plik doc

bibliografa

biblografia do pracy MPDz
Bibliografia       D. Zarzycki, B. Jasiewicz, J. Machajewska, M, Zarzycka, W. Kącik, M. Tęsiorowski: Rola ortopedy w leczeniu dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym; Neurologia Dziecięca nr 26, 13/2004.       M. Borkowska: ABC rehabilitacji dzieci 2. Mózgowe porażenie dziecięce; Wydawnictwo Pelikan, Warszawa 1989.       Z. Łosiowski, J. Serejski: Mózgowe porażenie dziecięce; Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zespół ba...

plik doc

bibliografa

bibliografia do pracy MPDz
Bibliografia       D. Zarzycki, B. Jasiewicz, J. Machajewska, M, Zarzycka, W. Kącik, M. Tęsiorowski: Rola ortopedy w leczeniu dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym; Neurologia Dziecięca nr 26, 13/2004.       M. Borkowska: ABC rehabilitacji dzieci 2. Mózgowe porażenie dziecięce; Wydawnictwo Pelikan, Warszawa 1989.       Z. Łosiowski, J. Serejski: Mózgowe porażenie dziecięce; Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zespół...

plik doc

mózgowe porażenie dziecięce

rozdziała pierwszy obszernej pracy
Rozdział I       Mózgowe porażenie dziecięce Definicja choroby Mózgowe porażenie dziecięce (MPDz) stanowi jedno z najistotniejszych zaburzeń neurologicznych u dzieci XXI wieku. Jest ono heterogenną grupą zaburzeń ruchu i postawy spowodowaną niepostępującym uszkodzeniem niedojrzałego mózgu. [7]       Dotychczas nie opracowano idealnej definicji określającej mózgowe porażenie dziecięce. Dzieje się tak ze względu na ogromną...

plik docx

Mózgowe porażenie dziecięce

Problemy pielegnacyjne dzieci z porażeniem mózgowym

Problemy pielęgnacyjne dziecka z porażeniem mózgowym.

Mózgowe porażenie dziecięce dotyka około 2-5 dzieci na każde 1000 urodzonych. Choroba ta oznacza trwałe lecz niepostępujące uszkodzenie mózgu, które powoduje różnorodne zaburzenia. Do uszkodzenia tego może dojść w czasie ciąży, podczas porodu lub nawet po tym o...

plik doc

Niepełnosprawność

Mózgowe porażenie dziecięce:-) polecam, mam nadzieję, ze się wam przyda
MÓZGOWE PORAŻENIE DZIECIĘCE Mózgowe porażenie dziecięce jest zespołem trwałych, lecz nie niezmiennych, różnorodnych zaburzeń napięcia mięśni, czynności ruchowych i postawy wywołanych uszkodzeniem mózgu lub nieprawidłowościami w jego rozwoju, nabytymi przed urodzeniem, w okresie okołoporodowym lub wkrótce po urodzeniu. Nie można także wykluczyć niekorzystnego wpływu różnych czynników działających na rodzicó...

plik doc

Mózgowe porażenie dziecięce - rehabilitacja

Rehabilitacja i pielęgnacja dziecka z MPD
MÓZGOWE PORAŻENIE DZIECIĘCE Mózgowe porażenie dziecięce jest jedną z postaci tzw. wczesnego uszkodzenia mózgu. Powstaje wtedy, gdy czynnik uszkadzający mózg zadziała w okresie ciąży, porodu lub wcześnie po urodzeniu (do około 12-24 miesiąca życia dziecka). W tym okresie mózg intensywnie się rozwija i jest bardzo wrażliwy na różne czynniki go uszkadzające zewnętrzne i wewnętrzne np. przedwczesny poród, niedokrwienie i niedotlenienie, schorzenia...

plik docx

Pytania opieka długoterminowa

opieka długoterminowa

Test ze specjalizacji opieki długoterminowej dla pielęgniarek - wiosna 2014

PIELĘGNIARSTWO OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ  TEST NR 111514 GRUPA 1

Zadanie 1. Hemiplegia to: A. porażenie mięśni po urazie kręgosłupa w odcinku szyjnym, B. porażenie połowicze po udarze mózgu, C. niedowład mięśni po zatruciu środkami toksycznymi, D. niedowład połowiczy po krwotoku do mózgu.

...

plik doc

pediatria

pielegnacja mozgowe porazenie dzieciece
Mózgowe porażenie dziecięce ? def. niepostępujące zaburzenia czynności będącego w rozwoju ośrodkowego układu nerwowego, a zwłaszcza ośrodkowego neuronu ruchowego, powstałe w czasie ciąży, porodu lub w okresie okołoporodowym. Nie jest istotny wiek dziecka, w którym wystąpiły pierwsze objawy kliniczne, ale powiązanie tych objawów w aspekcie etiologicznym z ciążą, porodem lub okresem okołoporodowym. Częstość występowania: 1,4- 3,0 na 1000 żywo urod...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,