plik doc

Szkolnictwo w starożytności Sokrates,Platon,Arystoteles,Kwintylian

Przedmiot: Historia wychowania i myśli pedagogicznej wykłady 1-4 notatki z wykładów Sokrates,Ksenofont,Platon,Arystoteles,Kwintylian,rozumienie wychowania (paidei), podział duszy na 3 części,indukcja, dedukcja, szkoła gramatyczna i retoryczna
Historia wychowania i myśli pedagogicznej Wykład 1, 2, 3, 4 Zagadnienia: Grecja Ateny Ksenofont Mowa sokratyczna Rozumienie wychowania (paidei) przez Platona Nauki humanistyczne i niehumanistyczne i zawody Aryst...

plik doc

Arystoteles i platon

informacje.
ARYSTOTELES (384-322 p.n.e.) Arystotelesa znamy jako badacza, twórcę podstaw przyrodoznawstwa, logika, filozofa, ?mistrza ludzi światłych". Jako pedagog jest on jednak znacznie mniej znany. Historycy bowiem niewiele interesowali się tym, co Arystoteles powiedział o edukacji. Znamienna jest pod tym względem opinia wyrażona przez H.J. Marrou w jego Historii wychowania w starożytności: ?Prace Arystotelesa poświęcone edukacji nie wydają mi się tak oryginalne i twórcze, jak prace P...

plik doc

Koncepcja człowieka wegług Sokratesa i Platona

koncepcja człowieka według Sokratesa i Platona
Koncepcja człowieka według Sokratesa i Platona. Sokrates który żył w latach 469-399 p.n.e. był synem ateńskiego rzeźbiarza Soforniska oraz położnej Fianarety. Urodził się w Atenach w których sędził cale swoje życie oraz również tam zmarł. Na samym początku zajmował się filozofią przyrody oraz matematyki jednak później zarzucił ją. W swoim mieście cieszył się dużym autorytetem w którym działał jako moralista i polit...

plik pdf

Platon - uczta + opracowanie

treść + opracowanie
Aby rozpocząć lekturę, kliknij na taki przycisk , który da ci pełny dostęp do spisu treści książki. Jeśli chcesz połączyć się z Portem Wydawniczym LITERATURA.NET.PL kliknij na logo poniżej. PLATON UCZTA 1 Wstęp tłumacza Niepodobna z korzyścią i z przyjemnością należytą przeczytać Uczty Platońskiej, jeżeli się nie zna, choć w ogólnym zarysie, historii ruchu umysłowego, na którego tle to dzieło wyrosło; niepodobna wszystkiego wydobyć z tego dzieła i nacieszyć się ws...

plik pdf

Platon

Alegoria jaskini
Platon, PAŃSTWO (7, 514a-517a) ALEGORIA JASKINI SOKRATES: Wyobraź sobie ludzi żyjących w siedzibie podziemnej, jakby w jaskini, która z jednej strony jest otwarta rozlegle, całą szerokością, ku światłu. Wewnątrz niej od dzieciństwa, mając nogi i szyje w łańcuchach, muszą oni trwać w tym samym zawsze miejscu, a ponieważ pęta nie pozwalają im nawet odwrócić głowy, widzą jedynie to, co jest przed nimi. Światło na nich pada tylko od ognia, który płonie z tyłu, za ich plecami, d...

Ostatnie wyszukiwania