plik odt

pochp

choroba przewlekła - pochp
Wyższa Szkoła Ekonimii i Prawa im. Edwarda Lipińskiego w Kielcach Problemy pielęgnacyjne pacjentów z wybranymi chorobami przewlekłymi o niepomyślnym rokowaniu: AIDS, POChP, SM, przewlekła niewydolność nerek, przewlekłe schorzenia układu pokarmowego       Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) – to trudno odwracalne ograniczenie drożności oskrzeli spowodowane przewlekłym zapaleniem oskrzeli i/lub rozedmą płuc, któremu może towarzysz...

plik doc

POChP

Interna
PRZEWLEKŁA OBTURACYJNA CHOROBA PŁUC Praca zaliczeniowa z przedmiotu INTERNA I PIELĘGNIARSTWO INTERNISTYCZNE WSTĘP Przewlekła obturacyjna choroba płuc jest najczęstszą przewlekłą chorobą płuc i jedną z najczęstszych chorób przewlekłych w Polsce. POChP jest też czwartą przyczyną zgonu. Zgon poprzedzony jest wieloletnim inwalidztwem oddechowym, utratą możliwości samodzielnego życia i obezwładniającą, nasilającą się z upływem lat, dusznością podczas wysiłku. Koszty leczen...

plik pdf

jakość życia z pochp

jakość życia z pochp
● ● JOURNAL OF PUBLIC HEALTH, NURSING AND MEDICAL RESCUE No.3/2012 (26-30) ● JOURNAL OF PUBLIC HEALTH, NURSING AND MEDICAL RESCUE 2012 (3) ● JOURNAL OF PUBLIC HEALTH, NURSING AND MEDICAL RESCUE ● ● No.3/2012 ● ● 26 Ocena jakości życia chorych na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc (POChP) (The quality of life evaluation of the patients suffering from obstructive pulmonary disease ) M Zielińska1, J Kowalik1, W Uracz1, Z Kopanski1,2, F Furmanik1 Streszczenie – Wstęp...

plik doc

proces interna POCHP

proces pielęgnowania pacjenta z zaostrzeniem POCHP
Pacjent C.A. lat 62 w trybie nagłym trafił na Oddział Chorób Wewnętrznych 29.08.2012 r. z powodu zaostrzenia się POCHP. Wykonano podstawowe badania krwi, zdjęcie przeglądowe płuc oraz spirometrię. Chory ma częste duszności, kaszel z ropną wydzieliną z oskrzeli. Duszności utrudniają mu poruszanie się i wykonywanie czynności pielęgnacyjnych, dlatego pomaga mu w tym personel pielęgniarski. Pacjent ma założony cewnik do pęcherza moczowego, z kt...

plik doc

proces pochp

proces pielęgnowania chorego z pochp
PROCES PIELĘGNOWANIA PROWADZONY W OPARCIU O TEROIĘ VIRGINI HENDERSON DATA DIAGNOZA PIELĘGNIARSKA CEL PIELĘGNOWANIA PLAN PIELĘGNOWANIA REALIZACJA OCENA OPIEKI 19 luty 2008 -Trudności w oddychaniu spowodowane dusznościami występującymi wskutek toczącego się procesu chorobowego, -zmniejszenie lęku, -ogólna poprawa samopoczucia, -ułatwienie oddychania, -zmniejszenie duszności -wykonywanie inhalacji zgodnie ze zleceniem lekarskim, -stosowanie t...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,