łożyska Rozpoznawanie a) objawy -zaburzenie ruchów pło...

plik doc

pediatria

pielegnacja mozgowe porazenie dzieciece
Mózgowe porażenie dziecięce ? def. niepostępujące zaburzenia czynności będącego w rozwoju ośrodkowego układu nerwowego, a zwłaszcza ośrodkowego neuronu ruchowego, powstałe w czasie ciąży, porodu lub w okresie okołoporodowym. Nie jest istotny wiek dziecka, w którym wystąpiły pierwsze objawy kliniczne, ale powiązanie tych objawów w aspekcie etiologicznym z ciążą, porodem lub okresem okołoporodowym. Częstość występowania: 1,4- 3,0 na 1000 żywo urod...

plik doc

poród w położeniu miednicowym


WYŻSZA SZKOŁA UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH W PIŃCZOWIE TEMAT: Położenie miednicowe Wykonała: Anna Piecyk Pińczów 2009 Położenie miednicowe najczęściej pośladkowe; położenie podłużne, w którym przoduje biegun miedniczny płodu. Są to położenia nieprawidłowe, które wymagają interwencji położnika. Położenie miednicowe zwłaszcza u pierworódek jest wskazaniem do cięcia cesarskiego. W położeniu miednicowym rozróżnia się...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,