plik doc

Politologia - zagadnienia ogólne.

Spis treści 1. Definicja 2. Lista problemów badawczych 3. Krótka historia politologii 4. Politologia w Polsce 5. Marketing polityczny
Politologia - zagadnienia ogólne. Spis treści 1. Definicja 2. Lista problemów badawczych 3. Krótka historia politologii 4. Politologia w Polsce 5. Marketing polityczny 1. Definicja Politologia to jedna z nauk społecznych, zajmująca się polityką rozumianą jako całokształt działalności związanej z dążeniem do zdobycia, sprawowania i utrzy...

plik doc

Politologia zagadnienia

Politologia
Wpływ położenia geograficznego na politykę państwa. Polityka państwa ? realizacja zdefiniowanego przez władze interesu państwa. Położenie geograficzne ? wewnętrzne (ukształtowanie, obszar, surowce) ? zewnętrzne (bliskość wrogów i przyjaciół, istotność geopolityczna) Nie liczy się bliskość matematyczna, tylko realny czas potrzebny na pokonanie odległości (zwłaszcza wojsku). Bliżej dzisiaj Amerykanom do Iraku, niż kiedyś Hitlerowi d...

plik doc

Elementy filozofii, Praca kontrolna

Czy podróżowanie jest to zachowanie instynktem wiedzione, czy doznajemy satysfakcji stąd, że doświadczamy czegoś, co jest po prostu nowe, że nowość jako taka nas przyciąga?
Sławomir Chałada WSSMiA Piotrków Trybunalski Wydział Nauk Politycznych Politologia Doradztwo personalne i zarządzanie personelem I semestr 2007/2008 ELEMENTY FILOZOFII Praca kontrolna Czy podróżowanie jest to zachowanie  instynktem  wiedzione, czy doznajemy satysfakcji stąd, że doświa...

plik doc

Problemy globalizacji

Tematy 12 wykładów
Nazwa przedmiotu: Problemy globalizacji Poziom organizacyjny: studia I-go stopnia Kierunek: POLITOLOGIA Forma studiów: niestacjonarne Rygor: zaliczenie na ocenę Czas na realizacje programu I. Studia zaoczne - konwersatorium - 30 godzin Cele kształcenia: ukazanie głównych kierunków rozwoju nowoczesnych społeczeństw w sferze nauki, techniki, gospodarki, polityki i kultury, prezentacja czynników determinujących rozwój współczesnego świata, wdrożenie słuchaczy...

plik doc

SYSTEM POLITYCZNY RP

politologia
SYSTEM POLITYCZNY Czas zaborów: Ustrój polityczny na ziemiach polski Polacy byli aktywni w ramach 3 systemów zaborczych:Austrii(forma wyłaniania przedstawicielstwa to: pochodzenie,1907 wprowadzenie wyborów demokratycznych do Izby poselskiej,wielu Polków weszło do kurii) ,Prus(wybory dwustopniowe-nie sprawiedliwe,głowsy najbogatszych były ważniejsze) i Rosji(dwuizbowe przedstawicielstwa,car miał prawo sankcji czyli zatwierdzania). Okres I wojny prawie nic nie zmienił w sytuacj...

plik doc

Podstawy polityki


Podstawy politologii – wykłady - egzamin – 1. Elementy teorii polityki Politologia – nauka o polityce, zajmuje się analizą zjawisk i procesów politycznych, ich uwarunkowaniami i konsekwencjami. Spełnia 3 podstawowe funkcje: 1. deskryptywna (opis) – funkcja opisująca, przedstawienie faktów, musi być zgoda co do faktów, żeby można je było opisywać 2. eksplancyjna (wyjaśnienie) – funkcja wyjaśniająca, wyjaśnienie dlaczego „fakty” nastąpiły. Odpowiada na pytanie: dlaczego? – związki przy...

plik doc

elity polityczne

politologia
                        ELITY POLITYCZNE Pojęcie i sposoby definiowania kategorii "elita" Elita polityczna Teorie elit Typy elit Elityzm Pojęcie "elity" i elity politycznej Termin "elita" wywodzi się z łaciny – "eligo, eligare" – wybierać, a także z języka francuskiego – "elite, elire" – wybór, wybrańcy. W ujęciu leksykalnym – elita to grupa ludzi przodujących pod względem prestiżu, kwalifikacji albo władzy...

plik doc

Stosunki Międzynarodowe - Łoś Nowak


Współczesne stosunki międzynarodowe Teresa Łoś-Nowak Moje opracowanie STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE W PERSPEKTYWIE TEORETYCZNEJ 1. STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE JAKO DYSCYPLINA NAUKOWA Stosunki międzynarodowe jako dyscyplina naukowa zaczęły kształtować się w I połowie XIX wieku. Do poznania stosunków międzynarodowych badacze wykorzystują podstawowe metody oparte na obserwacji, idealizacji, izolacji czy agregacji. Wzrost znaczenia funkcjonalności tej dyscypliny zwiększył się po zakończeniu I WŚ. U...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,