plik odt

państwo wielkomorawskie

państwo wielkomorawskie - referta
PAŃSTWO WIELKOMORAWSKIE W dziejach wczesnej Słowiańszczyzny ogromną rolę odegrało Państwo Wielkomorawskie. Był to twór polityczny, powstały w pierwszej połowie IX wieku na terenie Moraw nad Dunajem. Wielu badaczy uważa Wielkie Morawy za kontynuację istniejącego w VII wieku na tym terenie „państwa” Samona dlatego też warto na samym począ...

plik doc

ORGANY ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ

ORGANY ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ, WŁAŚCIWOŚCI I ICH ZAKRES KOMPETENCYJNY
ORGANY ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ, WŁAŚCIWOŚCI I ICH ZAKRES KOMPETENCYJNY Administracja rządowa wraz z organami samorządu terytorialnego tworzą w naszym kraju władzę wykonawczą. Jej istota polega na organizowaniu bezpośredniej i praktycznej realizacji zadań publicznych (państwowych). W dzisiejszych realiach nie mówi się o administracji państwowej, lecz „publicznej”. Rygorystycznie rzecz biorąc, pojęcie „państwowa” jes...

plik doc

ORGANY ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ

ORGANY ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ, WŁAŚCIWOŚCI I ICH ZAKRES KOMPETENCYJNY
ORGANY ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ, WŁAŚCIWOŚCI I ICH ZAKRES KOMPETENCYJNY Administracja rządowa wraz z organami samorządu terytorialnego tworzą w naszym kraju władzę wykonawczą. Jej istota polega na organizowaniu bezpośredniej i praktycznej realizacji zadań publicznych (państwowych). W dzisiejszych realiach nie mówi się o administracji państwowej, lecz „publicznej”. Rygorystycznie rzecz biorąc, pojęcie „państwowa” jes...

plik doc

państwo i prawo

państwo prawo administracja
Istota i pojęcie państwa Państwo Platona: Państwo Platona było dosyć niewielkie, liczbę mieszkańców szacował na 5040. Mieli się oni dzielić na trzy grupy, właściwie kasty: władcy, strażnicy oraz robotnicy. Rządzący rekrutować się powinni z najwybitniejszych jednostek, w których duszach przeważa część rozumna, jak ich Platon nazywa - "miłośników mądrości". Za tym ostatnim dosyć enigmatycznym określeniem kryją się po prostu filozofowie. Nie tacy jednak, jakich zn...

plik pdf

organy władzy wykonawczej, Organ Kontroli Państwowej

organy władzy wykonawczej; opracowanie Prezydent art.126-145, Rada Ministrów art.146-162 Organ Kontroli Państwowej i Ochrony Prawa NIK art.202-206
Zgodnie z zapisami Konstytucji RP organami władzy wykonawczej są: Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej jako najwyższy przedstawiciel RP i Rada Ministrów kierująca administracją rządową. Rozdział V PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Art. 126.-Art. 145. 1. Art. 126. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej jest najwyższym przedstawicielem Rz...

plik pdf

Pytania z egzaminu lekarskiego LEP

pytania z LEP ( Lekarskiego Egzaminu Państwowego) 2008 rok Sprawdź się!
LEP -3- WERSJA I jesień 2008 c) Oznaczenie odpowiedzi następuje przez zamazanie ołówkiem B2 lub B3 całej powierzchni prostokąta wybranej przez Ciebie odpowiedzi. Pamiętaj, e od poprawności zamazania pola w du ej mierze zale y poprawność odczytu podanej przez Ciebie odpowiedzi. Przykłady poprawnego zamazywania pola mo esz zobaczyć powy ej. d) W czasie rozwiązywania testu proponujemy, abyś najpierw zaznaczył/a odpowied...

plik doc

Platon Państwo

platon państwo
Platon – „Państwo” (księgi: VI, VII) księga VI I, 484B-E – Sokrates: państwem powinni rządzić filozofowie. Zwykli ludzie nie różnią się niczym od ślepców, gdyż nie mają zapisanego w duszy żadnego wyraźnego pierwowzoru istoty rzeczy. Filozof zaś, nie tylko nie ustępowałby doświadczeniem zmysłowym zwykłemu człowiekowi, ale i znałby istotę dobra oraz piękna, w związku z czym umiałby ustanawiać dobre i piękne prawa. II, 485B-486E – Sokrates: filozof kocha w całości, bez wyjątk...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,