plik doc

Dywersja pozafrontowa oraz aresztowanie gen. Roweckiego

Jak wyżej
Dywersja pozafrontowa - utworzona w 1923 w Oddziale II (Wywiadowczym) Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, na bazie doświadczeń Grupy "Wawelberg", ściśle zakonspirowana komórka której zadaniem miało być:       tworzenie zakonspirowanych grup wykwalifikowanych konspiratorów i dywersantów (w kraju i za granicą)       łączenie ich w sieć o określnoej strukturze podległości Zadaniem grup dywersyjnych było w przypadku wybuchu wojny lub zajęcia częśc...

plik odt

Pamięć - proces kodowania i przechowywania efektów aktywności poznawczej

Jak wyżej - o pamieci, zapamietywaniu, zapominaniu, uczeniu się itp.
PAMIĘĆ: Jest to proces kodowania i przechowywania efektów aktywności poznawczej człowieka – wrażeń, spostrzeżen, sądów, a także umiejętności. FAZY PROCESU PAMIĘCIOWEGO:       ZAPAMIĘTYWANIE – przyswajanie sobie materiału werbalnego lub niewerbalnego, umijętności praktycznych i umysłowych.       PRZECHOWYWANIE – faza utajona trwająca od kilku sekund do wielu lat       ODT...

plik doc

Filozofia: teoria poznania, metafizyka, etyka

* teoria poznania * metafizyka * etyka
FILOZOFIA I TEORIA POZNANIA 28.02.2007 Rodzaje filozofii SPEKULATYWNAMORALNAteoretycznapraktyczna, bliższa życiuczłowiek myślący, uczonyczłowiek działającyoddziałowywuje na rozumoddziałowywuje na uczuciaabstrakcyjnaopiera się na emocjachkształtuje rozumkształtuje uczuciazbliża do doskonałościpopularna, przystępnanie widać błędów, brnie się w nie dalejwidać błędy, nie brnie się w nie dalej (człowiek uczy się na błędach)ważne nie tylko d...

plik doc

POWSTANIE POZNAŃSKIE

POWSTANIE POZNAŃSKIE
POWSTANIE POZNAŃSKIE- W poznańskiem buntownicze nastroje wzrosły w 1847 r. na skutek szalejącego głodu i drożyzny. Na wieść o wybuchu rewolucji w Berlinie do akcji politycznej włączyła się grupa ziemian ?organiczników? (Gustaw Potworowski, Maciej Mielżyński). Skłoniła ona spiskową lewicę (Stefański, Krauthofer, Berwiński) do rezygnacji z powstania przekonując ją, że swobody, a nawet niepodległość można będzie uzyskać drogą pokojową. Akcją tą pokierował utworzony 20 marc...

plik doc

emocje a procesy poznawcze


Ile procesów poznawczych potrzeba do wzbudzenia emocji? CLORE ELLSWORTHFRIJDAIZARDLAZARUSLEDOUXSCHERER? minimalnym warunkiem koniecznym powstania emocji jest wiedza niezbędna do tego, by zdarzenia nabrały jakiegoś (pozytywnego lub negatywnego) znaczenia, (co świadczy, że ludzie mają ogólne cele, standardy i postawy, niezbędne do nadania znaczenia napotkanym zdarzeniom) - w wielu sytuacjach typowe stopnie przetwarzania informacji mogę zostać pominięte (przyjęcie postaw od innych, oceny wła...

plik doc

badawcze sposoby poznania człowieka


Psychologia rozwoju człowieka BADAWCZE, SPOSOBY POZNANIA CZŁOWIEKA, ZROZUMIENIE ? W psychologii są dwie metody badawcze: obserwacja eksperyment technik badań jest o wiele więcej. Osobną grupę metod stanowią testy. Specyficzne testy to testy do badania: osobowości inteligencji - IQ Największą zaletą obserwacji jest naturalność warunków, w przypadku eksperymentu badacz wywołuje zjawisko, które go interesuje a przy obserwacji badacz jest bierny. TEST INTELIGENCJI ? D. WE...

plik doc

podmiotowość w koncepcji poznawczej


Temat: PODMIOTOWOŚĆ według koncepcji poznawczej ? Tadeusz Tomaszewski, Człowiek jako podmiot i człowiek jako przedmiot [w:] Studia z psychologii emocji, motywacji i osobowości, Janusz Reykowski, Olga Owczynnikowa, Kazimierz Obuchowski (red.) Początkowo psychologia rozwinęła się jako nauka o zjawiskach lub procesach. Według G.Politzera człowiek w psychologii klasycznej widziany był raczej jako scena, na której rozgrywa się jakaś akcja niż jako aktor, który wykonuje zadanie...

plik doc

Polityczny wizerunek Europy w późnym średniowieczu

Konspekt lekcji przeprowadzonej przeze mnie
Lekcja nr 3 Klasa I a Temat: Polityczny wizerunek Europy w późnym średniowieczu. I. Cele kształcenia: Cele ogólne: zapoznanie uczniów z dziejami Europy w okresie wojny stuletniej - zapoznanie uczniów z Cele szczegółowe: - uczeń zna następstwa wojny stuletniej - uczeń zna postać Joanny d? Arc - uczeń umie przedstawić sytuację panującą w basenie Morza Bałtyc...

Ostatnie wyszukiwania