plik doc

Tomasz z Akwinu i jego poglądy

Najważniejsze założenia Tomasza z Akwinu. Materiał zaczerpnięty z W. Tatarkiewicza \"Historia Filozofi\". Czytelne notatki, napewno się przydadzą.
Św. Tomasz z Akwinu (1225- 1274) Jego filozofia wzorowała się na jego poprzedniku Arystotelesie. Przejął od Arystotelesa teorie poznania, przyczynowego poznania, pojecie aktu itp. Udowodnił, że filozofia Arystotelesa jest zgodna z wiarą chrześcijańską. Tomasz oddzielił wiarą od wiedzy, dziedzinę rozumu od dziedziny objawienia. Tomasz twierdził,...

plik rtf

Erazm z Rotterdamu - poglądy pedagogiczne.

Opracowano na podstawie książki Stanisława Kota \" Historia wychowania\".
Erazm z Rotterdamu - poglądy pedagogiczne: > wierzył w szczególną wartość wyksztalcenia > był zwolennikiem udostępnienia szkoły i oświaty wszystkim: bogatym i biednym, M i K > czynnikiem, który może decydować o sumie wiedzy kazdego człowieka są zdolności, a nie bogactwo, pochodzenie czy płeć > przeciwny karom cielsnym > wychowanie powinno rozwijać zainteresowania i ambicje dzieci > nauka łaciny i greki powinna o...

plik rtf

Jan Ludwik Vives.

Poglądy pedagogiczne.
Jan Ludwik Vives - poglądy pedagogiczne. > pedagogika powinna opierać się na etyce i psychologii > szkoła powinna znajdować się w każdym mieście > ważna jest lokalizacjaszkoly > szkoła powinna znajdować się z dala od zgielku, hałasu. Powinna nyć zlokalizowana w zaciszu > każdy nauczyciel powinien dobrze poznać swojego ucznia po przez obserwację > za wychowanie odpowiedzialny jest ojciec > w szkole musi panować odpowiednia atmosfera współpracy między nauczycielem...

plik rtf

Andrzej Frycz Modrzewski.

Poglądy pedagogiczne.
Andrzej Frycz Modrzewski - poglądy pedagogiczne. > szkoła jest rodzicielką praw > zawod nauczycielski jest jednym z najważniejszych w RP > nauczycielom należy się szacunek > szkoły dostępne powinny byc dla wszystkich bez względu na pochodzenie społeczne > zadaniem szkoły jest przygotowanie ucznia do jak nejlepszego pełnienia obowiązków obywatelskich > wprowadzenie nauczania języka polskiego > nauczycielami nie powinni być księża lecz ludzie świeccy > pieniądze...

plik doc

Skład rządu Ignacego Daszyńskiego

Skład osobowy tego rządu
Oficjalna nazwa: Tymczasowy Rząd Ludowy Republiki Polskiej. Urzędował w Lublinie, od 6 do 11 listopada 1918 r. Skład rządu       Prezydent ministrów oraz minister spraw zagranicznych - Ignacy Ewaryst Daszyński       Minister aprowizacji - Wincenty Witos       Minister komunikacji - Jędrzej Edward Moraczewski       Minister oświaty - Gabriel Dubiel       Minister pracy i opieki...

plik doc

Tomasz a Kempis, O naśladowaniu Chrystusa

ważne informacje o lekturze
Tomasz a Kempis, O naśladowaniu Chrystusa, przedmowa ks. Jana Twardowskiego. W 1545 roku ukazał się jej pierwszy anonimowy przekład; Ks. Jakub Wujek tłumaczył ją w 1571 roku; Poeta Stanisław Grochowski przełożył ją wierszem w 1611 roku (Twardowski pisze, że jednak forma wierszowana nie jest najlepsza); św. Franciszek Salezy mówił, że książka Tomasza a Kempis więcej nawróciła i uświęciła ludzi, niż zawierała liter; św. Ignacy Loyola uważał ?Naśladowa...

plik doc

teoria wychowania

praca na temat
Zakres i zadania historii wychowania Zadaniem historii wychowania jest badanie, jak w poszczególnych stadiach różne społeczeństwa organizowały u siebie wychowanie i dlaczego właśnie takie, a nie inne stanowiły systemy pedagogiczne. Do historii wychowania należą: dzieje praktyk wychowawczej dzieje teorii wychowawczej Przedmiot badań historii wychowania: Historia myśli pedagogicznej (dzieje pedagogiki jako nauki, doktryn, prądów pedagogicznych) Historia szkół i i...

plik doc

poglądy pedagogiczne F.Melanchtona na tle jego czasów

poglądy pedagogiczne F.Melanchtona
PRACA KONTROLNA Z HISTORII MYŚLI PEDAGOGICZNEJ Na temat: Poglądy pedagogiczne Filipa Melanchtona na tle Jego czasów Filip Melanchton urodził się 16 lutego 1497r. w Bretten w Palestynie. Brat jego babki- Jan Reuchlin, znawca hebrajskiego i greckiego, zmienił jego nazwisko tłumacząc je na grecki z Schwarzerd (?czarna ziemia?) na Melanchton. Nauczył go także greckiego oraz opracował mu Biblię. Wychował się w zamożnej i pobożnej rodzi...

plik docx

diagnoza rodziny

opis diagnozy rodziny nuklearnej

  Rodzina składa się z trzech osób. Małżeństwa państwa Tomasza i Katarzyny którzy są rówieśnikami, mają po 34 lata i córki 14 letniej Anny uczennicy gimnazjum. Jest to rodzina w cyklu życia dorastającego dziecka w wieku szkolnym. Pan Tomasz i pani Katarzyna są małżeństwem od 14 lat.

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,