plik doc

Dosłowny i przenośny sens Ewangelii św. Jana (1, 19 – 33), na podstawi

Dosłowny i przenośny sens Ewangelii św. Jana (1, 19 – 33), na podstawie Św. Augustyn, Homilia 4, w Św. Augustyn, Homilie na Ewangelie i pierwszy list św. Jana, PSP 15, tłum., o. W. Szołdrski, ks. W. Kania, Warszawa 19
Dosłowny i przenośny sens Ewangelii św. Jana (1, 19 – 33), na podstawie: Św. Augustyn, Homilia 4, w: Św. Augustyn, Homilie na Ewangelie i pierwszy list św. Jana, PSP 15, tłum., o. W. Szołdrski, ks. W. Kania, Warszawa 1977.       Augustyn zauważa, ze Jan dając...

plik doc

"Mendel Gdański" Konopnickiej

Notatka o tym utworze.
Men(d)el Gdański ? Konopnicka Mendel Gdański był Żydem urodzonym w Polsce jako piętnaste dziecko w rodzinie i to stąd wzięło się jego imię. Był ogólnie szanowanym introligatorem, opiekował się także swoim wnukiem - Jakubem. Mieszkał w Gdańsku tak długo, iż znał doskonale i kochał to miasto. Ciekawa jest konfrontacja tego uczciwego starca z zegarmistrzem, który przyszedł go ostrzec przed nasilającymi się nastrojami antysemickimi. Mendel początkowo sprowadza rozm...

plik doc

Konfederacja Tarnogrodzka 1715-1716 i Sejm Niemy

Konfederacja Tarnogrodzka 1715-1716 i Sejm Niemy
49. Konfederacja Tarnogrodzka 1715-1716 i Sejm Niemy. Geneza W okresie kryzysu wschodniego (na Litwie), w 1713, do Rzeczypospolitej wprowadzono wojska saskie, których utrzymanie spadło na szlachtę. Specjalnie na ten cel powołano w stolicy komisariat generalny. Miał on zajmować się pobieraniem kontrybucji na utrzymanie tych wojsk, stosując metody przypominające okupacyjne wojska szwedzkie sprzed paru lat. Proceder ten był jawnym złamaniem pr...

plik docx

wiersz

analiza wiersza

Wiersz Zbigniewa Herberta mówi, bez wątpienia o sądzie ostatecznym i ma w sobie bardzo dużo zbieżności z Apokalipsą Św. Jana z Nowego Testamentu. Tytuł „U wrót doliny” przywołuje miejsce, gdzie toczy się jakby cała akcja, gdzie są zebrani wszyscy ludzie, którzy czekają na sąd i na ostateczne rozegranie losów świata.

plik doc

WĄTEK GEOGRAFICZNO – HISTORYCZNY W KSIĘDZE VIII JANA DŁUGOSZA (JAN DŁ

WĄTEK GEOGRAFICZNO – HISTORYCZNY W KSIĘDZE VIII JANA DŁUGOSZA (JAN DŁUGOSZ, DZIEJÓW POLSKICH KSIĄG DWANAŚCIE)
Wątek geograficzno – historyczny w Księdze VIII Jana Długosza (Jan Długosz, Dziejów polskich ksiąg dwanaście) Niniejsza praca dotyczy najważniejszych wątków geograficzno – historycznych zawartych w Księdze VIII Jana Długosza, pochodzącej z dzieła Dziejów polskich ksiąg dwanaście Jan Długosz, Dziejów polskich ksiąg dwanaście, przekład K. Mecherzyńskiego, Kraków 1868, s. 51...

plik doc

teoria wychowania

praca na temat
Zakres i zadania historii wychowania Zadaniem historii wychowania jest badanie, jak w poszczególnych stadiach różne społeczeństwa organizowały u siebie wychowanie i dlaczego właśnie takie, a nie inne stanowiły systemy pedagogiczne. Do historii wychowania należą: dzieje praktyk wychowawczej dzieje teorii wychowawczej Przedmiot badań historii wychowania: Historia myśli pedagogicznej (dzieje pedagogiki jako nauki, doktryn, prądów pedagogicznych) Historia szkół i i...

plik docx

Teoretyczne podstawy badań społ. Proes badawczy

o to jest badanie społeczne oraz rodzaje z opisem. Łobocki, Pilch i Bauman, Zaczyński

BADANIE SPOŁECZNE

Badania społeczne zmierzają do odkrywania prawidłowości w życiu społecznym. Wiążą się ze studiowaniem zmiennych i związków między nimi. Badanie te jest celowym poznawaniem jakiegoś wycinka rzeczywistości przyrodniczej, społecznej lub kulturowej.

...

plik doc

epoki literackie

epoki literackie, słowmik pojęć literackich ,literatura w pigułce przygotowanie do matury z polskiego
Epoki lietarckie - wiadomości zebrane       Problematyka moralna "Antygony"       Różne sposoby nawiązania do antyku w literaturze polskiej       Transpozycja wybranego mitu w sztuce       Inspiracje biblijne w literaturze       Tragizm i tragedia, wyjaśnij pojęcia, podaj przykłady       Dr...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,