plik pdf

Komorowe zaburzenia rytmu serca

Standardy według Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
Standardy PTK KOMOROWE ZABURZENIA RYTMU SERCA Opracowane przez Komisję: Przewodnicząca: Prof. Maria Trusz-Gluza Śląska Akademia Medyczna - Katowice Prof. Andrzej Dąbrowski Wojskowa Akademia Medyczna - Warszawa Prof. Zdzisława Kornacewicz-Jach Akademia Medyczna - Szczecin Dr hab. Piotr Kułakowski Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego - Warszawa Prof. Marian Markiewicz Akademia Medyczna - Lublin Prof. Włodzimierz Musiał Akademia...

plik doc

Opieka paliatywna

konspekt z opieki paliatywnej
ORGANIZACJA OPIEKI PALIATYWNEJ Opieka hospicyjna Hospicjum ?( hospitium ? hospes) ? oznacza osobę połączoną z inną związkiem wynikającym z udzielania gościnności- inaczej oznacza ono starego przyjaciela ? druha. Hospicja Opieka hospicyjna ? jest to pierwsza forma opieki paliatywnej- w dużej części oparta na działalności wolontaryjnej, działającej często w strukturach kościelnych i akcentujących problemy psychologiczne i duchowe. Pierwsze ho...

plik pdf

patomorfologia

patomorfologia
Akademia Medyczna w Gdańsku PATOMORFOLOGIA SZCZEGÓŁOWA pod redakcją Kazimierza Jaśkiewicza Gdańsk 2005 Autorzy: G. Gulida, E. Iżycka, K. Jaśkiewicz, M. Kamiński, A. Karmoliński, M. Klimkowska, B. Maniszewska, A. Nałęcz, R. Rzepko K. Winogradow Recenzent Prof. dr hab. Andrzej Roszkiewicz Wydano za zgodą Senackiej Komisji Wydawnictw Akademii Medycznej w Gdańsku © Copyright by Medical University of Gdańsk ISBN 83-87047-89-9 Wydawca: Akademia Medyczna w Gdańsku SPIS T...

plik doc

Pilegnowanie niepełnosprawnych

Ogóllnie
PIELĘGNOWANIE NIEPEŁNOSPRAWNYCH - ĆWICZENIA Literatura podstawowa: Dega W.: Ortopedia i rehabilitacja, PZWL, Warszawa 2005. Janiszewska-Nieścioruk Z. (red.): Sfery życia osób z niepełnosprawnością intelektualną, Impuls, Kraków 2005. Karwat J. D. (red.): Niepełnosprawność i rehabilitacja osób dorosłych jako problem medyczny i społeczny w Polsce. Wyd. Liber, Lublin 2002, tom I i II Kawczyńska-Butrym Z.: Wyzwania rodziny: zdrowie, choroba, niepełnosprawność, starość,...

plik doc

Pilegnowanie niepełnosprawnych

Ogóllnie
PIELĘGNOWANIE NIEPEŁNOSPRAWNYCH - ĆWICZENIA Literatura podstawowa: Dega W.: Ortopedia i rehabilitacja, PZWL, Warszawa 2005. Janiszewska-Nieścioruk Z. (red.): Sfery życia osób z niepełnosprawnością intelektualną, Impuls, Kraków 2005. Karwat J. D. (red.): Niepełnosprawność i rehabilitacja osób dorosłych jako problem medyczny i społeczny w Polsce. Wyd. Liber, Lublin 2002, tom I i II Kawczyńska-Butrym Z.: Wyzwania rodziny: zdrowie, choroba, niepełnosprawność, starość,...

plik docx

Segregacja medyczna

Segregacja medyczna

SEGREGACJA MEDYCZNA

        Słowo triage pochodzi z języka francuskiego  i oznacza sortowanie, segregacje. Jej podstawowym celem jest zapewnienie przeżycia i leczenia jak największej liczbie osób dostępnym nakładem sił i środków. Traiage stosuję się w przypadku wypadku masowego ( nagłe zdarzenie w którym zostaje poszkodowana duża liczba osób; w tym przypadku pomocy udzielają służby...

plik docx

system zdrowotny

 Doskonalenie systemu oraz działania (dynamika i satysfakcja) Zakład Opieki Zdrowotnej (ZOZ) – zespół osób i środków majątkowych utworzonych i utrzymywanych w celu: a) świadczeń zdrowotnych b) promocji zdrowia c) prowadzenie badań naukowych d) realizacji zadań dydaktycznych.

Wykład I

05.10.2010r.

T: System zdrowotny.

  1. Służba zdrowia (System Opieki Zdrowotnej)
  2. In...

plik doc

bibliografa

biblografia do pracy MPDz
Bibliografia       D. Zarzycki, B. Jasiewicz, J. Machajewska, M, Zarzycka, W. Kącik, M. Tęsiorowski: Rola ortopedy w leczeniu dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym; Neurologia Dziecięca nr 26, 13/2004.       M. Borkowska: ABC rehabilitacji dzieci 2. Mózgowe porażenie dziecięce; Wydawnictwo Pelikan, Warszawa 1989.       Z. Łosiowski, J. Serejski: Mózgowe porażenie dziecięce; Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zespół ba...

plik doc

bibliografa

bibliografia do pracy MPDz
Bibliografia       D. Zarzycki, B. Jasiewicz, J. Machajewska, M, Zarzycka, W. Kącik, M. Tęsiorowski: Rola ortopedy w leczeniu dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym; Neurologia Dziecięca nr 26, 13/2004.       M. Borkowska: ABC rehabilitacji dzieci 2. Mózgowe porażenie dziecięce; Wydawnictwo Pelikan, Warszawa 1989.       Z. Łosiowski, J. Serejski: Mózgowe porażenie dziecięce; Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zespół...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,