plik doc

XX-lecie międzywojenne, ogólna charakterystyka

Charakterystyka epoki
XX-LECIE MIĘDZYWOJENNE - ogólna charakterystyka epoki       Periodyzacja i tło historyczne: Dwudziestolecie międzywojenne to okres między pierwszą a drugą wojną światową - jeden z najkrótszych okresów literackich w dziejach literatury, okres bardzo zróżnicowany. Pierwsza wojna światowa doprowadziła do zmiany układu sił wśród państw europejskich, wielkie mocarstwa utraciły swoje dotychczasowe znaczenie w świecie, natomiast Stany Zjednoczone ugrun...

plik doc

Egzamin - Psychologia Ogólna

Podstawowe pojecia psychologii
ZAD I CELE PSYCHOLOGII Psychol (od gr. psyche=dusza, ilogos = nauka, myśl)? nauka empiryczna, zajmująca się badaniem mechanizmów i praw rządzących zjawiskami psychicznymi oraz zach czł. Bada również wpływ zjawisk psychicznych na interakcje międzyludzkie oraz interakcję z otoczeniem. Jednym z podstawowych zadan psychologii wg M.Przetacznik-Gierowskiej i G.Makiełło-Jarży jest: ?poznanie czł jako podmiotu zachowania się, czł żyjącego w swym naturalnym środowisk...

plik doc

Dodaktyka ogólna / teoretyczne podstawy kształcenia

Są tu omówione wszystkie pytania na dydaktykę ogólną
1.Omów przedmiot badań, funkcje i zadania dydaktyki ogólnej. Przedmiot badań dydaktyki ogólnej stanowi proces nauczania - uczenia się wraz z czynnikami wyzwalającymi go, warunkami w jakich on zachodzi, z jego przebiegiem oraz skutkami. Do głównych funkcje dydaktyki ogólnej zaliczamy: - funkcję teoretyczno-poznawczą - ma ona charakter diagnostyczny (odpowiada na pytania co jest i jak jest) i prognostyczny (odpowiada na pytania co...

Ostatnie wyszukiwania