plik doc

Inteligencje wielorakie.

I. intra- i interpersonalna.
INTELIGENCJE WIELORAKIE WG. HOWARDA GARDNERA Teoria Wielorakich Inteligencji Howarda Gardnera zrewolucjonizowała sposób myślenia o inteligencji i samym uczeniu. Przez ponad wiek psychometrycy lub osoby testujące inteligencje, zauważyli stałą cechę – testy IQ wykazały, że jesteś albo „mądry” albo „normalny ” albo „wadliwy”. Gardner pokazuje, że inteligencja jest wielopłaszczyznowa i dynamiczna – wykraczająca poza zdolności lingwistyczno – logiczne, któr...

plik docx

Potrzebny ludzkie

Potrzeby ludzkie

POTRZEBY LUDZKIE  Do rozmyślań nad tym problemem można wykorzystać piramidę potrzeb Abrahama Maslowa. Jego zdaniem wszystkie potrzeby ludzkie można podzielić na kilka kategorii, które układają się w kształt piramidy. Za...

plik docx

Potrzebny ludzkie

Potrzeby

POTRZEBY LUDZKIE  Do rozmyślań nad tym problemem można wykorzystać piramidę potrzeb Abrahama Maslowa. Jego zdaniem wszystkie potrzeby ludzkie można podzielić na kilka kategorii, które układają się w kształt piramidy. Zasada ich...

plik doc

Prawo cywilne - wykład 3

ubezwłasnowolnienie, zdolność do czynności prawnych, uznanie za zmarłego
Prawo cywilne dnia:10 maj 2009 r. Wykład 3 Brak zdolności do czynności prawnej : W prawie Polskim nie mają zdolności do czynności prawnych osoby fizyczne, które nie ukończyły 13 roku życia oraz osoby ubezwłasnowolnione całkowicie ( Art. 12 K.C). Czynność prawna dokonana przez osobę nie mającą zdolności do czynności prawnej nie jest ważna ( art.14 K.C). Jednakże od tej zasady K.C. Wprowadza wy...

plik doc

PRAWO CYWILNE zdolność do czynności prawnych ubezwłasnowolnienie uznan

wykład 4 i 5 1. Zdolność do czynności prawnych 2. Uznanie osoby fizycznej za zmarłą 3. Ubezwłasnowolnienie osoby fizycznej
Prawo cywilne wykład 4 i 5 ZDOLNOŚĆ DO CZYNNOŚCI PRAWNYCH Brak zdolności do czynności prawnych W polskim prawie zdolności do czynności prawnych nie mają osoby fizyczne, które nie ukończyły lat 13 oraz osoby całkowicie ubezwłasnowolnione (art. 12 KC) Czynność prawna dokonana przez osobę nie mającą zdolności do czynności prawnych jest nieważna (ar...

plik rtf

Zaspokajanie potrzeb mieszkańców Domu Pomocy Społecznej

Praca zaliczeniowa na I senestr studium na kierunku "Technik opiekun w DPS"
Zaspokajanie potrzeb psychofizycznych mieszkańców Domów Pomocy Społecznej       Każdy człowiek, niezależnie od wieku, stanu zdrowia i innych czynników, posiada potrzeby i oczekiwania od zaspokojenia których zależy jakość jego życia, jego postawa wobec otoczenia i to czy będzie chętnie współpracował z innymi dla wspólnego dobra czy odwrotnie – stanie się ciężarem i sam nie będzie usatysfakcjonowany...

plik pdf

resocjalizacja

Czy resocjalizacja ma sens
Czy resocjalizacja ma sens? Resocjalizacja jest procesem bardzo ważnym w społeczeństwie, ponieważ nie tylko pozwala na utrzymanie równowagi pomiędzy osobami niedostosowanymi a dostosowanymi społecznie. Stanowi pewną nadzieje, że system wymiaru sprawiedliwości nie będzie tylko surowym narzędziem wymierzonym w społecznie nieprzystosowane osoby, ale także będzie budować w tych osobach odpowiednie wartości i normy. Jednakże czy owy proces jest skuteczny i daje pozyty...

plik doc

Wspierająca rola pielęgniarki nad chorym i jego rodziną

rola wspierająca pielęgniarki
                                          Wspierająca rola pielęgniarki nad chorym i jego rodziną. Wsparcie drugiej osoby jest ofiarowaniem przez inne osoby pomocy wyrażonej czynnościami, gestami lub słowami. Ma na celu przezwyciężenie problemów i trudności życiowych. Choroba stwarza specyficzną sytuację psychologiczną, nasila potrzeby, które są za...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,