plik doc

CHARAKTERYSTYKA EMOCJI


CHARAKTERYSTYKA EMOCJI Nie można podać jednoznacznej definicji pojęcia ?emocja?. Jedni traktują ją jako pewien stan, inni definiują ją jako proces i określenia te można by mnożyć. Źródłem emocji jest obiektywnie istniejąca rzeczywistość. Człowiek odzwierciedlając ją ustosunkowuje się do niej: cieszy się, kocha, smuci, gniewa, cierpi. I właśnie to przeżywanie stosunku do siebie samego i do otoczenia, to właśnie emocje i uczucia. Wynika więc z tego wszystkiego, że procesy em...

plik doc

inteligencja emocjonalna

........
Inteligencja emocjonalna – to pojęcie stosunkowo nowe, wprowadzone na szerszą skalę w latach 90. na określenie zbioru doskonalących się w toku rozwoju zdolności, do których należą przede wszystkim: zdolność do trafnego spostrzegania emocji, zarówno u siebie, jak i u innych ludzi, a także w dziełach sztuki; zdolność do adekwatnego wyrażania własnych emocji i związanych z nimi potrzeb; zdolność do rozumienia emocji dzięki wciąż wzbogacającej się wiedzy o nich (obejmującej np. znajomo...

plik doc

Przygotowanie rodzącej do porodu fizjologicznego


PRZYGOTOWANIE PACJENTKI DO PORODU NATURALNEGO Przygotowanie kobiety rodzącej do porodu fizjologicznego powinno się składać z fazy psychicznej i fizycznej. Przygotowanie psychiczne. Ciąża jest złożonym zjawiskiem obejmującym wiele procesów morfologicznych, fizjologicznych, jak również psychicznych. Dynamika procesów emocjonalnych doświadczanych przez kobietę jest intensywna od samego początku ciąży aż do jej końca i zależy od cech osobniczych, jak również od sytuacji życiowej i ot...

plik doc

Program profilaktyczny program profilaktyki agresji - Wiedza na agres

Program profilaktyki agresji - Wiedza na agresję! Mój program autorski
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu Program przeciwdziałania agresji w szkołach gimnazjalnych. Program opracowała Katarzyna Boraczek, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu Program profilaktyki agresji - Wiedza na agresję! Cel główny Głównym celem programu...

plik odt

Znaczenie wysiłku fizycznego w leczeniu i profilaktyce chorób

praca pt. Znaczenie wysiłku fizycznego w leczeniu i profilaktyce chorób. Przedmiot- fizjologia
      Fizjologia jako dział nauki sięga swoimi korzeniami II w.n.e., gdy żył grecki ekarz Claudius Galenos, znany powszechnie jako Galen. Nauczał on elementarnych zasad zachowywania zdrowia, które polegały na oddychaniu świeżym powietrzem, właściwym odżywianiu się i wypróżnianiu, wykonywaniu ćwiczeń fizycznych, zapewnieniu odpowiednich warunków snu oraz kontrolowaniu emocji. Wszyst...

plik odt

Propedeutyka rolnictwa

propedeutyka rolnictwa
Pojęcie propedeutyki rolnictwa, funkcji rolnictwa, działów, gałęzi i działalności Propedeutyka - nauka wstępna, poznawanie podstaw wiedzy z jakiejś dziedziny; przedmiot nauczania wprowadzający w podstawowe zagadnienia danej nauki. Propedeutyka rolnictwa - przedmiot nauczania wprowadzający w podstawowe zagadnienia rolnictwa i przygotowujący do szcegółowego poznawania rolnictwa. Rolnictwo - gałędź produkcji ma na celu dostarczenie żywności oraz surowców dla przemysł...

plik doc

propedeutyka rolnictwa

propi
Wykład 1 Pojęcie propedeutyki rolnictwa, funkcji rolnictwa, działów, gałęzi i działalności Propedeutyka - nauka wstępna, poznawanie podstaw wiedzy z jakiejś dziedziny; przedmiot nauczania wprowadzający w podstawowe zagadnienia danej nauki. Propedeutyka rolnictwa - przedmiot nauczania wprowadzający w podstawowe zagadnienia rolnictwa i przygotowujący do szcegółowego poznawania rolnictwa. Rolnictwo - gałędź produkcji ma na celu dostarczenie żywności oraz surowców dla przemysłu a wykor...

plik doc

propedautyka rolnictwa

moje notatki przed egzaminem z propedautyki
Propedeutyka - nauka wstępna, poznanie podstaw jakiejś dziedziny wiedzy, przedmiot nauczania wprowadzający w podstawowe zagadnienia danej nauki. Propedeutyka rolnictwa - przedmiot nauczania wprowadzający w podstawowe zagadnienia z rolnictwa i przygotowujący do szczegółowego nauczania rolnictwa. Rolnictwo - jedna z gałęzi produkcji mająca na celu dostarczanie żywności oraz surowców dla przemysłu a wykorzystywująca do tego siły przyrody. Rolnictw...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,