plik doc

patologie społeczne dewiacja samotnicza czyli samobójstwo

praca na temat samobójstwa + statystyki
się w tym akcie mrocznych tajemnic, nieczystych sił, nadprzyrodzonych mocy. Zwykły śmiertelnik nie potrafił zrozumieć, dlaczego z całego otaczającego go świata przyrody tylko człowiek podnosi na siebie rękę. Codziennie na całym świecie ponad 1000 osób umiera śmiercią samobójczą. Liczba prób samobójczych jest prawdopodobnie kilkakrotnie większa. Statystyki w różnych krajach prowadzone są w rozmaity sposób. Nie zawsze odnotowywany jest fakt samobójczego...

plik doc

patologie społeczne


Temat: Patologie społeczne Patologie społeczne to takie zachowania ludzkie, które odbiegają od pewnych norm społecznych i etyki. Mają one różne przyczyny. Przeważnie można się z nimi spotkać w tzw. środowiskach patologicznych. A jest ich w dzisiejszych czasach naprawdę dużo. Najczęstszym powodem takich postępowań jest: bieda i złe warunki życiowe. To powoduje, że ludzie słabi psychicznie posuw...

plik doc

Patologie społeczne

wykłady
PATOLOGIE SPOŁECZNE Patologie możemy zdefiniować jako naukę o cierpieniu. Jest połączeniem dwóch słów: patos(choroba, cierpienie) i logos(nauka). Definicja Patologii wg Malca 1986r. ? patologia społeczną jest ogół przypadków śmierci, obniżenia moralnego, pogorszenia samopoczucia i strat materialnych spowodowanych naruszeniem reguł prakseologicznych,moralnych i prawnych oraz postępowaniem autodestrukcyjnym. Autorzy, którzy zajmują się problematyką uważają iż przedmiotem, k...

plik doc

Patologie społeczne- prostytucja, narkomania, samobójstwa

opracowanie dot. tematów z patologii społecznych
Patologie społeczne PROSTYTUCJA Prostytucję definiuje się w różnorodny sposób. Na podstawie obszernego przeglądu literatury Mc Caghy z stwierdza, że prostytucję określają trzy następujące przesłanki: Zachowanie, które dla klienta ma znaczenie seksualne i zmierza do zaspokojenia jego popędu ( bez względu na formę choćby zboczoną, tego zachowania); Element transakcji ekonomiczne...

plik doc

Notatki patologie społeczne

Notatki z wykładw z przedmiotu Patologie społeczne
Czynniki biogenne i osobowość determinujące zachowania dewiacyjne i przestępcze. Cezary Lombroso ? prekursor nurtu antropologicznego w kryminologii. Prowadził badania porównawcze budowy ciała i czaszki więźniów w porównaniu do ?człowieka normalnego? Na podstawie swoich doświadczeń wydał książkę w 1976 r. ?Człowiek zbrodniarz w stosunku do antropologii i jurysdykcji? Czyn przestępczy to zjawisko przyrodnicze i biologiczne uwarunkow...

plik doc

ściąga patologie społeczne

ściąga na patologie, bardzo dokładna i przydatna;)
PATOLOGIA-nauka o cierpieniu patos-choroba logos-nauka. Wywodzi się z koncepcji pozytywistycznych PAT.SPOŁ-naka o takich form.ludzkiej aktywności które postrze.są jako zło społeczne. Twórcą polskiej szkoły pat był A.Podgórecki TEORIE DUNHAJA- 1.ANOMIA to beznormie w życiu człowieka,normy przestaja odgrywaćrolę drogowskaźników w ludzkich dział. CZYNNIKI WYSOK.RYZY.ANOMII -rozpad więzi międzylud.(rozwód,bezrobocie) -nieprzywidywalność...

plik rtf

Patologie społeczne

Notatki z przedmiotu Patologie Społeczne z ćwiczeń z II roku zawierające tematy: Dzieci w rodzinie dysfunkcyjnej ( na przykładzie rodzin alkoholowych) role, reguły komunikatywne.Etapy działania sprawców przemocy...
1.Dzieci w rodzinie dysfunkcyjnej ( na przykładzie rodzin alkoholowych) role, reguły komunikatywne Alkoholizm - jest chorobowym uzależnieniem od alkoholu powodującym powolną degradację człowieka. Rodzina z problemem alkoholowym to rodzina, w której rodzice lub ktoś inny z rodzin...

Ostatnie wyszukiwania