plik doc

Plan opieki piel nad pacjentem po zlamaniu szyjki k udowej

Proces pielegnowania pacjenta po zlamaniu szyjki k udowej
Opieka pielęgniarska nad pacjentem po złamaniu szyjki kości udowej/ wszczepieniu endoprotezy stawu biodrowego. Diagnoza pielęgniarka 1: Ból okolicy biodra z powodu złamania szyjki kości udowej. Cel opieki: Brak dolegliwości bólowych. Plan działań:       Ocena bólu i ewentualnych czynników modulujących doznania bólowe np. ułożenie kończyny, lek, gorączka, negatywne stany emocjonalne.       Ocenian...

plik doc

pielegniarstwo

ChAD
Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o. o. Formularz SZJ nr F-5.6-01 Wydanie 1 z dn. 2011.07.30 Plan doskonalenia Oddział Psychiatryczny i PLAZA , Dzienny Oddział Psychiatryczny 2013 rok Strona 1 z 3 Lp. Cel (Przedmiot doskonalenia) Zadania Metody Termin Osoba odpow. za realizację Środki do realizacji Zapisy z realizacji plan 1. Doskonalenie jakości pielęgniarskiej 1.Doskonalenie pielęgnowania w oparciu o dokumentację pielęgniarską (czytelne wypełnianie hi...

plik doc

plan pielegnacyjny nadcisnienie tętnicze

nadciśnienie tętnicze
12 Załącznik 4. Przykładowy proces pielęgnowania pacjenta z nadciśnieniem tętniczym. Problemy pielęgnacyjne (diagnoza), cel i plan opieki. Problem/ diagnoza Cel Plan opieki 1.Proplem i diagnoza Ból o charakterze napadowym w odcinku piersiowym kręgosłupa promieniujący do klatki piersiowej Cel: Złagodzenie bólu Plan opieki: · Monitorowanie parametrów życiowych · Zapewnienie ciszy i spokoju · Ograniczenie wysiłku fizycznego · Leki p/ bólowe (Majamil) n...

plik doc

Plan opieki nad niemowlakiem

Proces pielęgnowania dla niemowlaka Problem, czas, ocena
Lp. Data rozpoznania problemu Potrzeby pielęgnacyjne Plan opieki Realizacja planowanych działań Ocena skuteczności Data Godzina 1 3 września 2007r Braki w wiedzy na temat pojęcia kolki gazowej, jej przyczyn, zapobiegania oraz usuwania       uświadomienie rodzicom czym jest kolka gazowa Kolka gazowa jest to ostry, napadowy ból brzucha, trwający od kilku minut do nawet 2 godzin. Sprawia cierpienie dziecku...

plik doc

Proces pielegnowania z pielegniarstwa internistycznego

Obserwacja z interny
Plan pielęgnacji Rozpoznany problem pacjenta Cel opieki pielęgniarskiej Planowane działania Realizacja planu opieki pielęgniarskiej Ocena opieki pielęgniarskiej 1. - Deficyt samoopieki i samopielęgnacji - utrzymanie czystości skóry i otoczenia - zaspokojenie potrzeb odżywiania - toaleta całego ciała-zasłanie łóżka - podanie śniadania, obiadu 730;750;900; Skóra i paznokcie są czyste Pacjentka chętnie zjadła śniadanie 2. - Zmiany skórne na twarzy...

plik doc

Proces pielęgnowania na 5

Proces pielęgnowania
Plan opieki Rozpoznanie pielęgniarskie Cel opieki Planowane działania Osoby realizujące opiekę Przeprowadzone działania Możliwość wystąpienia zakażenia układu moczowego z powodu założonego cewnika Zapobieganie wystąpieniu zakażania układu moczowego z powodu założonego cewnika 1. Kontrola ilości oddawanego i jego wyglądu 2. Opróżnienie worka na mocz lub jego wymiana, gdy nastąpi taka potrzeba3. Codzienna pielęgnacja ? min.2x dziennie ? i podmywanie okolicy...

plik docx

proces pielęgnacyjny położnictwo

Położnica lat 23 ciąża I poród I .Położenie płodu podłużne główkowe .Urodziła siłami natury w dniu 13.03.2012 o godzinie 17.30 córkę zdrową donoszoną wagi 3330g dł.54 cm w stanie ogólnym 9 punktów wg Apgar. Wypisana została do domu w dniu 15.03.2012. DATA wizyty Doba połogu Rozpoznanie Plan opieki Realizacja Ocena 16.03.2012 III Doba Nieumiejętność przystawienia noworodka do piersi Nieznaczne zaczerwienienie pośladków u noworodka Nauka te...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,