plik doc

Asertywność

Materiały z wykładu z psychologii o asertywności
Asertywność Maria Król-Fijewska: „Stanowczo, Łagodnie, Bez lęku.” Matthew McKay, Martha Davis, Patrick Fanning: „Sztuka skutecznego porozumiewania się.” Podstawowe style komunikacji       Styl pasywny       Styl agresywny       Styl asertywny Styl pasywny       Brak bespośredniej ekspresji uczuć, myśli, życzeń;       Tendencja do podporządkowywania swoic...

plik odt

emocje

Emocje doznawane przez człowieka mogą cechować się określonym nasileniem i znakiem. Znak emocji pozwala kwalifikować je w dwie główne grupy: emocje negatywne np. złość, rozpacz, rozczarowanie oraz emocje pozytywne, np. zadowolenie, radość, rozkosz.
Anna Kołaczkowska       Emocje doznawane przez człowieka mogą cechować się określonym nasileniem i znakiem. Znak emocji pozwala kwalifikować je w dwie główne grupy: emocje negatywne np. złość, rozpacz, rozczarowanie oraz emocje...

plik doc

Inicjacja literacka

Funkcje jakie pełni inicjacja literacka dziecka w wieku wczesnoszkolnym
44 funkcje i cele inicjacji literackiej dziecka Funkcje: - funkcja fatyczna (utrzymanie kontaktu, dziecko ma wiedzieć że ten czas czytania jest tylko jemu przeznaczony - f. ludyczna (zabawianie) dziecko może się bawić np. narysować coś po wysłuchaniu tekstu: a) funkcja dydaktyczna b) poznawcza c) autoteliczna- dostarczenie wzniesień artystycznych Przyjemność lektury zaistnieje jeśli zaistnieją poniższe potrzeby:...

plik doc

zagadnienia opracowane z psychologi rozwoju człowieka I semestr

Zawiera opracowane zagadnienia z psychologi rozwoju człowieka
Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej Studia Podyplomowe Kierunek studiów: Kwalifikacyjne pedagogiczne studia podyplomowe Zagadnienia z przedmiotu: Psychologia rozwoju człowieka       Pojęcie i przedmiot rozwoju.       Podstawowe pytania psychologii rozwoju człowieka.       Modele zmiany rozwojowej.       Natura i mechanizmy rozwoju; podejście mechani...

plik odt

Zagadnienia egzaminacyjne na GOJP (UŁ)

jw.
Gramatyka opisowa języka polskiego Zagadnienia do egzaminu FONETYKA 1. Przedmiot i działy fonetyki. Pojęcie głoski. Głoska a litera. Mowa a pismo. Podstawowe zasady pisowni polskiej. 2. Narządy mowy i ich funkcje w procesie mówienia. 3. Charakterystyka artykulacyjna i akustyczna samogłosek polskich i ich klasyfikacja. 4. Charakterystyka artykulacyjna i akustyczna spółgłosek polskich właściwych i ich klasyfikacja. 5. Spółgłoski miękkie. Istota miękkości. Spółgłoski spalatalizowane...

plik doc

ROZWÓJ TOŻSAMOŚCI W KONCEPCJI ERIKSONA


Rozwój tożsamości w koncepcji Eriksona Zagadnienie ludzkiej tożsamości jest jednym z centralnych zagadnień w psychologii osobowości. Istnieją jednak bardzo zasadnicze różnice między poszczególnymi kierunkami psychologicznymi w interpretowaniu tego zjawiska. Dzieje się tak dlatego, że psychologiczne interpretacje ludzkiej tożsamości odzwierciedlają spór o podstawowe założenia antropologiczne dotyczące człowieka i natury jego zachowania oraz ostatecznego sensu jego istnienia. W konsekwenc...

plik doc

Matma ćwiczenia z Płuciennikiem

matma
Na samym początku nauki przyswoisz podstawy analizy matematycznej. Między innymi nauczysz się badać zachowanie funkcji jednej zmiennej. Będziesz się zastanawiał, kiedy Twoja funkcja będzie rosła, a kiedy będzie malała, kiedy osiągnie lokalnie największą wartość, a kiedy najmniejszą. Jeżeli dowolne zjawisko ekonomiczne, np. przyrost wielkości popytu (zmienna zależna f(x)) uzależnisz od dochodów ludności (zmienna niezależna x), to będzie Ciebie interesowało, przy jakich dochodach popyt...

plik doc

Zagadnienia do egzaminu z podstaw pielęgniarstwa


Zagadnienia do egzaminu z przedmiotu podstawy pielęgniarstwa dla studentów I roku studiów stacjonarnych na kierunku pielęgniarstwo. 1. Podstawowe pojęcia związane z zawodem: pielęgnowanie (pomoc, rodzaje pomocy, profilaktyka, fazy profilaktyki) pielęgniarka (rola zawodowa, funkcje zawodowe, paradygmat) odbiorca usług, pielęgniarstwo (zawód, profesja) 2. Holizm w pielęgniarstwie. Zasady pielęgnowania holistycznego. 3. Historia zawodu. Pielęgnowanie w okresie przednowoczesnym. 4. Okres n...

plik doc

Zagadnienia na egzamin z socjologii

Krótko, zwięźle i na temat:)
ZAGADNIENIA Z SOCJOLOGII 1. Przedmiot zainteresowań pierwszych socjologów. 2. Przedmiot i funkcje socjologii. 3. Znaczenie socjologii potocznej i jej podstawowe błędy. 4. Kultura i jej struktura. 5. Mechanizmy wpływu kultury na życie społeczne. 6. Kultura masowa i jej znaczenie. 7. Istota osobowości społecznej i kształtujące ją elementy. 8. Osobowość zintegrowana oraz przyczyny jej dezintegracji. 9. Rodzaje osobowości. Aktywność człowieka w ży...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,