plik doc

pojęcia i ststemy pedagogiczne

notatki z zajęć
11.10.2008 Pojêcie nauki – s³owo nauka pochodzi z ³aciñskiego scire (wiedzieæ) nauka polega na poszukiwaniu wiedzy po to, aby ludzie poznawali siebie i swoje otoczenie , nie ka¿dy typ wiedzy jest nauk¹. Ludzie zdobywa³y trzy modele wiedzy; 1.    model oparty na autorytecie – ludzie których uznajemy za autorytet. •    Spo³eczeñstwo wiedzy – scamom •    Spo³eczeñstwo teocentryczne •    Spo³eczeñstwo technokratyczne – naukowcy (my ¿yjemy w tym spo³eczeñstwie) 2.    model...

plik docx

pedagogika

zagadnienia z pedagogiki rok pierwszy

Metody badań pedagogicznych

Klasyfikacja wg T. Pilcha

sondaż- jest sposobem gromadzenia wiedzy o atrybutach strukturalnych i funkcjonalnych oraz o zjawiskach społecznych, opiniach i poglądach

plik odt

Miejsce pedagogiki w systemie nauk społecznych i pedagogicznych


Temat: Miejsce pedagogiki w systemie nauk społecznych i pedagogicznych.       Pedagogika ogólna czy system nauk pedagogicznych? a) dyferyncjacja w naukach pedagogicznych b) integracja w naukach pedagogicznych       Kryteria klasyfikacji nauk pedagogicznych. Dyferyncjacja- tworzenie subdyscyplin, dziedzin pedagogiki spowodowany       zmiany cywilizacyjne       zmiany naukowe       zmiany techniczne Ped...

plik odt

pytania kontrolne-historia wychowania

opracowane pytania na kolokwium
      JAKIE ĆWICZENIA OBEJMOWAŁ PENTATHLON?pentathlon, czyli skoki, biegi, rzucanie dyskiem i oszczepem oraz zapasy. ćwiczenia te stanowiły swoisty wstęp do późniejszego wychowania wojskowego. Poza tym każdy Grek umiał pływać. 2.na czym polegało dążenie greków do osiągnięcia w wychowaniu młodzieży ideału kalokagatti? Program kształcenia umysłu oraz ide harmonijnego rozwoju fizycznego i duchowego (kalokagatii). 3.jakie treści...

plik doc

Taksonomia celów kształcenia i wychowania

Taksonomia celów kształcenia i wychowania według Blooma i Niemierki.
Taksonomia celów kształcenia i wychowania B. Niemierki i B. Blooma 1. Taksonomia wg B. Bloom, który opracował dwie dziedziny (poznawcza, emocjonalna) a) poznawcza :       Wiedza - (wiadomości, znajomość faktów, terminologii, znaków konwencjonalnych, tendencji rozwojowych, klasyfikacji, kryteriów sprawdzania i oceny, metod badań, pojęć ogólnych, struktur, teorii, zasad i praw) np. definicja procentu, wyko...

plik doc

Kara i nagroda

Nagrody i kary należą do jednych z ważniejszych metod wychowawczych. Pojęcia nagrody i kary w wychowaniu istnieją od bardzo dawna i mimo, że zmieniają się ich metody stosowania to nadal towarzyszą pracy pedagogicznej. W przeszłości metodę oddziaływania wychowawczego stanowiły przede wszystkim kary cielesne. Miały one na celu wychować człowieka posłusznego ustalonym normom społecznym.
KARA I NAGRODA JAKO METODY Pojęcie kary i nagrody w wychowaniu Kary i nagrody są środkami często stos...

plik doc

Socjologia wychowania

Materiały z zakresu socjologi wychowania
Socjologia wychowania ETAPY ROZWOJU SOCJOLOGII JAKO NAUKI Początki socjologii wychowania to 1837 rok. Rozwijała się na dwóch etapach: I ? etap naukowy, II ? etap praktyczny. Etap praktyczny dzieli się na: Wiedzę ludową w skład której wchodzi Mądrość ludowa oraz Refleksje mędrców ? to filozofia społeczna. Ojcem socjologii wychowania był August Comt?e. Kryteria potrzebne do wyodrębnienia nowej nauki: 1. Nadanie nowej dziedzinie nazwy, 2. Określeni...

plik doc

Metody pracy socjalnej

Metody pracy socjalnej Metody pracy socjalnej - praca zaliczeniowa (konspekt) oraz Praca na zaliczenie ? mgr E. Marchel-Kosiorek
Metody pracy socjalnej Reso. Rok II INFORMACJE NA TEMAT MŁODZIEŻOWEGO OŚRODKA WYCHOWAWCZEGO W NYSIE 1.INFORMACJE TELE ADRESOWE; ADRES ; 48-300 NYSA ul. ALEJA WOJSKA POLSKIEGO 31 WOJ.OPOLSKIE 2. ORGAN PROWADZĄCY ; STAROSTWO POWIATOWE W NYSIE 48-300 Nysa ul. Mon...

plik doc

wprowadzenie do pedagogiki resocjalizacyjnej wykłady

notatki z wykładów wdpr
PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA- to dyscyplina naukowa która zarówno w warstwie teoretycznej jak i praktycznej zajmuje się problemami osób z zaburzeniami w procesie socjalizacji. Adresatem są osoby które: -wykazują objawy niedostosowania społecznego, wykolejenia a nawet przestępczości -osoby u których proces socjalizacji i wychowania nie powiódł się -osoby manifestujące szereg utrwalonych zachowań szkodliwych (ekster- i internalizacyjnych) uznawanych w danej społecz...

plik doc

pytania obrona pwsz

obrona 2015
Pytania egzaminacyjne związane z kierunkiem studiów pedagogika I stopień, stanowiące integralną część egzaminu dyplomowego – licencjackiego - studentów kończących cykl kształcenia 2011 – 2014 Pytania związane z kierunkiem studiów       Omów wybrane koncepcje filozoficzne, w tym koncepcje człowieka oraz udowodnij, że istnieją filozoficzne podstawy wychowania i kształcenia.       Omów wybrane koncepcje psychologiczne stanowiące teoretyczne p...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,