plik doc

Programy i dyskusje literackie okresu pozytywizmu

Programy i dyskusje literackie okresu pozytywizmu.
Programy i dyskusje literackie okresu pozytywizmu (BN 249) oprac. Janina Kulczycka-Saloni, red. J. Pisowiczowa, Wrocław 1985 MŁODOŚĆ POZYTYWIZMU Piotr Chmielowski, Młode siły Piotr Chmielowski (1848-1904) – krytyk literacki, publicysta, historyk literatury i kultury, współpracownik wielu czasopism warszawskich jako recenzent i sprawozdawca ruchu wydawniczego, jeden z najbardziej konsekwentnych i świadomych bojowników pozytywistycznego pr...

plik doc

ogólne informacje o pozytywizmie

podłoże i rozwój pozytywizmu na gruncie polskim, na podstawie podręcznika Henryka Markiewicza
POZYTYWIZM (za książką ?Pozytywizm? Markiewicza) Podłoże społeczno- polityczne 1864-94- Polska weszła w fazę rozwiniętego już kapitalizmu. Procesy charakterystyczne dla kapitalizmu tj. przyrost ludności, rozbudowa sił produkcyjnych, industrializacja kraju, przekształcenia w rolnictwie, rozwój burżuazji i proletariatu, wzrost uświadomienia i aktywności mas ludowych- przebiegają w sposób nie...

plik doc

Motyw dziewczynki w literaturze pozytywizmu

Praca nt motywu dziewczynki w literaturze pozytywizmu na wybranych przykładach
Przed nastaniem pozytywizmu dziecko jako temat literacki prawie nie istniało. Wyróżnić tu można jednak malutką Urszulkę, którą opiewał po jej śmierci zrozpaczony ojciec, Jan Kochanowski, ale jest to właściwie jedyny przykład zwrócenia uwagi na dziecko. Tak naprawdę dopiero pozytywizm przyjrzał się problemowi niedorosłości i uczynił z niego jeden z podstawowych tematów epoki. Przyczyn było zapewne wiele, ale za po...

plik doc

nurt poznawczy

psychologoa poznawcza krotko
2.Psychologia Poznawcza Poznanie jest to zdobywanie wiedzy, zatem psychologia poznawcza jest nauką zajmującą się wszystkimi czynnościami ludzkimi związanymi ze zdobywaniem wiedzy takimi jak: myślenie, posługiwanie się językiem, praca twórcza oraz zapamiętywanie. Wiedzę przedstawia się jako struktury (reprezentacje umysłowe ), a mechanizmy jej tworzenia jako procesy ( procesy poznawcze ). Struktura to porcja informacji stanowiąca umysłową, symboliczną re...

plik doc

poz

poz test
Pytania do egzaminu dyplomowego z zakresu POZ wersja dla studentów 1. Podstawowa opieka zdrowotna jest częścią systemu opieki zdrowotnej zapewniającą: A. ludziom chorym pomoc medyczną na wezwanie,       zdrowym i chorym świadczenia zdrowotne w miejscu zamieszkania w warunkach ambulatoryjnych bądź domowych,       leczenie i rehabilitację dla populacji objętej opieką,       zdrowym i chorym osobom pomoc w zakresie podstaw...

plik odt

testy z poz

tezty z licencjata z poz
      Wskaż zdanie prawdziwe dotyczące sposobu finansowania świadczeń w POZ.       Dominującą formą rozliczania usług w POZ jest system kapitacyjny.       Zasada „za przypadek” występuje w kontraktowaniu świadczeń przez położną POZ.       System zadaniowy jest możliwą formą kontraktowania usług prze pielęgniarkę POZ.       Wszystkie zdania są prawdziwe. 2. Położna POZ to poło...

plik doc

Ekpozycja

Ekpozycja
Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 13/XIV R/2010 Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu z dnia 12 kwietnia 2010 r. „Procedura postępowania po ekspozycji zawodowej na zakażenie wirusem HIV, HBV, HCV” § 1 PODSTAWA PRAWNA: Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. Zapobieganie oraz zwalczanie zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2008 r., Nr 234, poz. 1570). Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie prowadzenia badań lekarskich pracown...

plik pdf

Dz. U. 102 poz. 651 z 19.05.2010r.

Dz. U. 102 poz. 651 z 19.05.2010r.
Dziennik Ustaw Nr 102 — 8460 — Poz. 651 651 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarce nieruchomościami 1. Na podstawie art. 16 ust. 1 zdanie pierwsze ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 17, poz. 95) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst ustaw...

plik doc

POWSTANIE POZNAŃSKIE

POWSTANIE POZNAŃSKIE
POWSTANIE POZNAŃSKIE- W poznańskiem buntownicze nastroje wzrosły w 1847 r. na skutek szalejącego głodu i drożyzny. Na wieść o wybuchu rewolucji w Berlinie do akcji politycznej włączyła się grupa ziemian ?organiczników? (Gustaw Potworowski, Maciej Mielżyński). Skłoniła ona spiskową lewicę (Stefański, Krauthofer, Berwiński) do rezygnacji z powstania przekonując ją, że swobody, a nawet niepodległość można będzie uzyskać drogą pokojową. Akcją tą pokierował utworzony 20 marc...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,