plik doc

Lewowicki Śliwerski opracowanie

Gotowa praca, krótkie opracowanie Śliwerskiego ?O tożsamości, kondycji i powinnościach pedagogiki [str. 231-250 oraz Lewowickiego ?Wychowanie. Pojęcie. Znaczenia. Dylematy? [rozdział I]. 1 str na dwa teksty :) MAM nadzieję że się przyda :p
T. Lewowicki „O tożsamości, kondycji i powinnościach pedagogiki” [str. 231-250] Pedagogika jest nauką o wychowaniu człowieka. To najprostsze wyjaśnienie tego pojęcia. Chciałabym jednak na podstawie przeczytanego fragmentu książki wydobyć coś więcej z t...

plik txt

pojęcie nauka w aspekcie dydaktycznym,instytucjonalnym,funkcjonalnym

opracowanie na podstawie książki A.W.Maszke pt.: " Metodologiczne podstawy badań pedagogicznych"
Opracowanie na podstawie książki A. W. Maszke pt.: " Metodologiczne podstawy badań pedagogicznych". 1. Pojęcie " nauki " w aspekcie dydaktycznym, instytucjonalnym, funkcjonalnym: Nauka ( łac. słowa scire=wiedzieć )- jest procesem zdobywania wiedzy i poznawania otaczajacej nas rzeczywistości przyrodniczej bądź spolecznej. Wg W. Tomaszewskiego " nauka " to społecznie wypracowany system uzasadni...

plik docx

socjologia - wykłady

wykłady z socjologii

Definicja pojęcia socjologia oraz jego krótka historia

-„socius” społeczeństwo lub zbiorowość i „logos” wiedza, słowo - 1835 r. August Comte jako pierwszy wprowadza nazwę socjologia - druga połowa XIX w. pojawiają się w Brytanii pierwsze książki z terminem „socjologia: w tytule, autorem jest August Herbert - socjolog...

plik doc

promowanie zdrowia psychicznego

Co rozumiemy w znaczeniu zdrowie psychiczne? Zdrowiem psychicznym jest dobre samopoczucie psychiczne i emocjonalne. To także życie w zgodzie z samym sobą, zdolność do poznawania samego siebie w sferze uczuć i emocji, możność funkcjonowania w życiu codziennym oraz w społeczeństwie. Jeśli zaś osoba, która nie może normalnie funkcjonować na co dzień, ma problemy ze znoszeniem stresu, nie potrafi utrzymywać stosunków międzyludzkich, być niezależna oraz kiedy nie potrafi radzić sobie w trudnych m...

plik doc

Platon - uczta + opracowanie

treść + opracowanie
Ekonomia - nauka społeczna analizująca oraz opisująca produkcję, dystrybucję oraz konsumpcję dóbr. Podstawowe zagadnienia ekonomii [edytuj] Ekonomia jest nauką o tym, jak jednostka i społeczeństwo decydują o wykorzystaniu zasobów (wszystkich, gdyż wszystkie zasoby mają alternatywne zastosowanie i z definicji są w niedoborze) – które mogą mieć także inne, alternatywne, zastosowania – w celu wytwarzania różnych dóbr i rozdzielania ich na konsumpcję obecną lub przyszłą,...

plik doc

Teoria literatury - Wartości i oceny w badania literackich

Omówienie tegoż artykułu.
Wartości i oceny w badaniach literackich Naukowcy mają niechęć do ocen dla zachowania naukowej ścisłości. Intuicjonizm ? unika uogólnień w imię jedyności poznawanego dzieła, woli wartościować pośrednio przez interpretację. Skrajny historyzm ? równouprawnia wszystkie kryteria wartości, a więc w praktyce czyni je bezużytecznymi. Niektórzy zaś wartościują dużo i śmiało, ale nie zdają sobie sprawy, że subiektywnie. Markiewicz z góry odrzuca tezę, że wi...

plik doc

Podstawy ekologii

Podstawowe inf. z zakresu ekologii,wykł. I
PODSTAWY EKOLOGII I rok, sem. I Temat 1 Myśl ekologiczna i jej rozwój Krótkie odpowiedzi na postawione pytania: Podaj definicje ekologii: Nauka o całokształcie oddziaływania miedzy organizmami i ich środowiskiem zarówno ożywionym jak i nieożywionym (E. Haeckel, 1869); Jest to nauka o współzależności organizmów oraz środowisk ich życia (McKenze, 2001) Porównaj różne definicje ekologii przyrody (odp. Tab. 1) Zaznacz zakres ekolo...

plik docx

macdonalizacja

Pojęcie macdonalizacji

Macdonaldyzacja społeczeństwa.

W mojej pracy chciałabym przedstawić koncepcję macdonaldyzacji społeczeństwa oraz spróbować ocenić jej wpływ na współczesne społeczeństwo.

Twórcą koncepcji macdonaldyzacji jest Georg Ritzer, który nazwał w ten sposób proces stopniowego upowszechniania się zasad działania  restauracji szybkich dań we wszystkich dziedzinach życia społecznego w Stanach Zjednoczonych oraz na c...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,