plik pdf

mmm


1 Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie 2009 Opis pracy pielęgniarskiej. Taksonomia jako narzędzie po prawy jakości opieki i wynagradzania Międzynarodowa Rada Pielęgniarek/ International Council of Nurses Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie (PTP)/Polish Nurses Association (PNA) 2009 Tłumaczenie: dr n hum. Małgorzata Kisilowska dr n med. Bożena Gorzkowicz Opracowanie techniczne: D Kilańska Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie 2009 Opis pracy pielęgniarskiej. Taksonomia jako narzędzie po praw...

plik doc

Konspekt do zajec teoretycznych

konspekt do zajec teotetycznych temat: Aborcja
Uniwersytet Medyczny w Lublinie Wydział Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu. Studia stacjonarne, magisterskie I rok POSTAWY STUDENTÓW PIELĘGNIARSTWA WOBEC ABORCJI OPRACOWAŁA: Marta Stępniak KONSPEKT DO ZAJĘĆ TEORETYCZNYCH Nazwa szkoły: Uniwersytet Medyczny w Lublinie Kierunek: Pielęgniarstwo Data: 01.12.2009 Nazwisko prowadzącego: Marta Stępniak Czas trwania: 90 minut Przedmiot: Etyka Temat lekcji: Postawy studentów pielęgniars...

plik doc

Kobieta w pracy,czyli gonitwa za równouprawnieniem

praca zaliczeniowa z socjologii
Kobieta w pracy, czyli gonitwa za równouprawnieniem Ponad połowa kobiet dotknięta jest dyskryminacją w miejscu pracy. Przejawia się ona przede wszystkim w niższych zarobkach, molestowaniu seksualnym, czy mniejszym odsetku kobiet na stanowiskach kierowniczych. Dyskryminacja płci pięknej jest faktem niezaprzeczalnym. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej zakazuje dyskryminacji z jakiejkolwiek przyczyny, wprowadza także zasadę równego traktowania kobiet i mężc...

plik docx

Systemy CAx


Systemy CAx: PPC (Production Planning and Control) - planowanie i sterowanie produkcją. Są to systemy pełniące nadrzędną rolę w przetwarzaniu danych w wielu obszarach przedsiębiorstwa. Do głównych funkcji należy planowanie, przygotowywanie i sterowanie procesami wytwórczymi w zakresie realizacji poszczególnych zleceń produkcyjnych, a w szczególności terminów ich rea...

plik doc

pielegniarstwo europejskie


22.03.2009 EUROPEJSKA GRUPA PIELEGNIAREK BADACZY WORK GROUP OF EUROPEAN NURSE RESEARCHER ?WENR? ? ZAŁOŻENIA I KIERUNKI DZIAŁAŃ. Badania naukowe w pielęgniarstwie. Rozwijają się w Europie od lat 60 ? tych XX wieku. Poziom badań jest zróżnicowany ze względu na stopień rozwoju dziedziny w danym kraju, poziom jakości życia danego kraju . Europejska grupa pielęgniarek badaczy. Została powołana w czasie konferencji zorganizowanej w Utrechcie(Holandia) w 1978 roku z 2 celam...

plik pdf

silnik

fsfs
ZESZYTY NAUKOWE AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ ROK XLVII NR 4 (167) 2006 Bogdan Pojawa Akademia Marynarki Wojennej ROZWIĄZANIE PROBLEMU NIEDOSTATECZNEJ MOŻLIWOŚCI OBCIĄŻANIA SILNIKA GTD-350 NA STANOWISKU LABORATORYJNYM STRESZCZENIE W referacie przedstawiono badanie przyczyn i rozwiązanie problemów eksploatacyjnych związanych z niedostateczną możliwością obciążania turbinowego silnika spalinowego GTD-350 zabudowanego na stanowisku laboratoryjnym. Przeprowadzono również identyfikację ob...

plik doc

Podstawy pielegniarstwa

wykaz zagadnień do egzaminu z podstaw pielęgniarstwa
Wykaz zagadnień do zaliczenia Podstaw Pielęgniarstwa (rok 2005/2006)       Podaj definicję – pielęgniarstwo, pielęgnowanie, pielęgniarka.       Pielęgniarstwo – zawód o charakterze opiekuńczym, którego działalność praktyczna oparta jest na wiedzy weryfikowanej praktyką i teorią; działalność praktyczna realizowana jest na rzecz osób, rodzin, określona jako dyscyplina naukowa.       Pielęgn...

plik doc

europejska grupa pielegniarek badaczy

materialy na pielegniarstwo europejskie
Europejska Grupa Pielęgniarek Badaczy (Workgroup of European Nurse Researchers WENR) Została powołana w czasie konferencji zorganizowanej w Utrechcie (Holandia)w 1978r. z dwoma podstawowymi celami: Budowanie ścisłego kontaktu pomiędzy pielęgniarkami badaczami z Europy promowanie i rozwijanie bardziej systematycznej współpracy na polu pielęgniarskich badań w Europie dla zapewnienia wysokiego poziomu opieki pielęgniarskiej. WENR...

plik docx

Ergonomia i bhp- zagadnienia

Ergonomia jest nauka zajmującą sie ludźmi w procesie pracy...

Ergonomia jest nauka zajmującą Se ludźmi w procesie pracy. Celem tej nauki jest optymalizacja pracy poprzez coraz lepsze projektowanie czynności roboczych, maszyn i urządzeń, stanowisk pracy oraz materialnych warunków pracy. Jej podst. celem jest polepszenie warunkow pracy, wypoczynku poprzez dostosowanie urządzeń technicznych do jego...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,