plik doc

Pkm pytania

Wymagania PKM
Zagadnienia obowiązujące na egzaminie teoretycznym z PKM dla studentów specjalności Inżynieria Mechaniczna PWSZ w roku akad. 2011/2012       Obciążenia mechaniczne, rodzaj i charakter, wielkości je charakteryzujące (Pm, Pa, , R).       Przebiegi modelowe obciążenia.       Rodzaje naprężeń i nacisków: nominalne, rzeczywiste, dopuszczalne, graniczne.       Skutki obciążeń a własności tworzywa.    ...

plik doc

egzam z PKM

egzamin z PKM sem5 PK
1. RACJE ISTNIENIA WYTWORU 1. Racja celowości technicznej 2. Racja celowości ekonomicznej 3. Racja technologiczności konstrukcji RACJA CELOWOŚCI TECHNICZNEJ – konstrukcja jest to obraz maszyny lub formy użytkowej posiadającej zespół cech konstrukcyjnych ze względu na określoną funkcję, powstający w umyśle konstruktora Maszyna jest to twór materialny wykorzystujący zjawiska fizyczne w celu wykonania pracy użytecznej lub przekształcenia energii Forma użytkowa jest...

plik doc

Ściąga-skrypt pkm

Skrypt na pkmy
PRZEKŁADNIE PASOWE Podział: 1.mechaniczne -zębate: *pasy płaskie *pasy klinowe *pasy okrągłe *pasy specjalne -cięgnowe *sprężenie kształtowe *sprężenie ciasno kształtowe -cierne+cięgnowe: *sprężenie cierne *sprężenie ciasno gładkie Napędy cięgnowe -moc jest przenoszona za pośrednictwem cięgien jako elementów pośrednich Stosowane rodzaje cięgien: -pasy -kliny -łańcuchy Przekładnie pasowe-służą do przenoszenia mocy za pośrednictwem cięgien w postaci pasów, sk...

plik doc

PKM ściąga Niedziela

Ściąga z PKMu od Niedzieli
Nośność spoczynkowa łożyska (oznaczona symbolem Co) jest obliczana na podstawie dokumentu R76 i odnosi się do łożysk, które obracają się bardzo wolno (do 10 obr/min) lub wychylają się w niewielkich granicach. W tych przypadkach nie zachodzi zmęczeniowe zużycie powierzchni pracujących, a dopuszczalne obciążenie łożyska jest ograniczone wielkością wywołanego odkształcenia plastycznego w miejscach styku części tocznych z bieżniami. Pod pojęciem nośności spoczynkowej...

plik doc

Podstawy Konstrukcji Maszyn

Ściąga na PKM
Maszyna uważa się całość powiązanych ze sobą elementów lub części, z których przynajmniej jedna jest ruchoma wraz z odpowiednimi urządzeniami roboczymi które SA połączone razem w celu określonego zastosowania w szczególności do przetwarzania obrabiania przemieszczania i pakowania mat eriałów. Maszyna to urz, tech, zawierające mech, lub zesp, mech, służących do wytw, i przetw, energii lub wykonania określonej pracy mech. Charak, cecha maszyny jest to ze ruchjej czesci wywołują...

plik pdf

Ćw. 2 - pkm laboratorium

instrukcja do laborki - poniedziałek 5.11, gr. C

LABORATORIUM PODSTAW KONSTRUKCJI MASZYN WICZENIE LABORATORYJNE NR 2

Opracował: Tadeusz Li kiewicz Temat: Wyznaczanie podstawowych parametrów procesu hamowania

1. Wprowadzenie

Dla zmniejszenia pr dko ci pojazdu lub jego zatrzymania konieczn...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,