plik doc

proces pielęgnowania

proces pielęgnowania
Data Problem pielęgnacyjny Cel opieki Plan działania Realizacja działania i ocena wyników opieki pielęgniarskiej 25.03. 2013 26.03. 2013 Adaptacja noworodka do świata pozamacicznego. Możliwość wystąpienia zakażenia kikuta pępowinowego. Trudność w dostosowaniu się do piersi matki. Możliwość wystąpienia wady serca. Ulewanie spowodowane zalegającymi wodami płodowymi w przewodzie pokarmowym. Możliwość wystąpienia odczynów poszczepiennych w postaci wy...

plik doc

Mózgowe porażenie dziecięce - postępowanie pielęgniarskie

Mózgowe porażenie dziecięce
Mózgowym porażeniem dziecięcym określa się grupę zaburzeń neurologicznych wywołaną uszkodzeniem mózgu w okresie płodowym, okołoporodowym lub wczesnym niemowlęcym. Porażenie mózgowe jest wynikiem uszkodzenia mózgu już w okresie płodowym. Do czynników ryzyka zaliczyć można asfiksję, niedotlenienie, uraz okołoporodowy, infekcje wrodzone lub okołoporodowe, zaburzenia metaboliczne, jak hiperbilirubinemia i hipoglikemia. Wcześniactwo jest najważniejszym pojedynczym...

plik doc

Psychologia rozwojowa - rozwój psychiczny człowieka

1 wykład - P.R.
PSYCHOLOGIA ROZWOJOWA (wykład I) ROZWÓJ PSYCHICZNY CZŁOWIEKA W PEŁNYM CYKLU ŻYCIA. PERIODYZACJA ROZWOJU 1. Okres prenatalny ? od poczęcia do narodzin. 2. Okres wczesnego dzieciństwa ? od narodzin do 3 roku życia - wiek niemowlęcy ? od narodzin do 1 r. ż. - wiek poniemowlęcy ? od 2 r. ż. do 3 r. ż. 3. Okres średniego dzieciństwa (wiek przedszkolny) ? od 4 ? 6 r. ż. 4. Okres późnego dzieciństwa (młodszy wiek szkolny) od 7 ? 12 r. ż. 5. Okres adolescencj...

plik doc

Wady postawy u dzieci

Wady postawy u dzieci
WADY POSTAWY U DZIECI ? POWSTAWANIE, ZAPOBIEGANIE I LECZENIE Warunki, w których żyjemy nie sprzyjają w zapobieganiu wadom postawy u dzieci. Zbyt mało ruchu, telewizja, zanieczyszczenie środowiska powodują nieprawidłowy rozwój dzieci. Wady postawy powstają bardzo wcześnie, bo już w wieku przedszkolnym. Sprzyja temu mała aktywność ruchowa, która wpływa na osłabienie mięsni i ich przykurczu, układu krążenia oraz oddechowego. Powoduje to podatność dziecka na niekorz...

plik doc

pielęgnacja skóry noworodka

pielęgnowanie skóry noworodka -poradnik
Skóra odgrywa ważną rolę bariery fizykochemicznej chroniącej przed utratą wody, urazami mechanicznymi, promieniowaniem ultrafioletowym, przenikaniem alergenów, drobnoustrojów i substancji drażniących. Pełni jedną z głównych funkcji w adaptacji do życia, biorąc udział w utrzymaniu homeostazy ustrojowej. W chwili narodzin skóra dziecka wykazuje odmienności w budowie i funkcji, wynikające głównie z mniejszego stopnia jej dojrzałości, co najbardziej widoc...

plik doc

BIBLIOGRAFIA

PRZYKŁADOWE pozycje do bibliografii - dzieci 3 letnie w przedszkolu !
TEMAT: Adaptacja dzieci trzyletnich w przedszkolu Bibliografia ( P R Z Y K Ł A D O W A ) : KSIĄŻKI : 1.Gruszczyk-Kolczyńska,E.Zielińska ,,Płaczę i rozpaczam gdy muszę iść do przedszkola” 2.Lubowiecka J. ,, Przystosowanie psychospołeczne dziecka do przedszkola” WSiP Warszawa2000. 3.LesiakD, KarolewskaI. ,,Współczesne formy pracy sprzyjające adaptacji dziecka 3-letniego w przedszkolu” 4.Sikorska M ,, N...

plik doc

BIBLIOGRAFIA

Pozycje książek i czasopism
TEMAT: Adaptacja dzieci trzyletnich w przedszkolu Bibliografia ( P R Z Y K Ł A D O W A ) : KSIĄŻKI / CZASOPISMA : 1.Gruszczyk-Kolczyńska,E.Zielińska ,,Płaczę i rozpaczam gdy muszę iść do przedszkola” 2.Lubowiecka J. ,, Przystosowanie psychospołeczne dziecka do przedszkola” WSiP Warszawa2000. 3.LesiakD, KarolewskaI. ,,Współczesne formy pracy sprzyjające adaptacji dziecka 3-letniego w przedszkolu” 4.Sikorska M ,, Nasze dziecko idzie do przed...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,