plik doc

Noworodek z niska masa urodzeniowa

jak w opisie
?Noworodek z niską masą urodzeniową? SPIS TREŚCI : Przyczyny porodów przedwczesnych?????????????????????????????.??..?str.4 Zagrożenia poporodowe i wstępne zaopatrzenie wcześniaka???????????????????????????.???????.???.str. 7 Problemy wcześniaków Oddechowe????????????????????..?????????.???.str.9 Kardiologiczne?????????????.?????????????..??.str.12 Okulistyczne i słuchowe????????????.?????...?..str.14 Uszkodzenia mózgu?????????????????.?....

plik doc

PYTANIA EGZAMINACYJNE Z PEDIATRII Akademia Med. we Wrocław. Piel.

PYTANIA EGZAMINACYJNE Z PEDIATRII Akademia Med. we Wrocław. Piel
PYTANIA EGZAMINACYJNE Z PEDIATRII. NOWORODEK DONOSZONY- DEFINICJA, CECHY CHARAKTERYSTYCZNE. OPIEKA NAD NOWORODKIEM NA SALI PORODOWEJ I W PIERWSZYCH DNIACH ŻYCIA. PRZYSTOSOWANIE NOWORODKA DO ŻYCIA ZEWNĄTRZ MACICZNEGO. ŻÓŁTACZKA OKRESU NOWORODKOWEGO. NOWORODEK URODZONY PRZEDWCZEŚNIE- DEF., CECHY CHARAKTERYSTYCZNE, ZAGROŻENIA. NOWORODEK HYPO- I HYPERTROFICZNY- PRZYCZYNY, ZAGROŻENIA. NAJCZĘSTSZE SCHORZ...

plik doc

wodogłowie

ogólna charakterystyka wodogłowia
Rozszczep wargi i podniebienia. EPIDEMIOLOGIA Rozszczep wargi i/lub podniebienia należy do najczęstszych wad rozwojowych – 15% wszystkich wad deformacyjnych. Częstość występowania wad rozszczepowych wargi i podniebienia w Polsce występuje 2-3/1000 żywo urodzonych noworodków. Każdego roku rodzi się z tą wadą około 800 dzieci. Wada rozszczepowi występuje w 65% anomalii rozwojowych twarzoczaszki. Rozszczepom podniebienia pierwotnego i wtórnego towarzys...

plik docx

Neurologia

Rózne info na z przedmiotu neurologia

BADANIE NEUROLOGICZNE

Elementy diagnostyki neurologicznej: -badanie podmiotowe(wywiad) -badanie przedmiotowe -badania uzupełniające. Badanie podmiotowe. Najczęstsze objawy chorób układu nerwowego: bóle głowy, bóle i parestezje kończyn, zawroty głowy, zaburzenia świadomości (napady utraty przytomnoś...

plik doc

Ostra niewydolność oddechowa

wykład z anestezjologii na temat ostrej niewydolności oddechowej
Ostra niewydolność oddechowa Niewydolność oddechowa Sytuacja, kiedy układ oddechowy jest niezdolny do zapewnienia adekwatnej wymiany O2 i CO2 między otoczeniem a tkankami Przyczyny 1. Choroby związane głównie z retencją CO2 A. Zaburzenie czynności ośrodka oddechowego: hipowentylacja ośrodkowa organiczne uszkodzenie ośrodka oddechowego (guz, udar) zatrucia lekami przedłużone działanie anestetyków B. Upośled...

plik doc

podstawy logopedii

wykłady z logopedii V roku pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej
LOGOPEDIA (Irena Styczek) ? nauka o kształtowaniu mowy, usuwaniu wad oraz nauczaniu mowy w wypadku jej braku; logos-słowo i paideia- wychowanie, kształtowanie mowy. Logopedia jest nauką z pogranicza różnych dyscyplin ? pediatria, psychiatria, psychopatologia, psych. kliniczna, neuropsychologiczna, językoznawstwo, ped. specjalna, audiologia, rytmologia. trudności! różne podziały, definicje, nazewnictwo z różnych dysc...

plik docx

zwyrodnienie stawów

krótko i na temat

ZWYRODNIENIE STAWÓW

Zwyrodnienie stawów (artroza) to choroba, na którą cierpi wielu ludzi w średnim i starszym wieku. Szacuje się, że połowa ludzi w wieku powyżej 50 ciu lat ma artretycznie zdeformowane stawy. Częściej w...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,