plik odt

odleżyny - praca zaliczeniowa

Odleżyny : opis powstawania, skale oceny, leczenie profilaktyka, diagnozy pielęgniarskie
                                                                  Odleżyny             Pielęgnacja i profilaktyka                    ...

plik odt

odleżyny- profilaktyka i leczenie

Odleżyna (decubitus) jest to ograniczona martwica tkanek, powstałych w wyniu zaburzeń ukrwienia spowodowanych długotrwałym lub powtarzającym się uciskiem wywieranym na ciało chorego, a w wyniku tego na naczynia żylne i tętnicze. Stan ten może dotyczyć wszystkich warstw ciała od naskórka, całej grubości skóry, tkanki podskórnej, mięśni aż do kości. W otoczeniu odleżyny toczy się zwykle proces zapalny, czesto występują zachyłki z wydzieliną ropną sięgające nieraz na znaczną odległość. Przysparza t...

plik doc

odleżyny

najważniejsze co może być o odleżynach
ODLEŻYNY ODLEŻYNA = OWRZODZENIE ODLEŻYNOWE (decubitus) martwica tkanek powstała w wyniku zaburzenia ukrwienia wywołanych uciskiem. „Encyklopedia dla pielęgniarek" ODLEŻYNA - owrzodzenie spowodowane uciskiem; uszkodzenie skóry wywołane długotrwałym uciskiem i niedokrwieniem; drobne naczynia( tętnicze i żylne) są poddane uciskowi i w konsekwencji przerwane zostaje mikro krążenie; a przy lokalnym niedokrwieniu trwającym dłużej niż 2h d...

plik doc

odleżyny

praca na temat odleżyn
Emilia Starczewska pielęgniarstwo zaoczne sem II praca z samokształcenia: Podstawy Pielęgniarstwa Temat: POSTĘPOWANIE Z ODLEŻYNAMI Odleżyny są to uszkodzenia skóry, a także znajdujących się pod nią tkanek, a nawet kości. Powstają z powodu długotrwałego ucisku, który hamuje prawidłowy przepływ krwi. Z tego powodu w tkankach skóry występuje niedobór tlenu, rozpad skóry oraz leżących pod nią mięśni. Na początku pojawia się zacze...

plik docx

Odleżyny

opracowanie

ODLEŻYNY

Odleżyna jest to owrzodzenie martwicze skóry i tkanek położonych głębiej wywołane długotrwałym uciskiem na tkanki powodującym zaburzenia ukrwienia. Odleżyna jest efektem niedokrwienia, niedotlenienia i śmierci komórek.

MECHANIZM POWSTAWANIA ODLEŻYN

plik docx

Odleżyny

CO TO JEST ODLEŻYNA? DLACZEGO I JAK POWSTAJE ODLEŻYNA?

CO TO JEST ODLEŻYNA?

Odleżyna (z łac. decubitis) to miejscowa martwica tkanek przylegających do wypukłych

części układu kostnego. Powstaje w wyniku miejsc...

plik docx

Odleżyny

.

Odleżyny - definicja

„Odleżyna” termin, który pojawił się w 1420 roku. Pochodzi od łacińskiego słowa decumbre leżeć płasko.

Odleżyna (decubitus) jest uszkodzeniem skóry o charakterze owrzodzenia, będącym efektem przewlekłego niedokrwienia tkanek wywoła...

plik doc

Odleżyny

Materiały od mgr Wolińskiej.
ODLEŻYNY Profilaktyka i nowoczesne metody leczenia zachowawczego Definicja odleżyn ? Odleżyna decubitis to obszar miejscowej martwicy tkanek powstający na skutek ograniczenia lub przerwania krążenia z powodu ucisku na naczynia krwionośne tkanek miękkich. Miejsca powstawania odleżyn Miejsca powstawania odleżyn Miejsca powstawania odleżyn Stopnie odleżyn ? / stopień - blednące pod wpływem ucisku zaczerwienienie, zachowane mikrokrążenie i ciągłość naskó...

plik doc

odleżyny

odleżyny,podział
ODLEŻYNY Profilaktyka i nowoczesne metody leczenia zachowawczego Definicja odleżyn •       Odleżyna decubitis to obszar miejscowej martwicy tkanek powstający na skutek ograniczenia lub przerwania krążenia z powodu ucisku na naczynia krwionośne tkanek miękkich. Miejsca powstawania odleżyn Miejsca powstawania odleżyn Miejsca powstawania odleżyn Stopnie odleżyn •       / stopień - blednące pod wpływem ucisku zaczerwienienie, zachowane mikrok...

plik docx

Odleżyny

DLACZEGO I JAK POWSTAJE ODLEŻYNA?

CO TO JEST ODLEŻYNA?

Odleżyna (z łac. decubitis) to miejscowa martwica tkanek przylegających do wypukłych

części układu kostnego. Powstaje w wyniku miejscowego niedokrwienia, s...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,