plik docx

Model opieki według teorii Doroty Orem

Model opieki według teorii Doroty Orem

Model opieki według teorii Doroty Orem. Odzyskać witalność

Przemiany demograficzne, których jesteśmy świadkami, to poważny problem współczesnych społeczeństw. Zjawisko starzenia się dotyczy nie tylko wzrostu populacji ludzi starszych, jak również starzenia się tej grupy.   Prognozy de...

plik doc

finanse zadania

Proszę o pomoc w rozwiązaniu chociaż części z tych zadań, zadania potrzebuję na czwartek bez nich nie dostanę zaliczenia. Niestety finanse nie są moją dziedziną, w której czuję się dobrze dlatego będę wdzięczna za pomoc
1. Przeprowadzić amortyzację metodą liniową komputera o wartości początkowej 3.000zł nabytego 2.11.1999r. Stawka amortyzacji 25%. Podaj datę zakończenia naliczania amortyzacji komputera przyjmując, że przewidywany okres jego użytkowania wyniesie powyżej 1 roku. 2. Firma...

plik pdf

Metody wizualizacji w tunelu aerodynamicznym

Krótka charakterystyka metod wizualizacji przepływu w tunelu aerodynamicznym.
POLITECHNIKA RZESZOWSKA Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa Techniki wizualizacji opływów Kieś Dariusz II MDLiK grupa L-03 Rozróżniamy opływy: -laminarne -przejściowe -turbulentne Wizualizacja opływów dowolnych obiektów pozwana na określenie rodzaju opływu w danym stanie i położeniu badanego obiektu, wykrycie turbulencji, wirów oraz oderwania strug powietrza opływającego. Badania opływów stosując odpowiedniej t...

plik doc

sprawozdanie dot. potencjometrii -przedmiot Analiza postaci leku

Temat: Pomiar ph roztworów. Ilościowe oznaczanie kwasu ortofosforowego (V) i kwasu chlorowodorowego metodą miareczkowania potencjometrycznego.
SPRAWOZDANIE NR Temat:       Pomiar ph roztworów. Ilościowe oznaczanie kwasu ortofosforowego (V) i kwasu chlorowodorowego metodą miareczkowania potencjometrycznego. Potencjometria: metoda elektroanalityczna jest metodą analizy ilościowej, którą można przeprowadzić bezpośrednio lub metodą miareczkowania potencjometrycznego. Z pot...

plik doc

konspekt zgłębnikowanie

Konspekt zgłębnikowanie
KONSPEKT DO ZAJĘĆ W PRACOWNI PIELĘGNIARSKIEJ Nazwa szkoły/uczelni: Uniwersytet Medyczny Miejscowość: Białystok Data: 12.11.2012 Godzina: 1230 - 1530 Rok: I rok pielęgniarstwo licencjat Osoba prowadząca: Anna Czaplejewicz Typ lekcji: Praktyczna. Rodzaj lekcji: Lekcja poświęcona technice karmienia chorych przez zgłębnik (karmienie metodą porcji przy użyciu strzykawki i stosując wlew grawitacyjny zestawem flocare). Zgłębnikowanie dwunastnicy w celu diagnostyczny...

plik pdf

analiza ilościowa

tak jak w tytule, ;)
LABORATORIUM CHEMII ANALITYCZNEJ ANALIZA ILOŚCIOWA IV sem. INŻYNIERIA ŚRODOWISKA V sem. INŻYNIERIA PROCESOWA HARMONOGRAM ZAJĘĆ NA PRACOWNI Z CHEMII ANALITYCZNEJ Kierunek: Inżynieria Ochrony Środowiska , IV semestr Wymiar: 45godz..11 pracowni po 4godz.+ 1godz. 1. Wstępne informacje. Przepisy BHP. Odebranie szafek laboratoryjnych (1godz.). 2. Sprawdzian. Przygotowanie roztworów: kwasu solnego i tiosiarczanu sodu. 3. Kolokwium 1- Wiadomości wstępne. Otrzymywanie osadu...

plik doc

Stymulatory serca

Przyczyny zakłóceń pracy układu stymulującego serce
Zewnętrzne przyczyny zakłóceń pracy układu stymulującego serce Zagrożenia środowiskowe: -linie przesyłowe wysokiego napięcia i urządzenia zasilane wysokim napięciem -sprzęt komunikacyjny np. nadajniki mikrofalowe ( kuchenki mikrofalowe nie zakłócają pracy stymulatora, telefony komórkowe też nie), liniowe wzmacniacze mocy, amatorskie nadajniki radiowe -kuchenki indukcyjne, elektryczne narzędzia wibrujące-utrzymywane bezpośredni...

plik docx

Ankieta

Praca dot. badań metodologicznych - Ankiety

ANKIETA

                                                                                       

         Metoda

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,